Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Tuhat tutkintaa, joista ei kerrota – Ylen selvitys kokoaa tietoa seksuaalirikosepäilyistä eri puolilta Suomea ja valottaa, mikä tekee Oulun tapauksesta “ilmiön”

Yle kokosi tutkinnassa olevia tapauksia neljältä alueelta. Ne kuvaavat, millaisia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikosjuttuja poliisi nyt ja yleensä tutkii.

Huppariin pukeutunut mies kännykän kanssa.
Kuva: AOP
Kaisu Jansson
Avaa Yle-sovelluksessa

Etelä-Karjalassa miehen epäillään välittäneen alkoholia alaikäisille ja syyllistyneen useisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Poliisi tutkii asiaa.

Espoossa miehen epäillään houkutelleen 15-vuotiaan tytön asuntoonsa ja raiskanneen hänet. Osapuolten ensikontakti on solmittu sosiaalisen median kautta.

Pirkanmaalla poliisin tietoon tuli viime viikolla tapaus, jossa kahden miehen epäillään hyväksikäyttäneen lastenkodista karannutta 15-vuotiasta.

Tässä vain muutama esimerkki tällä hetkellä poliisilla tutkinnassa olevista epäillyistä seksuaalirikoksista, joissa uhri on lapsi. Niistä yhdestäkään poliisi ei ole kertonut oma-aloitteisesti julkisuuteen.

Edellä esitellyistä ja parista muusta tapauksesta voit lukea lisää tämän jutun lopussa olevasta listauksesta.

Poliisi kertoi tapauksista, kun Yle erikseen tiedusteli, millaisia lapseen kohdistuvia seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia on avoinna. Juttuun listatut tutkinnat ovat siinä vaiheessa, että poliisi voi kertoa niistä joitakin yksityiskohtia.

Tapauksien kuvailu valottaa kokonaiskuvaa siitä, millaisia tutkintoja poliisilla on käynnissä. Poliisihallituksen keräämien tietojen mukaan poliisilaitoksilla oli käynnissä joulukuussa 2018 yhteensä tuhat lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikostutkintaa.

Suurin osa tapauksista tutkitaan salassa ilman, että ne tuotaisiin suuren yleisön tietoisuuteen.

Oulun poliisi tiedotti ilmiön takia

Poliisin tiedottaminen on herättänyt runsaasti keskustelua sen jälkeen, kun Oulun poliisi kertoi joulukuussa julkisuuteen lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä, joita se tutkii.

Ylen soittokierros poliisilaitoksiin kertoo monien poliisien olevan sitä mieltä, että vastaavia tapauksia on tutkinnassa eri puolilla Suomea. Oulu päätti tiedottaa ja varoittaa muita nuoria asiasta.

Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo, että he tiedottivat tapauksista julkisuuteen heti, kun se oli mahdollista.

Päätettiin, että tästä ilmiöstä kerrotaan ja varoitetaan.

Markus Kiiskinen, Oulun poliisilaitos

Poliisi ei kerro esitutkinnoista, jos se voi vaarantaa tutkinnan tai lisätä uhrin kärsimystä.

Oulun poliisi teki Kiiskisen mukaan tiedottamispäätöksen sillä perusteella, että yksi tapauksista oli poikkeuksellisen törkeä ja samaan aikaan tutkinnassa oli useita muita rikoksia, joissa tekotapa oli samantyyppinen.

Yhtäläisyyksiä löytyi Kiiskisen mukaan sosiaalisen median käytöstä, päihteiden ja tupakan välittämisestä, tekijöiden ulkomaalaistaustasta sekä uhreista.

– Nähtiin, että tässä näyttää olevan jonkinnäköinen ilmiö käsillä. Päätettiin, että tästä ilmiöstä kerrotaan ja varoitetaan.

Poliisin tiedottamista esitutkinnasta säätelevät julkisuuslaki ja esitutkintalaki.

Lain mukaan poliisi voi tiedottaa esitutkinnasta muun muassa asian yhteiskunnallisen merkityksen, sen herättämän yleisen mielenkiinnon, rikoksen selvittämisen tai uuden rikoksen estämisen perusteella.

Oulun tapauksessa yksi harvinainen piirre

Yle kysyi paikallispoliisilaitoksilta, onko Oulun poliisin kuvailema ilmiö tuttu heidän alueellaan.

Kaikki viitisentoista Ylen haastattelemaa poliisia olivat sitä mieltä, että yhdessä Oulun poliisin tiedottamassa seksuaalirikoskokonaisuudessa on harvinaislaatuisia piirteitä.

Millekään poliisilaitokselle ei ole uutta lasten houkuttelu alkoholin tai tupakan avulla, joidenkin tekijöiden ulkomaalaistausta tai sosiaalisen median käyttö uhrin ja epäillyn yhteydenpidossa.

Tälläkin hetkellä esimerkiksi Etelä-Karjalassa on tutkinnassa tapaus, jossa tekijän epäillään käyttäneen hyväksi lähes kymmentä nuorta, joille hän on hakenut tupakkaa ja alkoholia.

Sellainen hyväksikäyttö, joka on saanut alkunsa sosiaalisessa mediassa, on tutkinnassa ainakin Hämeessä ja Länsi-Uudellamaalla. Länsi-Uudenmaan tapauksessa epäilty tekijä on ulkomaalaistaustainen. Häntä on epäilty aiemminkin vastaavasta rikoksesta.

Uutta ei ole myöskään se, että eri epäillyt saattavat käyttää yhtä ja samaa nuorta hyväkseen.

Pirkanmaalla vastikään poliisin tietoon tulleessa tapauksessa samaa 15-vuotiasta tyttöä on hyväksikäyttänyt ainakin kaksi miestä, jotka eivät tiettävästi tunne toisiaan.

Harvinaista sen sijaan on se, että Oulussa on tutkinnassa yksi kokonaisuus, jossa saman uhrin törkeästä hyväksikäytöstä ja raiskauksesta epäillään useita toisensa tuntevia miehiä.

Oulun poliisi ei kerro tässä vaiheessa tutkintaa yksityiskohtia siitä, mitä kautta epäillyt tuntevat toisensa tai miten tapahtumat ovat edenneet. Ylen tietojen mukaan ainakin kolme epäiltyä miestä on asunut samassa vastaanottokeskuksessa.

Vaihtelua poliisilaitosten välillä

Poliisin vaihteleva tiedotuslinja käy ilmi Ylen soittokierroksesta paikallispoliisilaitoksiin.

Itä-Uudenmaan, Itä-Suomen, Lapin, Lounais-Suomen ja Pohjanmaan poliisilaitokset kertovat, että niillä on tälläkin hetkellä tutkinnassa useita tapauksia, mutta ne eivät halua kertoa niistä julkisuuteen.

Tähän on monia syitä.

Tärkein syy on uhrien suojelu. Toisekseen rikostutkintaa ei haluta vaarantaa kertomalla julkisuuteen asioita liian varhaisessa vaiheessa.

Yksittäiset poliisit voivat myös olla eri linjoilla tiedottamisen suhteen. On vaikea arvottaa sitä, miksi yksittäistapauksista pitäisi kertoa julkisuuteen, kun vastaavia on tutkinnassa kymmeniä.

Lisäksi poliisit eivät voi kertoa esitutkinnasta julkisuuteen mitä tahansa, sillä heitä velvoittaa laki.

Käynnissä olevat tutkinnat, jotka koskevat lasten hyväksikäyttöepäilyjä

Oheiseen taulukkoon on koottu joulukuussa 2018 avoinna olleet, lapsiin kohdistuneet hyväksikäyttöepäilyt, joista Yle on saanut tiedon. Taulukko on koottu Poliisihallituksen keräämistä tiedoista ja Ylen paikallispoliisilaitoksille tehdystä soittokierroksesta.

Luvussa ovat mukana seuraavilla rikosnimikkeillä tutkittavat epäillyt rikokset: lapseen kohdistuva haureus, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykset sekä hyväksikäytön perusmuodot ja törkeät tekomuodot.

Helsingin poliisilaitostutkii 94 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, joista yhdestä tiedotti tammikuussa.
Itä-Uudenmaan poliisilaitostutkii 91 tapausta, joista ei ole tällä hetkellä uutta kerrottavaa julkisuuteen.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitostutkii 77 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, joista yhdessä ulkomaalainen mies on houkutellut Snapchatin kautta 15-vuotiaan kotiinsa.
Hämeen poliisilaitostutkii 47 tapausta, joista ainakin kahdessa tekijä ja uhri ovat tutustuneet verkossa.
Kaakkois-Suomen poliisilaitostutkii 59 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, joista yhteen tapaukseen liittyy lähes kymmenen uhria ja alkoholin välittämistä.
Lounais-Suomen poliisilaitostutkii 126 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta ei tässä vaiheessa kerro tapauksista julkisuuteen.
Sisä-Suomen poliisilaitostutkii 135 tapausta, joista lastenkodista karanneen lapsen kahta seksuaalista hyväksikäyttöä.
Itä-Suomen poliisilaitostutkii 113 tapausta, joista ei tällä hetkellä ole uutta kerrottavaa julkisuuteen.
Pohjanmaan poliisilaitostutkii 72 tapausta, joista ei kerro tällä hetkellä julkisuuteen.
Oulun poliisilaitostutkii 132 tapausta, joista yhdeksästä tiedottanut vastikään julkisuuteen.
Lapin poliisilaitostutkii 41 lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä, joista ei kerro julkisuuteen.

Lait määrittävät, mistä poliisi voi tiedottaa

Poliisi harkitsee tarkkaan, kun se tiedottaa tapahtuneista rikoksista julkisuuteen.

Erityisen tarkkaan tiedottamislinja punnitaan seksuaalirikoksissa etenkin silloin, kun uhri on lapsi. Nämä tutkinnat ovat erityisen arkaluonteisia.

Poliisi ei halua aiheuttaa ylimääräistä tuskaa uhreille. Tapauksen yksityiskohtia avaamalla poliisi voi tulla loukanneeksi uhrin oikeutta määrätä omista asioistaan ja jopa paljastaa tahtomattaan uhrin henkilöllisyyden.

Usein poliisi tarvitsee myös aikaa rikoksen selvittelyyn, ennen kuin se voi kertoa tutkinnassa olevista asioista julkisuuteen. Epäilty voi esimerkiksi poistaa viestinvaihtoa tai piiloutua, jos hän uskoo olevansa rikostutkinnan kohteena.

Suomen rikoslain mukaan esitutkinnat ovatkin lähtökohtaisesti salassapidettäviä, kunnes tapauksen käsittely alkaa oikeudessa. Tietoja esitutkinnan aikana saa antaa vain tutkinnanjohtaja tai hänen esimiehensä.

Seksuaalirikosten esitutkinnat eivät yleensä tule julkiseksi edes oikeuskäsittelyn alkamisen jälkeen, sillä tuomioistuin julistaa sekä esitutkintamateriaalin että oikeudenkäyntiaineiston salaiseksi.

Neljän alueen tapaukset, joista ei ole aiemmin kerrottu julkisuuteen

Tässä neljä esimerkkiä siitä, millaisia tapauksia poliisi parhaillaan tutkii eri puolilla Suomea:

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa poliisi selvittää kokonaisuutta, jossa epäillään täysi-ikäisen suomalaismiehen syyllistyneen lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Osa uhreista on alle 15-vuotiaita. Heitä on lähes kymmenen.

Etelä-Karjalan epäilyihin liittyy alkoholin välittämistä.

Poliisi ei halua tarkentaa tässä vaiheessa tutkintaa, missä päin Etelä-Karjalaa epäily sijaitsee. Esitutkinta on vielä kesken.

Espoo

Esitutkinta on alkuvaiheessa myös Länsi-Uudenmaan poliisilla tutkinnassa olevassa tapauksessa, jossa ulkomaalaismiehen epäillään syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskaukseen.

Kolmikymppisen miehen epäillään tutustuneen 15-vuotiaaseen tyttöön nuorten suosimassa Snapchatissa ja houkutelleen uhrin asunnolleen Espooseen. Epäilyt sijoittuvat loppuvuoteen 2018.

Saman miehen epäillään syyllistyneen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön jo viime vuoden keväällä.

Loppuvuoden ja alkuvuoden epäillyissä tapauksissa on samanlaisia piirteitä. Myös aiemman tapauksen uhri on 15-vuotias tyttö. Aikaisempi tapaus on syyteharkinnassa.

Pirkanmaa

Pirkanmaalla poliisin tietoon on tullut viime aikoina tapauksia, joissa eri ihmiset ovat käyttäneet lastenkodista karanneita useita nuoria hyväkseen.

Tuorein tapaus tuli poliisin tietoon viime viikolla. Siinä kahden eri täysi-ikäisen miehen epäillään syyllistyneen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Lastenkodista karannut uhri on 15-vuotias.

Tapaukset ovat tulleet poliisin tietoon lastensuojelun kautta.

Poliisi on tutkinnasta vähäsanainen sen alkuvaiheen takia.

Häme

Päijät-Hämeessä poliisi tutkii tällä hetkellä ainakin kahta tapausta, joissa epäilty ja uhri ovat viestitelleet verkossa Snapchatin kautta. Osapuolet eivät ole poliisin mukaan tavanneet ainakaan tämänhetkisten tietojen perusteella.

Keskustelu on ollut seksuaalissävytteistä ja epäillyt ovat ehdottaneet tapaamista.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin epäillään 36-vuotiasta suomalaismiestä ja täysi-ikäistä ulkomaalaista. He eivät liity toisiinsa. Uhrit ovat 15-vuotiaita tyttöjä.

Kanta-Hämeessä poliisin tietoon on tullut viime aikoina tapauksia, joissa epäilty ja uhri ovat viestitelleet Ome.tv-sovelluksen kautta. Epäiltyjen henkilöllisyyden selvittäminen näissä tapauksissa on vaikeaa.

Juttua varten on haastateltu Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Saara Asmundelaa, Hämeen poliisilaitoksen rikoskomisario Jari Kiiskistä ja rikoskomisario Marko Mäkistä, Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Simo Hämäläistä, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Heidi Niemeä, Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Teemu Liikkasta, Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Mikko Halmetta, Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Juhani Malmbergiä, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen rikosylikomisario Kari Siivoa ja rikoskomisario Jyrki Kalliota, Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskistä ja rikoskomisario Hannu Rönkköä, Pohjanmaan poliisilaitoksen rikosylikomisario Urpo Lintalaa sekä Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jari Kinnusta, rikoskomisario Hannu Kallioniemeä ja rikoskomisario Ari Rutasta.

Lue myös:

Päivi Happonen: Onko Oulu ainoa paikka, jossa tutkitaan seksuaalirikoksia? Mitä Oulun poliisin tiedotuskampanja sai aikaan?

Tuore tuomio valottaa, miten lapsen metsästäjä toimii verkossa: Olet kaunis ja ihana tyttö, rakastan sinua tavalla, jolla kukaan muu ei ole ennen rakastanut

Poliisin tiedotus on tasapainoilua yleisen ja yksityisen rajamaastossa

Suosittelemme sinulle