Hyppää sisältöön

Lähdevesien markkinajohtaja Finn Spring on johtanut jätevesiä ojiin vuosikausia – toisella tehtaista ei ole ympäristölupaa lainkaan

Ely-keskus kiinnitti huomiota Finn Springin jätevesiin vuonna 2016. Tilanne on sen jälkeen kohentunut.

Toholammin tehtaan jätevedet johdettiin ojaan loppuvuoteen 2016 saakka. Kuva: Ville Viitamäki / Yle
Sari Vähäsarja

Finn Spring valmistaa 90 prosenttia Suomessa myytävistä lähdevesistä ja lisäksi muun muassa virvoitus- ja hyvinvointijuomia Keski-Pohjanmaalla Toholammilla ja Lestijärvellä. Yritys työllistää yli 80 henkeä.

Yhtiön omien jätevesien käsittely on kuitenkin ollut puutteellista. Tämä käy ilmi Ylen tätä juttua varten kokoamista tiedoista, jotka perustuvat julkisiin asiakirjoihin sekä nimettöminä pysytteleviin viranomaislähteisiin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kiinnitti asiaan huomiota loppuvuodesta 2016 ja teki tehtaille ympäristöluvan tarpeen harkintaan liittyvän tarkastuksen.

Tarkastuksen lopputulos oli, että jätevedet pitää puhdistaa ja niiden puhdistamiselle ja johtamiselle pitää hakea ympäristölupaa. Lisäksi todettiin, että lupaviranomainen asiassa on valtion lupaviranomainen. Lupahakemus on nyt vireillä.

Ympäristölupa puuttui toiselta tehtaalta kokonaan

Toholammin Härkänevan tehtaalla ei ole ollut ympäristölupaa lainkaan, ja sen jätevedet on tarkastuskertomuksen mukaan johdettu tehdasalueen rajalla kulkevaan ojaan esikäsittelyn jälkeen aina lokakuuhun 2016 asti. Yritys oli tuolloin toiminut 25 vuotta. Esikäsittely tapahtui sakokaivoissa.

Kyse on tuotannossa syntyvistä pesu- ja huuhteluvesistä: putkisto huuhdellaan aromituotteen jälkeen ilman pesuaineita, laitteisto taas pestään ja huuhdellaan.

Lokakuusta 2016 jätevedet alettiin johtaa yhtiön uimahallin jätevedenpuhdistamoon. Puhdistamoprojekti oli aloitettu edelliskeväänä. Tehtaalla on nyt oma puhdistamo, yhtiön mukaan se kuuluu normaaliin kehitystoimintaan.

Finn Springin tehdas Toholammin Härkänevalla. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Finn Springin toiminta alkoi vuonna 1991 eikä se silloin vaatinut ympäristölupaa. Toiminta itsessään ei vaadi sitä vieläkään, mutta jätevesien käsittely ja johtaminen vaatii.

Luvan tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi toimiala ja toiminnan laajuus. Lupa voidaan vaatia myös muilla perustein, esimerkiksi jos tehdas sijaitsee pohjavesialueella tai toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumisen vaaraa.

Finn Springin hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala kertoo sähköpostitse, että Finn Spring on hoitanut jätevedet asianmukaisesti toimintansa ajan ja hakenut ympäristölupaa vuonna 2004.

– Toiminnan luonteen vuoksi viranomainen ei ole nähnyt sitä todennäköisesti silloin tarpeelliseksi, Ali-Haapala kirjoittaa.

Yrittäjän tai yrityksen vastuulla on huolehtia, että sillä on toimintaansa tarvittavat luvat. Ympäristönsuojelulaissa on pykälä selvilläolovelvollisuudesta: sen mukaan toiminnanharjoittajan on tunnettava toimintansa, sen ympäristövaikutukset ja -riskit.

Hänen on myös tiedettävä, milloin toiminta tai osa siitä vaatii ympäristöluvan. Jos se on epäselvää esimerkiksi toiminnan laajentuessa, yrittäjän pitää ottaa asiasta selvää.

Myös jätevesien määrän ja laadun seuranta on toiminnanharjoittajan vastuulla.

Härkänevan tehtaan aluetta. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Ely-keskuksen tarkastuksessa vuonna 2016 kävi ilmi, että tutkimuksia Toholammin tehtaan jätevesistä oli tehty vuosina 2011, 2012 ja 2013, kerran kunakin vuonna. Toiminnanharjoittaja oli ottanut näytteet itse, tutkimukset oli tehty akkreditoidussa laboratoriossa.

Näytteiden pitoisuus on vaihdellut paljon, esimerkiksi happikatoa aiheuttava biologinen hapenkulutus rajustikin. Lisäksi määrityksistä puuttui keskeisiä suureita, kuten ravinteiden, rasvan, kiintoaineen ja kemiallisen hapenkulutuksen analyysit.

Ely katsoi, että noin vanhat tutkimukset eivät kuvanneet silloista tilannetta. Ely ohjeistikin yritystä, millaiset ovat näytteenoton ja analytiikan vähimmäisvaatimukset ja suositteli tarkkailuohjelman laadituttamista alan asiantuntijalla.

Lestijärven tehtaan vesistä bakteerikasvustoa ojaan

Finn Springin Lestijärven tehtaalla puolestaan on kunnan vuonna 2005 myöntämä ympäristölupa, koska tehdas sijaitsee pohjavesialueella. Luvan mukaan Finn Spring saa johtaa huuhteluvedet tiiviissä viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle.

Tuotannosta syntyvät huuhteluvedet kuvattiin lupahakemuksessa niin laimeiksi, ettei erillistä puhdistusta tarvita. Siihen hakija kertoi kuitenkin olevan tarvittaessa valmiutta.

Ympäristöluvan mukaan vedenlaatua ja määrää on tarkkailtava säännöllisesti.

Vuonna 2016 tehty katselmus osoitti kuitenkin, että huuhteluvesi saa ojassa aikaan huomattavaa bakteerikasvustoa. Syyksi arvioitiin erityisesti korkeaa sokeripitoisuutta, joka aiheuttaa korkean biologisen hapenkulutuksen arvon.

Jäteveden hapenkulutus ylitti luparajan moninkertaisesti. Ely-keskus edellyttikin tarkastuskäynnin jälkeen myös Lestijärven tehtaalta valtion ympäristölupaa kunnan myöntämän luvan sijasta.

Myös tuo lupahakemus on nyt vireillä.

Suosittelemme sinulle