Hyppää sisältöön

Ratkaisu opiskelijoiden uupumukseen on kaikkien ulottuvilla – tutkimus selvitti, mistä oppimisen ilon ilmapiiri syntyy

Positiivista oppimisilmapiiriä kehittämällä voidaan vaikuttaa opintojen keskeyttämisten määrään ja edistää opintojen läpäisyä.

Oppimisesta tunnetaan iloa erityisesti silloin, kun oppilaat saavat toteuttaa itseään ja löytää uusia asioita. Kuva: Jari Kovalainen / Yle
Angela Nurmi

Opiskelijoiden uupumukseen on herätty viime vuosina. Kouluterveyskyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa joka viides lukiolaistyttö kokee itsensä uupuneeksi.

Tuore väitöstutkimus tarjoaa lääkkeeksi uupumukseen oppimisen iloa. Otto Burman tutki väitöskirjassaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ajatuksia koulussa viihtymisestä.

Tutkimuksessa selvisi, että koulun ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi nuorten jaksamiseen.

Positiivinen oppimisilmapiiri muodostuu kolmesta asiasta: mahdollisuuksista kokeilla uutta, oman työn johtamisesta ja oppimisesta koetusta ilosta.

Otto Burman tutki Itä-Suomen yliopistossa julkaistavassa väitöksessään oppimisilmapiiriin liittyviä tekijöitä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Toteuta itseäsi ja löydä uusia asioita

Opiskelijat tarvitsevat oppimisen ilon tuntemiseksi kannustusta ja tukea. Burmanin mukaan on tärkeää, että opiskelijat tukevat toisiaan, opettaja tukee opiskelijoita ja myös opiskelijat tukevat opettajaa.

Kannustuksen ja tuen lisäksi opiskelijat tarvitsevat konkreettista ohjausta opinnoissaan.

Oppimisen ilon tunnetta lisää myös mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä uusien asioiden löytämiseen.

Tunne oppiminen omaksesi

Oppimisen tunteminen omaksi lisää oppimisen iloa.

– Me kaikki tiedämme, että ei ole kiva, jos joku puuttuu omaan työhön. Tällöin siis työstä katoaa omistajuus, ja viihtyvyys vähenee. Opiskelijan tulisi siis tuntea oppimisen omakseen, se on hänen juttunsa, Burman kertoo.

Oppiminen tunnetaan omaksi silloin, kun opiskelija saa työskennellä mieleisten tehtävien parissa sekä osallistua ryhmän toimintaan ja kun tehty työ koetaan itselle merkitykselliseksi.

Perinteinen opiskelutyyli, jossa opettaja määrää tahdin, ei välttämättä ole paras mahdollinen: opiskelija voi paremmin, kun saa olla oman työnsä johtaja ja suunnitella sen itse.

Oppilaat tarvitsevat kannustusta ja tukea. Opettajalla on suuri vastuu, mutta on tärkeää, että oppilaat kannustavat myös toisiaan. Kuva: Lauri Rautavuori / Yle

Kokeile, näe ja koe asioita

Oppimisilmapiiriin vaikuttavaa kolmatta ilmiötä, yrittäjämäistä tai kokeilevaa oppimista, koetaan silloin, kun on mahdollista kokeilla, nähdä, ja kokea asioita.

Samoin silloin, kun opiskelija saa kehittää uutta ja panostaa haastaviin tehtäviin. Tärkeää on myös, että saa mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan.

Viihtyvyys on sekä opettajan että oppilaan vastuulla

Burmanin mukaan opettajan toiminta vaikuttaa paljon opiskelijoiden kokemaan viihtyvyyteen.

– Opettajan tehtävä on opettaa, ohjata ja mahdollistaa. Näiden kautta myös viihtyvyys rakentuu.

Opiskelija on Burmanin mukaan myös itse vastuussa omasta viihtyvyydestään.

– Tietysti opiskelija vaikuttaa omaan viihtyvyyteen aktiivisuudellaan ja kyvyllä vuorovaikuttaa sekä olla yhdessä muiden kanssa.

Lue lisää:

Katri Saarikiven kolumni: Tekeekö teillä töissä asiat se, joka osaa vai saavatko muutkin oppia uutta?

"Itkin kokeessa, kun pelkäsin, etten osaa" – Yle selvitti, millaisissa lukioissa on uuvuttu eniten, testaa myös oma riskisi

Opiskelijoiden stressi tuplaantunut – "Tehokkuutta korostavassa yhteiskunnassa pitkään opiskelleen päälle lankeaa epäilyksen varjo"

Suosittelemme sinulle