Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Tutkimus: Afrikasta EU-maihin tulleet tuntevat eniten rasistista ahdistelua Suomessa

Uusi EU-tutkimus kertoo, että kolmannes Afrikasta kotoisin olevista on kokenut viiden viime vuoden ajan rasistista ahdistelua. Suomessa luku on synkin.

Tummaihoinen mies istuu bussin penkillä.
Kuva: Juha-Pekka Inkinen / Yle
Olli-Pekka Sulasma
Avaa Yle-sovelluksessa

Euroopan unionin perusoikeusvirasto sanoo, että rotuun perustuva epätasa-arvoinen kohtelu on tavallista 12 tutkimuksen kohteena olleessa EU-maassa.

Afrikasta kotoisin olevat kokevat syrjintää asunnon ja työpaikan hankinnassa sekä arkielämässä kertoo viraston Being Black in the EU -tutkimus, johon haastateltiin 5 803 ihmistä.

Rasistista ahdistelua – kuten hyökkääviä eleitä, kommentoitia ja uhkailuja – kokevat eniten Suomessa oleskelevat afrikkalaiset.

Suomessa tällaista kohtelua tuntee kokevansa 63 prosenttia vastaajista ja Luxemburgissa 52 prosenttia. Alimmat luvut ovat Britannian 21 prosenttia ja Maltan 20 prosenttia.

Tilastografiikka rasistista ahdistelusta Euroopassa.
Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

– Tällä vuosituhannella rotusyrjintään ei ole mitään perusteita. Siitä huolimatta mustaihoiset ihmiset ovat EU:ssa yhä laajamittaisen syrjinnän ja ahdistelun kohteena pelkästään ihon värinsä vuoksi, mitä on mahdotonta hyväksyä, sanoo perusoikeusviraston johtaja Michael O'Flaherty.

Tutkimukseen haastatelluista 5 prosenttia sanoo joutuneensa kokemaan myös fyysistä väkivaltaa. Myös tässä Suomi synkistelee kärkimaana: täällä vastaajista 14 prosenttia sanoo joutuneensa fyysisen väkivallan uhriksi. Britanniassa luku on alin, 3 prosenttia.

Suomessa kyselyyn vastasi 502 Afrikasta tullutta tai afrikkalaiset sukujuuret omaavaa ihmistä. Pääosa vastaajista oli joko itse tai heidän sukunsa oli kotoisin Somaliasta (139 vastaajaa), Nigeriasta (47), Ghanasta (39), Etiopiasta (33), Kamerunista (30 ja Keniasta (20). 113 vastaajan taustaa ei ole eritelty.

Etenkin nuoret haavoittuvaisia

Suoranaisen ahdistelun ja väkivallan rinnalla arkipäiväinen syrjintä on perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan pysynyt EU-maissa ongelmallisena.

Neljännes vastaajista sanoo kokeneensa rasistista syrjintää työnhaussa ja työpaikalla. Etenkin nuoret ovat haavoittuvaisia.

Joissakin EU-maissa jopa 76 prosenttia Afrikasta tulleista sanoo olevansa työttömänä. Asunnon haussa syrjintää on koettu eniten Italiassa, 37 prosenttia, ja vähiten Britanniassa, 3 prosenttia. Suomessa vastaajista 20 prosenttia sanoo joutuneensa syrjityksi asuntoa etsiessä.

Poliisin toiminnasta Afrikasta tulleilla on erilaisia kokemuksia eri maissa. Vastaajista 24 prosenttia sanoo joutuneensa poliisin kanssa tekemisiin kyselyä edeltäneiden 5 vuoden aikana.

Näistä 41 prosenttia kokee tulleensa poliisin pysäyttämiseksi ihonväriin perustuvan profiloinnin vuoksi. Itävallassa ja Tanskassa kokemus poliisista on ollut kyselyssä vastenmielisin. Sen sijaan Suomessa. Irlannissa ja ranskasa valtaosa vastaajista piti poliisin toimintaa kunnioitettavana.

Perusoikeusvirasto kehoittaa jäsenmaita lisäämään toimia, jotka tarjoaisivat parempaa tukea ahdistelun ja syrjinnän kohteeksi joutuneille sekä tukisivat ahdisteluun ja syrjintään syyllistyneiden saattamista oikeudelliseen vastuuseen nykyistä paremmin.

Suosittelemme sinulle