Hyppää sisältöön

Nordean yllättävä laskelma: Isyysvapaan pitäminen kannattaa myös taloudellisesti

Pankin kyselyn mukaan lapsen saaminen heikentää perheen taloustilannetta merkittävästi vain harvoin.

Kuva: Tero Kyllönen / Yle

Nordean lapsiperhekyselyn mukaan lapsen syntymällä on vaikutuksia perheiden taloustilanteeseen ja asumismenoista suoriutumiseen. Puolet pienten lasten vanhemmista ilmoitti, että lapsen syntymä heikensi perheen taloustilannetta ainakin hieman.

– Lapsen syntymä on merkittävä muutos, jolla on myös taloudellisia vaikutuksia. Lapsen syntymä samanaikaisesti kasvattaa perheiden menoja ja pienentää tuloja. Onneksi nämä muutokset ovat ennakoitavissa, mikä näkyi myös kyselyssämme, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi tiedotteessa.

Suurimmalla osalla taloustilanteen muutos lapsen syntymän myötä vastasi ennakko-odotuksia ja vain joka kuudennella taloustilanne heikkeni odotuksia enemmän.

Nordea on kysynyt myös lapsen syntymän vaikutuksista asumismenoista suoriutumiseen.

Joka kolmas pienen lapsen vanhempi koki, että lapsen syntymän myötä asumismenoista selviytymisestä tuli hieman vaikeampaa.

Vain harva (7 %) koki, että asumismenoista selviytymisestä tuli lapsen syntymän myötä paljon vaikeampaa. Vuokra-asunnossa asuvilla lapsen syntymän vaikutus asumismenoista selviytymiseen oli suurempi kuin omistusasunnossa asuvilla.

– Ero omistusasujien ja vuokra-asujien asumismenovaikutusten välillä ei selity pelkästään erilaisilla tulotasoilla. Uskon, että erot johtuvat myös siitä, että omistusasujilla on vuokra-asujia helpompaa sopeuttaa asumismenojaan, Kärkkäinen kertoo.

Asuntovelallisista joka neljäs kertoi ottaneensa asuntolainaansa lyhennysvapaata lapsen syntymän takia.

Isyysvapaa yllättävän kannattavaa taloudellisesti

Nordea on esimerkkien kautta laskenut, että kahden työssäkäyvän vanhemman perheessä isän olisi usein taloudellisesti kannattavaa käyttää maksimimäärä isyysvapaata.

Jos äidin palkka on 2 900 euroa kuukaudessa ja isän 3 500 e/kk, voi perheelle vuodessa käteen jäävä rahamäärä olla 2 500 euroa suurempi silloin, jos isä käyttää maksimimäärän isyysvapaata verrattuna vaihtoehtoon, jossa isyysvapaata ei pidetä ollenkaan.

Laskelmassa oletetaan, että äiti on töissä koko isyysvapaan ajan ja hoitaessaan lasta kotona hän saa kotihoidontukea. Lisäksi ansiosidonnainen isyysraha korvaa isän puuttuvaa palkkaa. Laskelmassa isyysrahaa kertyy 54 päivän isyysvapaasta 4 900 euroa. Isyysvapaa sijoittuu laskelmassa ajalle, jossa lapsi on täyttänyt vuoden.

Kuva: Mikko Airikka | Yle
Kuva: Mikko Airikka | Yle

Isyysvapaan suosio kasvanut

Kärkkäinen katsoo, että enemmän voitaisiin keskustella siitä, onko perheillä varaa jättää isyysvapaita pitämättä sen sijaan että mietitään, onko isyysvapaaseen varaa. Hän kuitenkin myöntää, että tarkkojen laskelmien tekeminen on monelle vaikeaa.

Miksi sitten tavallinen käsitys on, että isälle kotiin jääminen ei taloudellisesti kannattaisi?

Laskelmia tehtäessä eri etuudet saattavat sekoittua toisiinsa. Kela on vasta käynyt tutkimusblogissaan läpi sitä (siirryt toiseen palveluun), miksi julkisuudessa voi esiintyä hyvin erilaisia lukuja siitä, kuinka suuri osa isistä käyttää tai jättää käyttämättä vanhempainvapaita.

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää. Kelan mukaan (siirryt toiseen palveluun) isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

Useimmilla puolueilla on ollut haluja uudistaa perhevapaita siten, että isät hoitaisivat lapsia kotona nykyistä enemmän. Mallista ei ole päästy yksimielisyyteen.

Isyysvapaiden käyttö on kasvanut viime vuosina. Neljännes isistä ei kuitenkaan käytä isyysvapaata ollenkaan, ja vain harva käyttää kaikki 54 päivää.

Nordean teettämään kyselyyn vastasi 502 suomalaista, joiden kotitaloudessa asuu alle 6-vuotiaita lapsia.

Lue myös

Perhevapaiden uudistus yskii, mutta on harhaa syyttää siitä vain miehiä: "Mielelläni päästäisin puolison töihin ja hoitaisin lapsia kotona"

Tuntuuko, että pyörität kodin arkea yksin? Näillä neuvoilla voit saada puolisosi havahtumaan apuun

Vauvakato uhkaa synnytyssairaaloita – neljä osastoa jo liipaisimen alla, muillakin voi olla edessä poikkeusluvan hakeminen

Vauvakriisi: Jos sama meno jatkuu, maahanmuutto on kaksinkertaistettava – ja eläkkeiden on joustettava

Suosittelemme sinulle