Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Amerikan psykologiyhdistys: Perinteinen miehen malli vahingoittaa monia miehiä ja poikia

John Wayne -tyyppinen jäyhä mies ei puhu tunteistaan edes parisuhteessa. Heikkouden näyttäminen kuitenkin kannattaa, sanoo psykoterapeutti Lauri Mannermaa.

Isä ja poika.
Kuva: AOP
Paula Tiessalo
Avaa Yle-sovelluksessa

Kova, kilpailuviettinen ja aggressiivinen. Sellainen on kiteytettynä perinteinen miehen malli huonoimmillaan. Vaikka maailma on muuttunut aiempaa sallivammaksi ja monimuotoisemmaksi, vaikuttaa vanha ajattelutapa yhä jollakin tavalla kaikkiin miehiin ja poikiin.

Tiukasti perinteisen miehen mallin omaksuneet miehet myös kärsivät siitä eniten. Heillä on muita suurempi riski terveysongelmiin, päihdeongelmiin ja jopa itsemurhiin, kertovat lukuisat amerikkalaiset tutkimukset. Niiden pohjalta Amerikan psykologinen yhdistys on julkaissut ensimmäisen hoitosuosituksen miesten ja poikien kanssa työskenteleville psykologeille.

Miesten hoitamiseen erikoistunut psykoterapeutti Lauri Mannermaa arvioi, että hoitosuositus auttaa huomaamaan miehiin kohdistuvat rooliodotukset entistä paremmin. Paine olla tietynlainen mies koskettaa jollakin tavalla kaikkia poikia ja miehiä.

– Perinteinen miehen rooli on hankala myös niille, jotka poikkeavat odotuksista. He kuitenkin peilaavat itseään niihin ja arvioivat sitä kautta omaa kelpaavuuttaan miehenä, Mannermaa sanoo.

Amerikan psykologinen yhdistys muistuttaa, että yhteiskunnassa vallitseva miehen malli vaihtelee eri kulttuureissa ja ikäryhmissä. Yleisesti miehiltä kuitenkin odotetaan muun muassa heikkouden peittämistä, asioiden aikaansaamista, naiselliseksi käsitettyjen ominaisuuksien välttämistä sekä riskien ottamiskykyä ja -halua.

Miehen odotetaan kestävän vaikeuksia ja pärjäävän ilman apua. Siksi perinteisen mallin omaksunut mies saattaa vältellä avun hakemista silloinkin, kun se olisi tarpeen, varsinkin jos kyse on mielenterveyden solmuista.

Moni salaa tunteet, koska pelkää paljastaa heikkoutensa

Psykoterapeuttina Lauri Mannermaa tapaa paljon eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia miehiä. Jokin heitä kuitenkin usein yhdistää, ja se on tunteiden tunnistamisen ja niistä puhumisen vaikeus.

– Kavereiden kanssa puhutaan reteästi naisista, autoista, dokaamisesta ja kalastuksesta. Se on hauskaa, mutta siitä jää usein aito kokemus ja tunteista puhuminen pois. Onneksi nykyään on olemassa jo miesten kaveriporukoita, joissa voi puhua myös tunteista, Mannermaa kiittelee.

Isä ja poika.
Kuva: Natasha Quarmby / AOP

Kaikilla ihmisillä on heikkouksia ja vaikeita tunteita. Jos niistä ei puhu, ne voivat kasvaa ylitsepääsemättömiksi.

– On hyvin yleistä, että me miehet olemme yksin vaikeiden tunteidemme kanssa. Ajattelemme, ettei kukaan muu tunne samanlaista hätää ja ahdistusta. Tunteet salataan, koska muuten pelkäämme tuhoutuvamme.

Sisälle padotut tunteet voivat johtaa muun muassa päihteiden liikakäyttöön tai muihin addiktioihin sekä väkivaltaan muita ja itseä kohtaan. Myös parisuhteet kärsivät puhumattomuudesta.

– Silloin todellinen yhteys kumppaniin puuttuu. Jos toisin esiin itsestäni muuta kuin John Wayne -tyyppistä vaikenemista, niin kumppani näkisi, että olen heikko ja huono, Mannermaa kuvailee monen miehen ajatuksenkulkua.

Mannermaa heittää palloa myös miehen kumppanille. Silloin, kun toinen alkaa tunteistaan puhua, on syytä kuunnella eikä tuomita.

Perinteinen maskuliinisuus sisältää myös hyvää

Viime elokuussa julkaistu Amerikan psykologisen yhdistyksen suositus ei ensin herättänyt laajaa huomioita. Siitä noin viikko sitten julkaistu lehtijuttu sytytti Yhdysvalloissa kiivaan keskustelun, jossa suositusta arvostellaan kovin sanoin.

Moni keskustelija on kokenut, että suositus leimaa kaikki miehet tietynlaisiksi eivätkä ota huomioon miesten keskinäistä erilaisuutta. On myös muistutettu, että moni perinteisesti miehisenä pidetty ominaisuus on hyvä, eikä niistä tarvitsekaan pyrkiä pois.

Isä ja poika.
Kuva: AOP

– Esimerkiksi perheestä huolehtiminen on perinteisesti ollut osa miehen roolia, Lauri Mannermaa muistuttaa.

Lisäksi on kritisoitu sitä, miksi yhteiskunnassa etuoikeutetussa asemassa olevien miesten kohtaamiseen ylipäänsä tarvitaan erityisiä ohjeita. Ei ole pitkä aika siitä, kun psykologit olivat lähes yksinomaan miehiä ja psykologiset tutkimukset tehtiin lähinnä valkoisilla miehillä ja pojilla.

Etuoikeutetusta asemasta huolimassa miehillä on myös enmmän vaikeuksia kuin naisilla.

– Miehet kuolevat nuorempina. Heillä on enemmän sydänsairauksia, väkivaltaa ja itsemurhia kuin naisilla. Voi siis olla, että jossain määrin miehen perinteinen rooli pitää miehiä vankina, Mannermaa sanoo.

Roolien tunnistaminen antaa mahdollisuuden vapautua niistä

Lauri Mannermaa uskoo, että amerikkalaisten kokoamista ohjeista voi olla hyötyä myös Suomessa miesten ja poikien kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ihmisille. Ohjeet voivat lisätä ymmärrystä kulttuurisista rakenteista, jotka luovat miehille paineita olla tietynlainen.

– On hyvä pyrkiä siihen, että mies uskaltaa kertoa oikeista tunteistaan. Pakottaa ei kuitenkaan saa.

Mitä vähemmän ennakko-odotuksia miehiin ja hyväksyttyyn maskuliinisuuteen kohdistuu, sitä vapaammin jokainen mies voi olla oma itsensä. Se puolestaan lisää hyvinvointia monin tavoin.

Suosittelemme