Hyppää sisältöön

Näin kaikki tapahtui Kristiinankaupungissa – Esperin hoivakodin toiminnan keskeyttämisen taustalta paljastuu vastuunpakoa ja piittaamattomuutta

Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan toiminnan keskeyttäminen oli äärimmäinen viranomaistoimenpide, johon päädytään vain hyvin harvoin.

Hoivakoti Ulrikan toiminnasta vastaa nyt Kristiinankaupungin kaupunki. Kuva: Petri Hakosalo / Lehtikuva

Yle Uutisten selvitysten mukaan viranomaiset ovat puuttuneet viime vuosina lukuisten yksityisten vanhusten hoivakotien vakaviin ongelmiin eri puolilla Suomea.

Äärimmäisenä toimenpiteenä Valvira keskeytti viime viikolla Esperi Caren hoivakoti Ulrikan toiminnan Kristiinankaupungissa.

Mikä Ulrikan toiminnassa ylitti rajan, että päädyttiin toiminnan keskeyttämiseen?

– Kyllä siinä oli se kokonaiskuva ja yleistilanne, joka paljastui, kun sinne toimintayksikköön mentiin, vastaa keskeytyspäätöksen esittelijä, Valviran lakimies Reija Kauppi.

Kaupin mukaan hoivakodissa oli akuutti kriisitilanne. Vakavia asioita oli tapahtunut paljon lyhyen ajan sisällä.

Viimeinen niitti oli se, että Esperi Caren vastuuhenkilöt eivät saapuneet paikalle, kun kaksi aluehallintoviraston ylitarkastajaa meni tarkastuskäynnille Ulrikaan 23. tammikuuta. Tieto tarkastuskäynnistä ja siihen liittyvästä selvityksestä oli heille toimitettu.

– Tietenkin se [Esperi Caren vastuuhenkilöiden poissaolo] on vaikuttanut siihen, että asiaa ei ole saatu ratkaistua, toteaa Kauppi.

Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi toiminnan keskeyttäminen. Asiakasturvallisuus oli vaarantunut eikä vastuuhenkilöitä ollut paikalla selvittämässä tilannetta. Ilman keskeyttämistä sekava tilanne toimintayksikössä olisi jatkunut.

Sekava tilanne

Valviran tekemän toiminnan keskeyttämispäätöksen perusteella hoitokoti Ulrikan toiminnasta piirtyy sekava kuva. Myös lakimies Kauppi kuvaa tilannetta sanalla sekava.

Toimintayksikössä ei ollut ollut vastuuhenkilöä 1. tammikuuta 2019 alkaen.

Aluehallintoviraston ylitarkastajien tammikuun 23. päivänä tekemällä tarkastuskäynnillä henkilökunta ei osannut kertoa valvontaviranomaisille asukkaiden määrää. Lisäksi aluehallintovirastolle esitetyssä asiakasluettelossa oli mukana henkilö, joka ei ollut asunut Ulrikassa vuoteen.

Lähihoitajilla ei ollut ajantasaista tietoa asiakkaiden voinnista eikä palvelujen tarpeesta. Tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että lähihoitajat eivät nähneet DomaCare-lääkärin sivuja, joilta tarpeelliset tiedot olisivat löytyneet.

Asukashuoneita oli pidetty lukossa, koska levoton asiakas oli kiertänyt huoneissa ja vienyt muiden asukkaiden tavaroita. Hoitohenkilökuntaa ei ollut riittävästi huolehtimaan kyseisestä asiakkaasta.

Perushoito ei ollut asianmukaista. Haavahoitoja ei ollut ehditty tehdä ja suihkutuksia oli tehty vain kerran viikossa. Hoitohenkilökunnan kiirettä lisäsi se, että hoitajille kuului iltaisin ja viikonloppuisin pyykkihuolto kokonaisuudessaan ja myös muita tukitehtäviä.

Lääkehoidossa oli tapahtunut useita virheitä. Tarkastuskäynnillä ilmeni esimerkiksi, että yhden asiakkaan lääkelista oli tulostettu lokakuussa 2017 eikä ollut ajan tasalla.

Kuolemantapausta selvitetään

Aluehallintovirasto ja Valvira selvittävät nyt useita hoivakoti Ulrikasta ilmoitettuja tapahtumia. Yksi niistä on hoivakodin asukkaan kuolemantapaus.

Aluehallintovirasto sai sosiaaliasiamieheltä tiedon, että yksi Ulrikan asiakkaista oli kaatunut eikä häntä ollut toimitettu sairaalahoitoon. Kaatuneen vanhuksen omainen oli joutunut hakemaan asiakkaan hoivakodista sairaalaan. Sairaalassa oli todettu käden murtuminen ja asiakas oli kuollut pian sairaalaan menon jälkeen.

Sosiaaliasiamies sai kuolemantapauksesta ilmoituksen viime syksynä.

Hoivakoti Ulrika Kristiinankaupungissa on tällä hetkellä 17 vanhuksen koti. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle

Näin kaikki paljastui

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Esperi Hoivakoti Ulrikan valvonta-asia pantiin vireille marraskuussa 2018.

Virasto sai ilmoituksen asiakkaiden tarpeisiin nähden riittämättömästä henkilökunnan määrästä. Ilmoituksen perusteella tehtiin toimintayksikköön tarkastuskäynti. Avi antoi ohjausta lääkehoidollisista puutteista, jotka luvattiin hoitaa kuntoon.

14. tammikuuta avi sai tiedon, että Ulrikassa ei ole vastuuhenkilöä ja sitä johdetaan toisesta yksiköstä 200 kilometrin päästä. Asiasta tehtiin selvityspyyntö, johon ei tullut vastausta.

18. tammikuuta aville tuli yhteydenottopyyntö Suomen Lähi- ja perushoitajaliitosta. Ulrikan henkilökunta uhkasi lakolla henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

22. tammikuuta avi sai puhelinsoiton Pohjanmaan pelastuslaitoksen ensihoidonyksikön johtajalta. Ensihoitoyksikkö oli löytänyt Ulrikasta tajuttoman potilaan. Toimintayksikön hoitajat olivat kertoneet ensihoitajille, että he epäilevät syyksi tajuttomuuteen lääkevirhettä.

22. tammikuuta avi oli tiiviisti yhteydessä toimintayksikköön, kuntaan ja Esperi Care Oy:n aluepäällikköön. Samana päivänä sijaintikunnan Kristiinankaupungin edustajat lähtivät tarkastamaan toimintayksikön tilannetta.

23. tammikuuta sosiaaliasiamies otti yhteyttä aviin ja kertoi, että epäkohtailmoituksia on tullut useita. Kolme asiakasta oli ottanut sosiaaliasiamieheen yhteyttä viikon sisällä.

23. tammikuuta avin kaksi ylitarkastajaa tekivät tarkastuskäynnin Ulrikaan ja totesivat, että hoivakodissa on kriisitilanne. Vastuuhenkilöitä ei ollut paikalla.

24. tammikuuta avi kävi paikan päällä hoivakodissa kertomassa, mitä epäkohtia toiminnassa on havaittu. Esperi Carelle kerrottiin, että toiminta keskeytetään, koska toiminta ei ole asianmukaista ja se vaarantaa asiakasturvallisuuden.

Lue lisää: Vanhustenhoidossa paljastuneet puutteet aiheuttavat Kristiinankaupungissa hämmennystä ja pettymystä – "Meitä on kalvanut epäilys"

Suosittelemme sinulle