Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Tampere haluaa nyt rakentaa Näsijärveen keinosaaren – aluksi saaren kautta kulkisi raitiotie, myös asunnot siintävät suunnitelmissa

Tampereen kaupunki on selvittänyt saaren rakentamista Näsijärveen. Saareen tulisi aluksi raitiotie ja kevyen liikenteen väylä.

Näsijärvi Paasikiventien kupeessa
Kuva: Antti Eintola / Yle
Heli Mansikka
Avaa Yle-sovelluksessa

Tampereen kaupunki hakee lupaa saaren rakentamiseksi Näsijärveen. Se on etsinyt ratkaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sen jälkeen kun Näsijärven rantatäytölle annetusta luvasta valitettiin.

Suunnitelmassa saari rakennettaisiin Vaitinaron kohdalle Näsijärveen. Saaren ja nykyisen rantaviivan väliin jätettäisiin kanava, jolloin Vaitinaron rantaviivaan ei aiheutuisi muutoksia.

Vedenvirtausmallien mukaan 36 metriä leveä kanava mahdollistaa veden riittävän luontaisen virtauksen kanavassa ja vedenlaadun säilymisen hyvänä, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Aikaisempaan hakemukseen verrattuna on myös kehitetty täyttötyön tekemistä vaiheittain sekä työnaikaista vedenlaadunhallintaa. Työlle haetaan valmistelulupaa, jolla mahdollistetaan työmaatien rakentaminen myös raitiotien rakentamista varten. Valmistelevat työt ovat luonteeltaan sellaisia, että tarvittaessa ne voidaan palauttaa ennen työtä olevaan tilaan.

Tampereen kaupunki on parhaillaan laatimassa uutta vesilupahakemusta. Tavoitteena on, että lupahakemus on vireillä maaliskuun alussa 2019. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 18. helmikuuta.

Täyttöluvasta valitettiin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi viime lokakuussa Tampereen kaupungille luvan noin yhdeksän hehtaarin vesialueen täyttöön Näsijärven rannassa Vaitionarossa lähellä Hiedanrantaa. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja sen takia Tampereen kaupunki on nyt etsinyt uutta tapaa toteuttaa vesistötäyttö.

Aluehallintoviraston lupapäätöksestä ovat valittaneet Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry sekä Pirkanmaan ELY-keskus. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan ei ole riittävästi selvitetty sitä, millaisen muutoksen rantatäyttö aiheuttaisi pohjavesien muodostumiseen.

Raitiotien rakentaminen keskustasta Lentävänniemeen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021.

Vaitinaron alueen vesistötäyttö mahdollistaisi myös kevyenliikenteen kehittämisen. Alueelle sijoitettaisiin uusi pyöräilyn itä-länsisuuntainen pääyhteys. Järvitäytön toteuttaminen saarena lisää kustannuksia mm. siltojen toteuttamisen osalta.

Alustavien arvioiden mukaan raitiotien toteuttamisen vaatimien siltojen lisäkustannus olisi noin viisi miljoonaa euroa ja kevyenliikenteen siltojen kustannus noin yksi miljoona euroa. Muilta osin järvitäytön toteuttaminen saarena ei merkittävästi lisää täyttötyön kustannuksia.

Asuntorakentaminen suunnitelmissa

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen kertoo, että ensi vaiheessa raitiotie tulisi kulkemaan saaren kautta, mutta pitkällä tähtäimellä saareen tulisi myös asuinrakentamista.

– Kyse on kuitenkin isohkosta saaresta. Pitkälle tähtäimellä tulee varmasti myös pysäkki sekä palvelu- ja asuntorakentamista, mutta tämä tapahtuu vasta joskus 2030-luvulla ja on tarkemman suunnittelun paikka, Nurminen sanoo.

Saarivaihtoehto on ollut esillä jo aiemmin, mutta nyt kanavavaihtoehto on mallinnettu ja veden virtaaminen on varmistettu.

– Tällä vaihtoehdolla turvataan pohjavesi parhaiten. Nyt lupahakemukseen pitäisi olla tarvittavat tiedot, Nurminen sanoo.

**Lue myös: **Tampere tahtoo rakentaa himoittuja kerrostaloja järven päälle – jääkauden oikut uhkaavat estää suunnitelman

Suosittelemme sinulle