Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Valvonta paljasti puutteita varhaiskasvatuksessa – joitakin päiväkoteja jouduttu jopa sulkemaan

Tämä käy ilmi Aluehallintoviraston, Valviran ja kuntien yhteistyönä tekemästä valvonnasta. Katso oman alueesi tiedot.

Päiväkoti
Useat puolueet panostaisivat varhaiskasvatukseen, jotta syrjäytymistä voitaisiin ennaltaehkäistä. Kuva: Eila Haikarainen / Yle
Petri Kosonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Tuore Aluehallintoviraston, Valviran ja kuntien yhteistyönä tekemä valvonta vahvistaa julkisuudessa viime aikoina esitettyjä väitteitä merkittävistä ongelmista varhaiskasvatuksessa.

Yle pyysi Aluehallintovirastolta valvontatiedot vuosilta 2017–2018. Tiedoista käy ilmi muun muassa, että suurin osa varhaiskasvatukseen liittyvistä ongelmista koskee kuntien järjestämää varhaiskasvatusta. Lataa tästä tiedot (Excel-tiedosto) eri aluehallintovirastojen valvontapäätöksistä.

Alueellisesti eniten epäkohtia ilmeni Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Toisaalta Etelä-Suomen alue on myös laajin kuudesta Aluehallintoviraston alueesta.

Joitakin päiväkoteja jouduttu sulkemaan

Valvonta paljasti vakavia puutteita varhaiskasvatuksessa.

Useimmissa epäkohtailmoituksissa kyse on liian suurista ryhmistä ja liian vähäisestä henkilökuntamäärästä.

Joissakin yksittäisissä tapauksissa on kuitenkin jouduttu turvautumaan jopa päiväkodin sulkemiseen.

Esimerkiksi Salossa Hajalan päiväkodin toiminta jouduttiin vuonna 2017 keskeyttämään Aluehallintoviraston päätöksellä hygienia-ongelmien takia. Päiväkoti avattiin vuoden 2018 lopussa uudelleen mittavan remontin jälkeen.

Oripään kunnan ryhmäperhepäiväkodin toiminta jouduttiin niinikään keskeyttämään vuonna 2017 Avin päätöksellä. Perusteena toiminnan keskeyttämiselle oli turvallisuuden vaarantuminen.

– Näissä kaupungeissa – kuten monissa muissakin suurissa kaupungeissa – on vielä paljon kehittävää varhaiskasvatuksessa, sanoo johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

"Suurin syy on varhaiskasvatuslaissa"

Vaikka suurin osa epäkohtailmoituksista koski kuntien järjestämää varhaiskasvatusta, ei se välttämättä kerro suoraan siitä, että julkinen palvelu olisi yksityistä varhaiskasvatusta huonompaa.

– Vaikka yksityiset palvelut ovat lisääntyneet, niin koko maassa kunnat järjestävät edelleen 80 prosenttia kaikesta varhaiskasvatuksesta. Koska julkisen puolen volyymit ovat isommat, on myös epäkohtailmoitusten määrät suurempia, sanoo Keski-Rauska.

Suurimpana syynä ongelmiin Keski-Rauska pitää epäselvää lainsäädäntöä.

– Uskoisin, että suurin sýy on varhaiskasvatuslaissa. Suurin ongelma varhaiskasvatuksessa kiteytyy lapsiryhmien kokoihin ja henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun tulkintaan.

Keski-Rauskan mielestä laki on epäselvä ja antaa mahdollisuuden rajojen tilapäiseen ylittämiseen.

– Lain tulkinnasta on erilaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen järjestäjällä ja henkilöstöllä. Meille tulee paljon ilmoituksia ja kysymyksiä siitä, että miten asian lakia tulisi tulkita.

Yllättävää valvontaselvityksessä oli Keski-Rauskan mukaan se, että epäkohtiin liittyvät ilmoitukset vähenivät monilla alueilla vuonna 2018 vuodesta 2017 merkittävästi.

– Varsinaista syytä tähän ei ole tiedossa. Tämä saattaa johtua siitä, että innostus tehdä epäkohtailmoituksia laimeni vuonna 2018 sen takia, että odotettiin uuden varhaiskasvatuslain voimaantuloa.

– Tuolloin oli yleisesti sellainen käsitys, että vuonna 2018 voimaan astuva uusi varhaiskasvatuslaki tuo selkeyttä juuri tähän tulkinnan ongelmaan suhdeluvusta lasten ja henkilökunnan välillä, ja että miten sitä voi tilapäisestä ylittää. Laissa ei tullut tähän kuitenkaan mitään muutosta. Tämän jälkeen epäkohtailmoituksia on taas alkanut kertyä enemmän.

Valvontaa tehostetaan

Valvontaviranomaiset ovat päättäneet jo jatkotoimista ongelmien korjaamiseksi.

Varhaiskasvatuksen valvontaa on tarkoitus tehostaa valtakunnallisella valvontasuunnitelmalla. Käytännössä tämä tarkoittaa ennakoinnin lisäämistä.

– Tähän asti valvonta on ollut hyvin reaktiivista eli on reagoitu epäkohtailmoituksiin ja sen myötä tehty selvityksiä. Valvontaohjelman ajatuksena on, että tarjotaan etukäteen ohjausta, koulutusta ja alueellista neuvontaa, sanoo Keski-Rauska.

Valvontaohjelma tehdään Avin ja Valviran yhteistyönä, ja se olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta.

– Mietimme yhdessä Valviran kanssa näitä epäkohtia, joista ilmoituksia on tullut, ja mietitään miten tilannetta voisi parantaa. Samalla tavoittelemme valtakunnallista yhdenmukaisuutta valvonnassa, sanoo Keski-Rauska.

Lue lisää:

Kuntien päiväkodeissa jopa 30 lapsen ryhmiä – liitto: kunnat käyttävät suunnitellusti hyväkseen päiväkotilapsien osa-aikaisuutta ryhmien ylibuukkaamiseen

Suosittelemme sinulle