Hyppää sisältöön

Kaupunki pimitti vuosia teatterin asiakirjoja, jotka toimittaja lopulta sai monen oikeusasteen jälkeen – tästedes vastaava salailu vaikeutuu

Korkein hallinto-oikeus velvoitti Oulun kaupungin luovuttamaan salaiset muistiot valituksen tehneelle toimittajalle

Oulun kaupunginteatteri. Kuva: Esko Jämsä / AOP

Oulun kaupunki joutui luovuttamaan pitkän oikeusväännön jälkeen sanomalehti Kalevalle papereita, joita kaupunki yritti salata. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään mukaan kyseessä on merkittävä ennakkopäätös, joka velvoittaa kunnat avoimempaan viestintään.

Paperit koskivat kaupunginteatterin palvelujen ostoja. Niitä oli pyytänyt toimittaja Esko Aho.

Oulun kaupungin silloinen kaupunginjohtaja Matti Pennanen hylkäsi vuonna 2016 Ahon asiakirjapyynnön, ja Aho valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Joulukuussa 2018 asiasta tuli ratkaisu korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kiista koski tarkemmin sanottuna muistioita kaupungin omistaman Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostosta teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä. Oulun kaupunki on maaliskuussa 2016 pyytänyt Oulun kaupunginteatteri Oy:ltä selvitystä siitä, noudattaako yhtiö toiminnassaan omistajan eli kaupungin edellyttämiä hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteita.

– Tiesin, että näiden papereiden piti olla julkisia. Siinä ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin hakea lupaa oikeuden kautta, sanoo Kalevan toimittaja Esko Aho.

Toivoisin, että viranomaiset suhtautuisivat julkisuuteen jo alun pitäen vakavasti ja myönteisesti.

Olli Mäenpää

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi lokakuussa 2017 Oulun kaupunginjohtajan päätöksen ja velvoitti kaupunginjohtajan antamaan Aholle jäljennökset maaliskuulle 2016 päivätyistä muistioista.

Oulun kaupunki valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä ja vaati, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Kun Kaleva joulukuussa 2018 sai muistiot, se teki jutun (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Oulun kapunginteatteri hankki taiteellisen johtajansa Kari-Pekka Toivosen ja näyttelijä Merja Larivaaran osakeyhtiöltä palveluja hieman yli 76 000 euron arvosta vuosina 2014–2016. Silloinen kaupunginjohtaja Matti Pennanen katsoi, että hankintoihin liittyvä menettelytapa ei ollut eettisesti hyväksyttävä eikä hyvän hallintotavan mukainen.

Merkittävä ennakkopäätös

Aiempi kaupunginjohtaja perusteli asiakirjojen salaamista sillä, että kyse on yhtiön ja kaupungin välisestä asiasta eikä kaupungille viranomaisena kuuluvasta tehtävästä. Oulun kaupunginteatteri on kaupungin omistama yhtiö. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kunta toimii viranomaisen ominaisuudessa siinäkin yhteydessä, kun se harjoittaa omistajaohjaustoimintaa.

Oulun kaupungin mukaan kysymys oli merkittävästä ennakkopäätöksestä kaikille kaupungeille ja kunnille, jotka tekevät omistajapoliittisia tarkastuksia omistamiinsa yhtiöihin.

– Me halusimme tietoisesti löytää lopullisen päätöksen asialle. Se ei ole merkityksellinen vain Oulun kaupungille, vaan kaikille kunnille, kertoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kysymys on kunnan harjoittamasta omistajaohjaustoiminnasta, jolloin se toimii viranomaisen ominaisuudessa. Näin muistiot kuuluivat lähtökohtaisesti julkisuuslain piiriin.

– Nyt tiedetään, että kaupungin tekemät sisäisen tarkastuksen muistiot osakeyhtiöihin ovat julkisia, sanoo Laajala.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään mukaan KHO:n päätöksen tärkein viesti on, että vaikka kaupungit ja kunnat organisoituvat konserneiksi, se ei vaikuta kuitenkaan julkisuuslain soveltamiseen. Päätös lähettää selvän viestin kunnille ja kaupungeille.

– Organisaatiorakenteet eivät ole ensisijaisia, vaan kunnan toiminnan avoimuus. Toivoisin, että viranomaiset suhtautuisivat julkisuuteen jo alun pitäen vakavasti ja myönteisesti, Olli Mäenpää muistuttaa.

Juttua täydennetty 13.12. kello: 7.50: Jutun alkuun lisätty maininta siitä, että asiasta kertoi ensimmäisenä Kaleva. Alkuun lisätty myös Kalevan verkkoartikkelin linkki.

Suosittelemme sinulle