Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

YK: Saasteet ja luonnon tuhoutuminen aiheuttavat miljoonia kuolemantapauksia

Uusi raportti maapallon tilasta antaa synkän, mutta ei lohduttoman kuvan.

Nainen pitää hengityssuojainta Bangkokin saasteiden keskellä.
Nainen pitää hengityssuojainta Bangkokin saasteiden keskellä. Kuva: Diego Azubel / EPA
Yrjö Kokkonen
Avaa Yle-sovelluksessa

YK on julkaissut uuden raportin maapallon tilasta ympäristön ja luonnon näkökulmasta.

Uusi Global Environment Outlook on järjestyksessään kuudes. Sitä laatimassa on ollut 250 arvostettua tutkijaa 70 maasta.

Raportti antaa maapallon tilasta erittäin huolestuttavan kuvan. Maapallon tilaa rasittavat ilmastonmuutos, västönkasvu, joka ylittää pian kymmenen miljardin rajan, eliölajien laajamittainen sukupuutto, maaperän laadun heikkeneminen, ilmansaasteet sekä muovijätteen, myrkyllisten aineiden ja hormoneja muuttavien kemikaalien päätyminen vesistöihin.

Ihmisen aiheuttamat mullistukset ovat muuttaneet maapallon epäterveelliseksi paikaksi elää, ja erilaisten ekosysteemin häiriöiden kietoutuminen yhteen pahentavat tilannetta entisestään.

Tutkijat kiinnittävät erityisesti huomiota siihen, että saasteet ja ihmisen aiheuttamat luonnontuhot aiheuttavat jo joka neljännen ennenaikaisen kuolemantapauksen.

Tutkijat luettelevat monia tekijöitä, joita ihmiskunnan on saatava nopeasti kuntoon, sillä ihmiskunnan nopea kasvu voi muussa tapauksessa johtaa rajuihin seuraamuksiin.

Raportissa on ryhmitelty pahimmat ongelmaryhmät. Ne ovat ilmaston lämpeneminen, eliölajien katoaminen, ilman ja veden saasteet, antibioottiresistentit bakteerit sekä maaperän kunnon heikkeneminen ja metsien tuhoutuminen.

Toivoa on

YK:n raportti ei ole täysin toivoton. Tutkijoiden mukaan ihmisillä on hallussaan tieto, teknologia ja rahat, joiden avulla kehitys saataisiin kestävälle uralle.

Se, mikä puuttuu, on riittävä tuki yrityksiltä, poliittisilta päättäjiltä ja myös kansalta.

Tutkijat huomauttavat, että väkimäärän kasvaessa maapallon on kyettävä lisäämään ruuantuotantoa, mutta ei suinkaan väkimäärän kasvun suhteessa.

Tällä hetkellä kolmasosa tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin, ja hävikistä yli puolet tapahtuu teollisuusmaissa.

Raportin mukaan kasvava kaupungistuminen on haaste, mutta se tuo mukanaan myös mahdollisuuksia parantaa ihmisten hyvinvointia samalla kun ihmisen ympäristölle aiheuttama haitta pienenee.

Toisaalta järkevät investoinnit maaseudulle vähentävät maaseudun asukkaiden tarvetta lähteä pois asuinseuduiltaan.

Tutkijat kannustavat poliitikkoja suuntamaan katseensa kokonaisiin järjestelmiin, kuten energian- ja ruuantuotantoon sekä jätehuoltoon.

Suosittelemme