Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Ylen selvitys: Vanhusten ravitsemus oli retuperällä Mehiläisen hoivakodissa – letkuruokinnassa ollut asukas ei saanut ravintoa 18 tuntiin

Mehiläisen entinen hoitaja sanoo, että johto vain naureskeli, kun henkilökunta yritti puhua ongelmista.

Vaalea, nelikerroksinen Mehiläisen hoivakotikiinteistö kaupunkimaisemassa Kuusankoskella talvella.
Kuva: Juha Korhonen / Yle
Riku Roslund,
Jaakko Mäntymaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Toistakymmentä hoivakodin asukasta oli virheravittuja. Yksi letkuruokinnassa ollut asukas oli ilman ravintoa 18 tuntia. Hänen laitteensa pysähtyi ilman hälytystä, ja henkilökunta huomasi asian vasta aamulla.

Muun muassa tällaisia ongelmia selvisi, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) vieraili terveysjätti Mehiläisen hoivakodissa Kouvolassa.

Valvova viranomainen avi on puuttunut Mehiläisen hoivakotien ongelmiin monissa muissakin kaupungeissa viime vuosina.

Ylen selvityksessä paljastui kahdeksan Mehiläisen hoivakotia, joissa avi on edellyttänyt yritystä korjaamaan havaitsemansa epäkohdat.

Katso lista hoivakodeista jutun lopusta.

Ylen A-studio kävi selvityksessään läpi Mehiläisen hoivakoteihin tehdyt avien valvontapäätökset vuosilta 2016–2018.

Yle haastatteli tähän juttuun myös Mehiläisen entistä hoitajaa, joka kertoo karusta arjesta keskisuomalaisessa hoivakodissa.

Mehiläisellä vähemmän ongelmia kuin Esperillä ja Attendolla

Tämä artikkeli on jatkoa Ylen lauantaina, maanantaina ja aiemmin tänään uutisoimille jutuille yksityisten vanhusten hoivakotien laajoista ongelmista.

Aiemmat jutut ovat keskittyneet Esperi Careen ja viimeksi Attendoon. Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni jätti kohun keskellä tehtävänsä.

Myös Mehiläisen hoivakodeissa on ollut epäkohtia, mutta ne eivät ole olleet ainakaan avien valvontapäätösten perusteella niin laajoja kuin Esperillä ja Attendolla.

Viranomainen havaitsi korjattavaa kahdeksassa Mehiläisen hoivakodissa, kun Attendolle hallinnollista ohjausta annettiin 13 ja Esperille 16 hoivakodissa.

Mehiläisellä on huomattavasti vähemmän vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan keskittyviä hoivakoteja kuin Esperillä ja Attendolla.

Valvontakäyntejä Mehiläisen hoivakoteihin tehtiin kuitenkin lähes saman verran kuin kahden muun terveysjätin hoivakoteihin.

Kenties vakavimmat epäkohdat Mehiläisen hoivakodeista havaittiin Kouvolassa Kustaankodissa, jonne Etelä-Suomen avi teki arviointikäynnin alkuvuodesta 2017.

Mehiläinen myönsi ongelmat ruuan laadussa

Kouvolan kaupunki oli kilpailutuksessaan edellyttänyt, että Kustaankodissa on 0,6 työntekijää asukasta kohden. Valvonta paljasti, ettei tämä ollut toteutunut.

Mehiläinen selitti tapahtunutta sairauspoissaoloilla ja sillä, ettei tilalle ollut saatu rekrytoitua koulutettua henkilökuntaa.

Avi pyysi myös Mehiläiseltä selvityksen Kustaankodin asukkaiden ravitsemuksesta. Siitä selvisi, että enemmän kuin joka toisen asukkaan ravitsemuksessa oli ongelmia. 21 asukkaalla riski virheravitsemukseen oli kasvanut ja 12 asukkaalle oli jo ehtinyt kehittyä virheravitsemus. 30 asukkaan ravitsemus oli kunnossa.

Mehiläinen myönsi, että yksikössä oli ongelmia ruuan laadussa. Tilannetta yritettiin parantaa, ja keittiössä oli aloittanut uusi kokki avin käynnin jälkeen. Mehiläisen mukaan hoitajat kiinnittivät erityishuomiota siihen, että vanhusten saavat riittävästi energiaa ja nestettä.

Avi edellytti, että hoivakodin pitää seurata asukkaiden ravitsemusta kuukauden välein.

Aluehallintovirasto antoi Mehiläiselle huomautuksen. Avin mielestä Kustaankodin vastuuhenkilö oli laiminlyönyt velvollisuutensa turvata asukkaiden hyvä ja laadukas hoito.

Ongelmat ovat jatkuneet tämän jälkeenkin. Vuonna 2018 Kouvolan kaupunki rajoitti asiakkaiden ohjausta hoivakotiin, koska siellä oli liian vähän henkilökuntaa. Kaupungin mukaan rajoitus oli voimassa yhdestä kahteen kuukautta.

Hoivakodin työvuorot alimitoitettu jo suunnitteluvaiheessa

Mehiläisen muista hoivakodeista paljastui laaja kirjo erilaisia ongelmia. Ne ovat hyvin samanlaisia kuin Esperin ja Attendon yksiköissä.

Mehiläisen Villa Sulassa Oulussa oli paljon sairauspoissaoloja ja sovittuun henkilöstömitoitukseen nähden noin 1,5 työntekijän vaje.

Avin tarkastuskäynnillä saaman selvityksen mukaan Mehiläisessä on business controllereja, jotka määrittävät ja raamittavat viikoittaista työvuorosuunnittelua.

Controllerit muun muassa analysoivat liiketoiminnan kehitystä ja kantavat tulosvastuuta. Mehiläisen taannoisessa työpaikkailmoituksessa hoivan controllerin paikkaa kuvaillaan näin:

Tässä roolissa toimit liiketoimintajohdon aisaparina tuottamalla analyyseja ja raportteja sekä auttamalla jalkauttamaan muutoksia kädet savessa. Vastaat omien alueidesi tulosten analysoinnista sekä toiminnan kehittämisestä. Pääset osallistumaan hoivan laajennetun johtoryhmän työskentelyyn sekä yrityskohteiden arvonmääritykseen ja integrointiin.

Avi katsoi, että hoivakodin suunniteltu työntekijöiden määrä on ollut sen lupaan ja vanhusten tarpeeseen nähden perusteettoman alimitoitettu.

Hoivakodissa työskenteli peräti 30 sijaista. Pohjois-Suomen avi piti määrää poikkeuksellisen korkeana.

Ylen haastatteleman Mehiläisen entisen hoitajan korvaan sijaisten suuri määrä kuulostaa tutulta.

Hänen hoivakodissaan oli liian vähän työvoimaa ja sijaisia oli enemmän kuin vakituisia työntekijöitä.

Henkilökunnan vaihtuvuus oli suurta, eikä uusia tulijoita ehditty perehdyttää työhönsä, hoitaja kertoo.

– Yhtä koulutettua työntekijää kohden saattoi olla 20 muistisairasta, sanoo keskisuomalaisessa hoivakodissa työskennellyt hoitaja.

Hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

Hoitajan mukaan aikaa ei riittänyt asukkaille luvattujen palveluiden toteuttamiseen, kuten ulkoiluun. Hoitajan mukaan yksikön esimies myös linjasi, että suihkussa saa käydä vain kerran viikossa.

– Hoivakodissa oli asukkaille sauna, mutta monet eivät päässeet sinne omin avuin eikä hoitajilla ollut aikaa auttaa, sanoo keskisuomalaisessa hoivakodissa työskennellyt hoitaja.

Hoitajan mukaan työntekijät kertoivat arjen ongelmista johdolle.

– He naureskelivat ja kiistivät kaiken. Ei nähty ongelmia.

“Omatuokioksi voi kirjata virren yhden säkeistön laulamisen”

Turussa Mehiläisen Villa Maariaan kuuluvassa ryhmäkoti Airistossa ongelmia oli asukkaiden ulkoilussa.

Hoivakodin mukaan ryhmäkodissa järjestettiin asukkaille 2018 maaliskuussa kaikkiaan 74 ja huhtikuussa 57 omatuokiota.

Omatuokiolla tarkoitetaan hoitajan ja asukkaan kahdenkeskistä aikaa, jolloin voidaan esimerkiksi rupatella, ulkoilla tai vaikkapa katsella valokuvia.

Hoivakodin antamat luvut olivat täysin ristiriidassa asiakasasiakirjojen kanssa. Niihin oli merkitty maaliskuun osalta neljä ja huhtikuun osalta kymmenen omatuokiota.

Joillekin asukkaille ei ollut kirjattu lainkaan omatuokioita.

Ylen haastatteleman Keski-Suomessa työskennelleen hoitajan mukaan hänen hoivakodissaan asukkaille piti järjestää vähintään 15 minuutin omatuokio kerran viikossa.

– Emme ehtineet järjestää omatuokioita ylemmän tahon ohjeistuksen mukaisesti,. Lopulta Mehiläinen sanoi, että omatuokioksi voi kirjata vaikka virren yhden säkeistön laulamisen, vaikka se olisi kestänyt vain kaksi minuuttia, jotta tilastot näyttäisivät hienoilta.

Yle pyysi Mehiläiseltä haastattelua tätä juttua varten. Mehiläinen kieltäytyi.

Fakta: Näissä Mehiläisen hoivakodeissa avi havaitsi ongelmia

Kustaankoti, Kouvola

Ykköskoti Hiidenpelto, Vihti

Villa Sulka, Oulu

Villa Maaria, Turku

Palvelukeskus Pihlajisto, Siikalatva

Mainiokoti Hermanni, Helsinki

Mainiokoti Kultakaari, Lahti

Mainiokoti Muurala, Espoo

Fakta: Näin teimme

– Ylen A-studio selvitti Esperin, Attendon ja Mehiläisen hoivakotien toimintaa, koska ne ovat suurimmat yksityiset toimijat hoivabisneksessä.

– Jutut pohjautuvat aluehallintovirastojen hoivakoteihin tehtyihin valvontapäätöksiin vuosilta 2016–2018.

– Yli puolet kaikkiaan 78 valvontapäätöksestä velvoitti korjaamaan jotakin epäkohtaa tai epäkohtia. Osuudet yhtiöittäin: Esperi 26 päätöstä / 17 korjattavaa, Attendo 29/16 ja Mehiläinen 23/8.

Suosittelemme