Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Aluehallintovirasto: Attendon Pelimannin toiminnassa useita vakavia puutteita – toiminnan keskeytys on voimassa toistaiseksi

Alavuden yksikön toiminta saa moitteita muun muassa henkilöstön ja asukkaiden määrästä, toiminnan aloittamisesta ennen luvan saamista ja potilasturvallisuuteen vaikuttavista epäkohdista ja riskeistä.

Attendo Pelimannin hoivakoti Alavudella
Attendo Pelimannin hoivakoti Alavudella Kuva: Tarmo Niemi / Yle
Saara Hirvonen,
Hanna Hanhinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on keskeyttänyt Alavudella sijaitsevan Attendon hoivakoti Pelimannin toiminnan. Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes AVI toisin päättää.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtämän on ottanut toiminnan haltuunsa välittömästi. Uusi johtaja on aloittanut jo perjantaina hoivayksikössä.

Aluehallintovirasto on saanut vasta kuukauden toiminnassa olleesta Attendon yksiköstä useita eri ilmoituksia tammi-helmikuun aikana. Ensimmäiset tiedot ovat tammikuun alkupuolelta, jolloin hoivakotiin oli otettu ensimmäiset asukkaat sisään ennen kuin koko yksikkö oli saanut lain mukaista toimintalupaa.

Tammikuun puolivälin jälkeen hoivakodissa oli sijoitettuna tehostettuun palveluasumiseen 49 asiakasta, kun yksikön toimintaluvan mukainen paikkamäärä tehostetussa palveluasumisessa on vain 45 paikkaa. Sijoituspäätöksiä oli siis tehty enemmän kuin Attendon Pelimannissa oli luvallisia paikkoja.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on tehnyt useita vierailuja hoivakotiin tammikuun ja helmikuun aikana. Käyntien syynä on ollut muun muassa Pelimannin alhainen henkilöstömäärä, henkilökunnan rekrytointi, lääkehoidossa ilmenneet ongelmat sekä asukkaiden vaatima hoidon taso. Lisäksi hoivakotiin on tehty helmikuussa myös ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti.

Helmikuun tarkastuskäynnillä vakavia puutteita

Viranomaisten helmikuun alkupuolella tekemällä tarkastuskäynnillä on ilmennyt, että Pelimannissa on ollut liian vähän henkilökuntaa. Attendoa on jouduttu kehottamaan hankkimaan välittömästi lisää työntekijöitä ilta- ja yövuoroon.

Tarkastuksessa on ilmennyt useita epäkohtia. Tarkastajat ovat pitäneet tilannetta huolestuttavana. Lupa- ja valvontaviranomaisten mukaan toiminnassa on havaittu myös asiakasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Henkilöstömäärä on ollut liian pieni ja todennettu osaaminen puutteellista. Hoivakodin iltavuorossa opiskelijat on laskettu henkilöstömitoitukseen, samoin hoitajia, joita ei ole kirjattu Valviran rekisteriin.

Asiakkaista on annettu virheellistä tietoa. Sairaanhoitaja on ilmoittanut joidenkin hoivakodin asukkaiden olevan palveluasumisen asukkaita, vaikka he ovat kuntayhtymän vanhuspalveluiden johtajan mukaan kuuluneet tehostetun palveluasumisen asukkaisiin.

Ruokaa lähikaupasta, lääkkeiden toimituksessa päivien viive

Pelimannin henkilöstömitoitus on vaihdellut 0,55–0,62, kun luvan mukainen mitoitus tulisi olla vähintään 0,65. Hoitotyöntekijöiden ajasta on mennyt paljon aikaa tukitehtäviin, joihin on palkattu liian vähän henkilökuntaa.

Hoitotyöntekijät ovat vastanneet pyykkihuollosta ja osittain myös ruokahuollosta. Yövuorossa olleen hoitajan tehtäviin on kuulunut lattioiden peseminen, kertoo hoitaja AVI:n päätöksessä.

Lisäksi yksikössä on ollut saattohoidossa asukas, mutta henkilökunnan määrää ei ole lisätty saattohoidon takia, eikä saattohoidettavaan ole voitu keskittyä.

Attendon mukaan henkilökuntaa saadaan väliaikaisesti muista yksiköistä, mutta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan alueella olevissa Attendon yksiköissä ei ole ylimääräisiä työntekijöitä, vaan niissäkin on niukka henkilöstö.

Hoitajien kertomuksen mukaan he ehtivät tekemään vain välttämättömät perushoidon tehtävät, eikä esimerkiksi ulkoilua tai viriketoimintaa ehditä järjestämään.

Yksikön ruokahuollossa on ollut ongelmia ja henkilöstö on joutunut hankkimaan valmisruokaa S-marketista. Palveluntuottajan näkemys on asiassa erilainen. Sen mukaan ruokahuollossa tapahtuneen virheen vuoksi asukkaille oli jouduttu hakemaan välipala-aineksia S-marketista. Yöpaaston pituus on ollut 13 tuntia, kun suositus on enintään 11 tuntia.

Hoivakodin lääkehuolto on ollut epäasiallinen. Henkilöstöllä ei ole ollut lääkelupia ja joissakin työvuoroissa ei ole ollut yhtään lääkeluvallista työntekijää koko yksikössä. Lisäksi lääkkeiden toimituksessa on ollut merkittävää viivettä. Esimerkiksi lääkärin perjantaina määräämä lääke virtsatietulehdukseen on saatu vasta tiistaina. Attendo on kiistänyt tämän.

Yksikössä ei myöskään ole saatavilla työvuorolistaa, josta näkisi meneillään olevat työvuorot. Henkilökunta näkee omat työvuoronsa puhelimestaan ja toisten työvuorot erikseen hakemalla.

Yksikössä ei siis ole tietoa siitä, kuka tulee ja moneltako mihinkin työvuoroon, kirjoittaa AVI päätöksessään.

Kuukauden aikana 6 asukasta kuoli, 10 työntekijää irtisanoutui

Pelimannissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana. AVI ei kuitenkaan ole vielä saanut kuolemantapauksista yksityiskohtaista tietoa tai selvitystä siitä, ovatko tapaukset johtuneet hoitovirheestä tai hoidon laiminlyönneistä. Viraston mukaan asiaa selvitetään.

Lisäksi viraston tietoon on tullut jo kymmenen työntekijän irtisanoutumista. Helmikuun alkuun mennessä vajaan kuukauden aikana hoivakodin henkilöstöstä on irtisanoutunut jo kymmenen työntekijää.

Toiminta ei ole myönnetyn luvan mukaista

Luvan keskeyttämisen perusteluina AVI katsoo, että saatujen tietojen perusteella toimintayksikön toiminta ei vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa. Lisäksi toimintayksikön asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

AVI:n päätös on poikkeuksellisesti tehty varaamatta Attendolle Pelimannille erillistä tilaisuutta selvityksen antamiseen, koska asian käsittelyn viivästyminen saattaisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle.

AVI painottaa, että toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty, henkilöstön määrä tulee olla vähintään luvan mukainen ja muita ilmenneitä epäkohtia ei ole toiminnassa korjattu riittävästi. Aluehallintovirastolla ei ole perusteltua syytä tämän hetkisen tiedon mukaan olettaa, että palveluntuottajan omavalvonta korjaisi asian.

Lue myös:

Attendon hoivayksikkö Pelimannin toiminta keskeytetään Alavudella – kuukaudessa kuusi kuolemantapausta

Viranomaiset selvittävät vasta kuukauden toimineen Attendon hoivakodin toimintaa Alavudella – toiminnan keskeyttämisestä saatetaan päättää vielä illan aikana

Suosittelemme