Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Lisätutkimus selvittää tuulivoiman infraäänen vaikutukset terveyteen

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa voimaloiden äänestä kattavan ja riippumattoman selvityksen.

Tuulimylly Ykspihlajan tuulivoimapuistossa.
Tuulivoima herättää tunteita puolesta ja vastaan. Kuva: Kalle Niskala / Yle
Tapio Pukkila
Avaa Yle-sovelluksessa

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti viime syksynä lisätutkimuksen tuulivoiman aiheuttamista mahdollisista äänihaitoista, koska kiistellystä asiasta ei ole ollut tarpeeksi tieteellistä näyttöä.

Taustalla on se, että osa tuulivoima-alueiden läheisyydessä asuvista ihmisistä on kertonut oireilevansa vakavasti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vuoksi. Tämä on osaltaan lisännyt tuulivoimatuotantoon kohdistuvaa pelkoa ja vastustusta.

Tutkimus valmistuu ensi vuoden helmikuussa. Sen toteuttavat teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Koehenkilöillä testataan äänen vaikutusta

Mittausten avulla määritellään, millainen altiste tuulivoimaloiden tuottama ääni on erityisesti sisätiloissa.

Kyselytutkimuksella kerätään tietoa, minkälaista oireilua ihmiset ovat kokeneet tuulivoimaloiden läheisyydessä.

Alueellisesti uusia tutkimuksia on tehty tuulivoimaloiden läheisyydessä Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Sieltä siirrytään kevään aikana Satakuntaan Porin seudulle.

Lisäksi tutkitaan kokeellisesti, miten tuulivoimaloiden tuottama ääni vaikuttaa ihmiseen fysiologisesti.

– Koehenkilöt altistetaan aidolle tuulivoiman tuottamalle äänelle. Tutkimme muun muassa hengistystiheyttä, sydämen sykettä, pupillien liikettä ja ihon sähkönjohtavuutta, selventää tutkija Panu Maijala VTT:stä.

Koehenkilöiltä pyydetään myös omia havaintoja heidän kuulemastaan äänestä.

Tuulivoimalan infraäänellä oma luonteensa

Kyse on eritoten infraäänestä. Koehenkilöt saavat kuunneltavakseen tuulivoimalan ääntä, joka sisältää infraääntä ja vaihtoehtoisesti ääntä, jossa ei ole infraääniä.

Tutkija Maijala sanoo, että kaikki ihmisen tuottama ääni teollisuudesta liikenteeseen sisältää paljon myös infraääntä. Tuulivoimaloiden tuottama infraääni eroaa kuitenkin tästä.

– Se on luonteeltaan hieman erilaista, sykkivää. Yksi tutkittava väittämä on, että tällä äänen luonteella on merkitystä, vaikka sen taajuussisältö on samanlaista kuin muualla teollistuneessa ympäristössä.

Suosittelemme