Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Koiran ja omistajan hyvän suhteen lähtökohta on luottamuksessa – 8 vinkkiä, joilla parannat suhdetta koiraasi

Kokosimme kahden eläintenkouluttajan, Tuire Kaimion ja Minna Sirviön, parhaat vinkit hyvään yhteiseloon koiran kanssa.

lapinkoira
Luottamusta ja yhteistyötä koiran kanssa voi parantaa monilla keinoilla. Kuva: AOP
Tarja Nyyssönen
Avaa Yle-sovelluksessa

Koiranomistaja on sitä onnellisempi, mitä parempi suhde hänellä on koiraan. Tämän tietävät koiranomistajat, ja tutkimusnäyttöä asiasta saatiin Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -tutkimuksesta (Kennelliiton sivut).

Kokosimme eläintenkouluttajien Tuire Kaimion ja Minna Sirviön vinkit siihen, kuinka luottamusta ja yhteistyötä voi koiransa kanssa parantaa. Tuire Kaimio on tehnyt pitkän uran eläintenkouluttajana ja hän muun muassa on kouluttanut eläinnäyttelijöitä lukuisiin elokuviin. Minna Sirviöllä on kokemusta erityisesti metsästyskoirien kouluttamisesta sekä koirien kouluttamisesta erilaisiin hajutunnistustehtäviin kuten diabeteskoiriksi.

1. Ole luottamuksen arvoinen

Koiran näkökulmasta hyvän suhteen lähtökohtana on luottamus. Omistajan tulee olla koiransa luottamuksen arvoinen.

– Luotettava omistaja ei pyydä koiralta asioita, joita se ei osaa tai jotka aiheuttavat koiralle ikävää oloa tai haittaa. Jos parivaljakko joutuu koiran näkökulmasta hankalaan tilanteeseen, omistaja huomaa sen ja auttaa koiraansa selviämään tilanteesta, sanoo Tuire Kaimio.

Myös stressittömyys kuuluu hyvään suhteeseen. Kun koira voi ennakoida omistajansa käytöstä, myös stressi vähenee.

– Hyvässä suhteessa omistajan käytös on ennakoitavaa, johdonmukaista ja se luo turvallisuuden tunnetta koiralle, sanoo Minna Sirviö.

Kaimio ei mielellään käytä sanaa suhde koiran ja omistajan kanssakäymisestä sanan laajan käsitteen vuoksi. Hän puhuu mieluummin siitä, onko koiralla ja ihmisellä hyvä olla yhdessä.

– Lähtökohta voisi olla, että sekä koira että ihminen nauttivat elämästään ja heillä on myös keskenään hauskaa, Tuire Kaimio sanoo.

Kaimio vertaa ihmisen ja koiran välejä ystävystymiseen. Ihmisillä ja koirilla on eriävistä käyttäytymissäännöistä huolimatta paljon yhteistä. Hän sanoo, että ystävällisyys, reiluus ja luottamus ovat tärkeitä sekä ihmiselle että koiralle.

2. Tunnista ja täytä koirasi perustarpeet

Ihmisen ja koiran yhteistyö lähtee koiran perustarpeiden ymmärtämisellä. Niistä huolehtiminen on omistajan tehtävä. Koiran perustarpeita ovat muun muassa riittävä liikunta, ravinto ja vesi, sosiaaliset suhteet, terveys, saalistaminen sekä lepo. Normaalioloissa koirat lepäävät noin puolet vuorokaudestaan.

– Tämä pitäisi erityisesti lapsiperheissä huomioida. Koira tarvitsee oman rauhallisen paikan johon se voi vetäytyä ilman, että joku häiritsee sitä. On hankala olla vastaanottavainen ja iloinen, jos on väsynyt ja stressaantunut, Minna Sirviö sanoo.

Koira kaipaa ihmisten lisäksi myös toisten koirien seuraa. Jos kotona on vain yksi koira, on omistajan tehtävä järjestää koiralleen stressittömiä kohtaamisia toisten koirien kanssa.

3. Anna koirallesi aikaa

Tuire Kaimio muistuttaa, että lähtökohta hyvän suhteen luomiselle on se, että koiralle on tarpeeksi aikaa.

– Koira on todella sosiaalinen eläin, joka tarvitsee vuorovaikutusta toisten yksilöiden kanssa voidakseen hyvin. Se kaipaa sekä lajitovereiden seuraa että ihmisen seuraa, ja kärsii jos tässä on puutteita.

Omistajan tulisi miettiä jo ennen koiran hankkimista, kuinka paljon pystyy antamaan aikaa koiralle. Jos omistaja käy töissä ja iltaisin omissa harrastuksissa, tulisi miettiä, onko koiralle tarpeeksi tilaa omassa elämässään.

4. Tehkää yhdessä asioita

Kun haluaa kehittää suhdetta koiraansa, helpointa on tehdä koiran kanssa sellaisia asioita, jotka ovat koirasta mukavia. Omistajan on tarkkailtava koiraansa, ja huomioitava sen eleistä, mitä se ylipäätään haluaa tehdä. On lukuisia eri koiraharrastuksia, joihin koiransa kanssa voi mennä mukaan.

– Kannattaa kokeilla eri lajeja ja katsoa, miten koira niihin reagoi. Onko sillä innostunut olemus treeneissä? On hyvä myös kuulostella, miltä koiraharrastukset tuntuvat omistajasta, Sirviö sanoo.

Harrastukset voivat myös stressata koiraa, vaikka koira niistä pitäisikin. Jos useana iltana viikossa koiran kanssa harrastaa adrenaliinia kohottavia lajeja, tulisi palautumiseen kiinnittää huomioita.

Ohjattujen harrastuksien lisäksi omistaja voi järjestää itse mielekästä tekemistä koiralleen. Koirilla on tunnetusti hyvä hajuaisti, jota ne mielellään käyttävät. Nenätyöskentely on usein koirista hyvin mieluista puuhaa ja antaa aivoille tekemistä.

– Omistaja voi vetää naruun kiinnitetyllä makkaranpalalla metsään virikejäljen, jota koira voi nuuskia. Se on yleensä hyvin kiinnostavaa koirista, Kaimio sanoo.

Koiran voi opettaa käyttämään nenäänsä hyödyksi. Sen voi opettaa esimerkiksi etsimään sieniä, kadonneita esineitä tai ihmisiä.

Koirat, kuten ihmiset, säilyttävät kyvyn ja halun leikkiä läpi koko elämänsä. Koiran kanssa leikkiminen vahvistaa omistajan ja koiran keskinäistä luottamusta.

5. Mahdollista koirallesi lajityypillinen käytös

Koirilla on monia lajityypillisiä tarpeita, joita niiden tulisi päästä toteuttamaan voidakseen hyvin. Esimerkiksi pureskelu ja kaivaminen ovat koirille tyypillisiä tarpeita. Näitä tarpeita omistaja voi täyttää antamalla koiralleen turvallista pureskeltavaa kuten luita sekä päästämällä koiransa kaivelemaan ja tonkimaan.

Eri roduilla on erilaisia käyttäytymistarpeita, jotka tulisi huomioida jo koiran hankintaa suunnitellessa. Paimenkoirilla on tarve paimentamiseen, metsästysroduilla on tarve päästä metsästämään ja vartioimiseen jalostetut koirat kokevat vahvaa tarvetta esimerkiksi pihansa tai kotinsa suojeluun.

Koiraa tarkkailemalla omistaja löytää ne asiat, joita koira haluaa tehdä. Kaikki koiran mielestä kiva tekeminen ei ole suotavaa, mutta omistaja voi kehitellä käytökselle muodon, joka on sallittua.

– Esimerkiksi paimenkoirien paimennustarve voi purkautua autojen tai pyörien jahtaamiseen. Omistaja voi opettaa koiralleen vaikkapa pallojen paimennusta, jolloin se saa purkaa tarvettaan turvallisesti, Kaimio sanoo.

Tai jos koiralla on tarve varastella ruokaa pöydiltä ja kaivella roskiksia, voi omistaja tarjota koiran ateriat piilottamalla ruuat pihalle tai sisällä ollessa pahvilaatikoihin, joista koira voi sitä etsiä.

Lajityypillisen käytöksen huomioiminen on tärkeää, sillä jos koiralla ei ole mahdollisuutta ominaisuuksiinsa sopivaan toimintaan, se saattaa turhautua. Turhautuminen voi purkautua ongelmakäytöksenä tai tavaroiden ja huonekalujen tuhoamisena.

6. Opettele ymmärtämään koirasi elekieltä

Vaikka ihminen ei pysty tietämään, miltä koirasta missäkin tilanteessa tuntuu, helpottaa päätelmien tekemistä se, että tietää koiran elekielestä edes jotain. Yleisin väärinymmärretty koiran käytös on Tuire Kaimion mukaan murina.

– Koirat lähtökohtaisesti murisevat sen vuoksi, että ne haluavat lisää etäisyyttä. Esimerkiksi arat koirat voivat viestiä toisille koirille murisemalla tarvitsevansa tilaa. Arvojärjestyksen kanssa murinalla ei ole tekemistä, vaikka niin usein tulkitaan etenkin jos koira murisee ihmiselle, Kaimio toteaa.

Koiran eleiden tulkitseminen vaatii herkkyyttä ja halua oppia kuulemaan koiraa. Tämä vaatii omistajalta tarkkailua ja kärsivällisyyttä.

– Ihmisen on ymmärrettävä koiransa käyttäytymistä ja eleitä, jotta niitä voi tulkita ja sitä kautta tarkastella koiran hyvinvointia, Minna Sirviö sanoo.

Tuire Kaimio suosittelee vähintään epävarmuutta ilmentävien merkkien opettelua (Suomen kennelliiton Hanki koira-sivusto), sillä pelko tai epävarmuus on yleisin koirien aggressiivisuuden syy.

Epävarmuudesta kertovia eleitä ovat muun muassa kehon asennon madaltuminen, korvien luimistaminen taaksepäin ja hännän alas painaminen. Vaikka koira haukkuisi ja murisisi, kehon asento paljastaa epävarmuuden.

– Ensin koiraa huolestuttaa vähän, sitten enemmän ja sitten jo pelottaa. Voimakas pelko voi vaihtua nopeaksi hyökkäykseksi, jossa koira käyttää hampaitaan.

Kun ihminen osaa tulkita koiransa eleitä, voi tällaisen tilanteen keskeyttää ennen kuin koiran pelko kasvaa liian suureksi.

Koiran elekielestä löytyy tietoa muun muassa Kennelliiton Hanki koira -sivulta.

7. Käytä positiivista vahvistamista

Tuire Kaimio vertaa ihmistä ja koiraa hyviin ystävyksiin ja hyvässä suhteessa kenenkään ei kuulu pelätä. Koulutusmenetelmien tulisi perustua positiiviseen vahvistamiseen (Sporttirakki -sivusto). Positiiviseen vahvistamiseen kuuluu palkinto toivotusta käyttäytymisestä. Tällöin eläin ymmärtää, mitä sen halutaan tekevän ja saa siitä palkinnon, jolloin eläin pyrkii toimimaan toivomallamme tavalla jatkossakin. Ei-toivottu käytös puolestaan jätetään huomioimatta.

Koska koiran käytös perustuu siihen, että se tekee itselleen kannattavia asioita, on tätä hyvä hyödyntää myös kouluttamisessa.

– Jokainen koira haluaa jotain. Joskus se voi olla herkkupala, joskus lelu tai rapsutus. Omistajan on selvitettävä, millaisista asioista koira palkkaantuu. Tämän jälkeen

Omistajan mietittävä, millaista käytöstä koiraltaan haluaa missäkin tilanteessa. Jos omistaja haluaa, että koira istuu ennen kuin se pääsee ulos, palkitaan koira vaikka namilla kun se istahtaa oven eteen. Käytöstä vahvistetaan toistoilla.

– Sitä saat mitä vahvistat, Minna Sirviö sanoo.

Sekä Sirviö että Kaimio painottavat, ettei koiraa saa koskaan kouluttaa kipua tuottamalla tai pelottelemalla. Esimerkiksi koiran selättäminen ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa. Kun yhteistyö koiran ja ihmisen välillä toimii, pakkokeinoja ei tarvita.

8. Tarkkaile ja ennakoi

Omistajan on hyvä tarkkailla koiraansa eri tilanteissa. Tarkkailemalla koiran eleitä omistaja voi ennakoida tulevia hankaluuksia. Yksi tällainen on riistan perään lähteminen luvatta.

– Jos omistaja huomaa koiransa eleistä, että se mahdollisesti haistoi jotain hyvin mielenkiintoista irti ollessaan, voi se hyvin opetetulla luokse tulopyynnöllä olla vielä kutsuttavissa omistajansa luo. Siinä kohtaa kun koira on jo jäniksen perässä, ei omistajan puhe enää mene koiran tajuntaan, Tuire Kaimio havainnollistaa.

Sama pätee myös remmissä rähisemiseen lenkeillä. Ennakoimista on se, että omistajalla on makupaloja tai leluja taskussaan lenkille lähdettäessä.

– Jos koiralla on hankaluuksia ohittaa muita koiria, ennakoidaan tilanne jo hyvissä ajoin. Kun huomataan lähestyvä koira, käännetään oman koiran huomio omistajaan namien tai lelun avulla. Sitä paremmat namit, mitä vaikeampaa ohittaminen on, Minna Sirviö neuvoo.

Koiralla vahvistuu se käytös, mitä se pääsee tekemään ja josta sitä palkitaan. Ennakoimalla omistaja pystyy vähentämään ikävän käytöksen syntyä.

Voit keskustella aiheesta 8.6.2019 klo 22 saakka.

Lue lisää:

Vakavasti masentunut Saana Toikka kertoo, ettei olisi poistunut asunnosta ilman koiraa – aikuisten syrjäytymistä ehkäistään koirien avulla

Hyvinvointitutkija: "Mitä kauemmin ihmisellä on ollut koira, sitä onnellisempi hän on"

Suosittelemme sinulle