Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Mitä saat, kun äänestät EU-vaaleissa? Listasimme 7 asiaa

Tiistai on viimeinen ennakkoäänestyspäivä eurovaaleissa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26. toukokuuta.

Opiskelu
Mepit vaikuttavat esimerkiksi siihen, paljonko opiskelijoita pääsee Erasmus-vaihto-ohjelmiin tai millaista terveydenhuoltoa ulkomaille muuttava opiskelija saa. Kuva Budapestista Unkarista. Kuva: Szilard Koszticsak / EPA
Anna Karismo
Avaa Yle-sovelluksessa

BRYSSEL Meppejä valitaan paljon – yli 700.

He edustavat yli 500 miljoonaa eurooppalaista 28 jäsenmaassa. Kun mepit on ensin valittu kansallisten puolueittensa listoilta, he liittyvät yleensä parlamentin suurempiin poliittisiin ryhmiin.

Esimerkiksi kokoomuslaiset kuuluvat nykyisen parlamentin suurimpaan oikeistoryhmään EPP:hen, sosiaalidemokraatit toiseksi suurimpaan S&D-ryhmään ja perussuomalaiset kolmanneksi suurimpaan konservatiivien ja reformistien ryhmään ECR:ään. Voit testata Ylen EU-ryhmäkoneen avulla mihin joukkoon oma ehdokkaasi sijoittuu.

Mutta mitä kansalaisena saat antaessasi äänesi EU-vaaleissa? Miten yksi, pienestä Suomesta tuleva edustaja voi suuressa kokonaisuudessa vaikuttaa?

Paljonkin, koska yksittäisellä mepillä voi olla jopa enemmän valtaa kuin jäsenmaan ministerillä.

Listasimme, miten hyödyt EU-äänen antamisesta ja miten ehdokkaasi voi edesauttaa asiasi eteenpäinviemistä:

1. Osallistut EU:n tulevaisuuden määrittelyyn

EU:n olemassaolon tärkein syy on rauha. Unioni perustettiin toisen maailmansodan jälkeen.

Sittemmin yhdessäkään EU-maassa ei ole käyty sotaa eikä jäsenmaihin ole hyökätty.

Mutta onko integraatio edennyt jo liiankin pitkälle – vai tarvitaanko vielä enemmän yhteistyötä useammilla aloilla?

Vaaleissa voit valita ehdokkaan, joka joko kannattaa yhteistyön syventämistä, säilyttämistä nykyisellään tai purkamista.

Myös sillä on vaikutusta tulevaan kehitykseen, tukeeko ehdokkaasi esimerkiksi yhteisen maahanmuuttopolitiikan kehittämistä ja nykyjärjestelmän uudistamista vai haluaako hän viedä turvapaikkapolitiikkaa kansalliseen suuntaan.

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa vuonna 1999.
Euroopan parlamentti pitää vuosittain 12 täysistuntoa Strasbourgissa. Brysselissä parlamentti kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Matkustusrumban on arvioitu maksavan vuosittain yli 100 miljoonaa euroa. Kuva Strasbourgista. Kuva: AP Graphics Bank

2. Voit vaikuttaa Suomen hallituksen ohi

Parlamentissa EU-edustajasi voi vaikuttaa myös Suomen hallituksen linjan vastaisesti. Suomalaismepit ovatkin silloin tällöin ajaneet parlamentissa eri linjaa kuin Suomi ministerineuvostossa.

Jos olet eri mieltä vaikkapa Suomen hallituksen menneistä ja tulevista ympäristölinjauksista, parlamenttivaaleissa äänestämällä voit vaikuttaa asioihin meppisi kautta.

Parlamentissa ei ole puoluekuria eli euroedustajat voivat äänestää eduskunnan kansanedustajia vapaammin itselleen tärkeissä asioissa.

3. Saat reitin EU-hallinnon valvontaan

Parlamentti valvoo muun muassa EU-komission toimintaa. Komissio tekee EU:ssa lakiesitykset ja seuraa, että niitä noudatetaan.

Parlamentti voi moittia komissiota, ja lopulta myös erottaa sen. Tähän mennessä mepit ovat esittäneet komissiolle yhteensä seitsemää epäluottamuslausetta, joista yhtäkään parlamentin täysistunto ei ole hyväksynyt.

Vuonna 1999 luxemburgilaisen Jacques Santerin komissio tosin joutui eroamaan parlamentin painostuksesta.

EU-parlamentti
Parlamentin tärkein tehtävä on säätää lakeja yhteistyössä jäsenmaiden ministerien kanssa. "EU-vaaleissa äänestetään ihmiskunnan tulevista elinolosuhteista", ruotsalainen nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg sanoi huhtikuussa parlamentin ympäristövaliokunnan kokouksessa. Kuva: Patrick Seeger / EPA

4. Saat vaikutuskanavan sinulle tärkeässä asiassa

Jos pidät tärkeänä esimerkiksi ympäristökysymyksiä tai liikennettä, niihin keskittyvästä edustajasta on hyötyä. Mepit erikoistuvat yksittäisiin kysymyksiin tiukemmin kuin Suomessa eduskunnassa. Suurin osa Suomenkin laeista tulee EU:sta.

He voivat myös vaikuttaa siihen, millaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin olet oikeutettu muuttaessasi toiseen EU-maahan.

Suomalaiset mepit ovat muun muassa edistäneet parlamentissa algoritmien avoimuutta eli sitä, että digitalisaation vaikutuksista saadaan lisää tietoa. Mepit ovat myös tukeneet sitä, että oikeusvaltioperiaatetta rikkovia jäsenmaita rangaistaan EU-budjetin kautta.

5. Pääset vaikuttamaan rajat ylittäviin ilmiöihin

Esimerkiksi ilmastoon liittyvät päätökset tai digitalisaatio ovat asioita, joiden ratkaisuun tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Tulevalla parlamenttikaudella pitää tehdä myös maahanmuuttoon, kauppasuhteisiin kuin turvallisuuteenkin liittyviä päätöksiä.

Maataloustukien pelisääntöjen määrittelyssä EU-parlamentin päätöksillä on enemmän merkitystä kuin eduskunnan päätöksillä.

Uusi parlamentti joutuu ottamaan kantaa EU:n tulevien vuosien budjetteihin ja niiden kautta myös maatalouoteen tarkemmin kuin vanha parlamentti. Rahoituskehys laaditaan yleensä seitsemäksi vuodeksi.

6. Vaikutat EU-rahojen käyttöön

Parlamentti käyttää laajaa budjettivaltaa. Esimerkiksi opiskelijoiden Erasmus-vaihto-ohjelmat tai eri jäsenmaille maksettavat tuet nousevat uuden parlamentin asialistalle.

Kuinka paljon opiskelijoita Erasmus-ohjelmaan pääsee? Millaista rahallista tukea he saavat? Ehdokkaasi linja näihin kysymyksiin voi tuntua suoraan opiskelijoiden arjessa.

7. Estät, että eri mieltä olevat eivät pääse valtaan

Eurovaalien äänestysprosentti on ollut paljon pienempi kuin eduskuntavaalien.

Niinpä EU-vaaleissa äänestävillä on suurempi painoarvo suhteessa heihin, jotka eivät äänestä. Siis: jos et äänestä EU-vaaleissa, voit todennäköisemmin auttaa valtaan sellaisia meppejä, jotka ovat kanssasi eri mieltä.

Erityisesti nuorten kannattaa äänestää: suomalaisista alle 25-vuotiaista vain joka kymmenes äänesti viime vaaleissa. Vanhoilla äänestäjillä on näin ollut nuoria enemmän valtaa parlamentissa päättyvällä vaalikaudella.

Lue lisää:

Kokeile, kuulutko Suomeen vai olisiko sinun sittenkin pitänyt syntyä Ranskaan tai Unkariin – testaamalla löydät toisen kotimaasi

Kuka saa kulmahuoneen ja kuka ei löydä yhtään ystävää? Katso kahdessa minuutissa, millainen draama europarlamentissa alkaa heti vaalien jälkeen

Suomalaiset mepit kertovat työstään parlamentissa, millainen on hyvä meppi?

EU-vaaleissa ruotsalaiset nuoret äänestävät yli kuusi kertaa suomalaisia innokkaammin – Nyt unionilta vaaditaan tiukempia ympäristölakeja

18–29-vuotiaat fanittavat EU:ta, mutta eivät äänestä – "Ehkä meillä on asiat niin hyvin, että emme ole ajatelleet äänestysasiaa"

Suosittelemme sinulle