Hyppää sisältöön

Käräjäoikeudessa yllätyskäänne: Markku Ritaluoman äiti ei joudukaan maksajaksi Sunny Car Center -jupakassa

Oikeuden ratkaisu on laajassa vyyhdissä ensimmäinen konkurssipesän tappioksi tehty ratkaisu.

Vielä vuonna 2012 Hämeenlinnaan suunnitellusta autokauppahankkeesta esiteltiin komeita havainnekuvia. Kuva: Sunny Car Center, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on kumonnut aiemman yksipuolisen tuomionsa vuodelta 2017. Silloin oikeus tuomitsi liikemies Markku Ritaluoman iäkkään äidin palauttamaan Sunny Car Centerin konkurssipesälle takaisin niitä vuokratuloja, jotka yhtiö oli maksanut äidille jäähalliaitiosta vuosina 2011-2014. Summa oli 172 350 euroa korkoineen.

Nyt oikeus katsoikin, että äidin ei tarvinnut olla perillä yhtiön heikosta taloustilanteesta pelkästään siitä syystä, että yhtiö oli vuokrannut häneltä aitiota. Näin varoja ei tarvitse palauttaa pesään.

Ensin yksipuolinen tuomio

Palataan vielä ensimmäiseen tuomioon. Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi siis Ritaluoman äidin maksamaan Sunny Car Centerin konkurssipesälle 172 350 euroa korkoineen maaliskuussa 2017. Tämä oli takaisinsaanti Sunny Car Centerin maksamista, äidin omistaman jäähalliaition vuokrista.

Helsinkiläishallissa viihdytettiin Sunny Car Centerin yhteistyökumppaneita ja sidosryhmien edustajia erilaisissa tapahtumissa, niin kiekko-otteluissa kuin konserteissakin. Tilaisuuksista ei pidetty erillistä kirjanpitoa.

Konkurssipesän julkisselvittäjän Jorma Tuomaalan mielestä maksettujen vuokrien kokonaismäärä ja tilaisuuksien lukumäärä oli epäuskottavan suuri. Näin syntyi näkemys siitä, että yhtiön varoja oli käytetty tilaisuuksiin, jotka eivät liittyneet sen liiketoimintaan, tai tilaisuuksia ei ehkä ollut pidetty lainkaan.

Rahoja oli siis siirretty yhtiön läheiselle, pois velkojien ulottuvilta. Tuomaala vaatikin varoja palautettavaksi.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi vuonna 2017 yksipuolisen tuomion asiassa konkurssipesän hyväksi. Vastaaja, Ritaluoman äiti, ei ollut vastannut kanteeseen määräajassa.

Takaisinsaantikanteella Ritaluoman äiti haki kuitenkin yksipuolisen tuomion palauttamista oikeuden käsiteltäväksi. Näin tapahtuikin.

Oikeus ratkaisi nyt toisin

Jotta varoja voisi vaatia takaisin pesään, varoja saaneen toisen osapuolen pitäisi tietää yhtiön maksukyvyttömyydesta tai ylivelkaisuudesta.

Ritaluoman äiti puolustautui väittämällä, että yhtiö ei ollut tuolloin ylivelkainen tai maksukyvytön. Hänellä ei myöskään ollut tietoa yhtiön taloustilanteesta. Hän vetosi myös korkeaan ikäänsä.

Oikeus katsoi kyllä, että yhtiö oli maksukyvytön viimeistään loppuvuonna 2013 ja ylivelkainenkin jo 2011 marraskuusta. Oikeus katsoi myös toteen näytetyksi, että tilaisuuksia todella oli pidetty niin paljon kuin niistä oli aitiovuokria maksettukin eli Ritaluoman äidille ei ollut maksettu liikaa.

Oikeuden mielestä Ritaluoman äidillä ei kuitenkaan ollut velvollisuutta seurata yhtiön taloustilannetta pelkästään siitä syystä, että yhtiö vuokrasi häneltä aitiota. Äiti toimi vilpittömällä mielellä eikä hän siis ole velvollinen palauttamaan aitiovuokria.

Näin ollen konkurssipesä velvoitettiin korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut Ritaluoman äidin oikeudenkäyntikulut, lähes 6 000 euroa.

Tuore tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Laaja jupakka, useita oikeudenkäyntejä

Sunny Car Center -autokauppahankkeen jälkiselvittelyt ovat kestäneet jo kauan. Kanta-Hämeen käräjäoikeus on käsitellyt jo useita haaroja jupakassa, jossa konkurssipesä yrittää haalia varoja takaisin pesälle eri tahoilta. Tähän mennessä oikeus on pääsääntöisesti ratkaissut takaisinsaannit pesän hyväksi.

Pääomistaja, entinen toimitusjohtaja Markku Ritaluoma on jo huhtikuussa 2018 tuomittu maksamaan pesälle miljoonasummia ja vastuulliseksi on joutunut myös yhtiön hallituksen entinen jäsen Iisakki Kiemunki. Asia on nyt hovioikeuden käsiteltävänä.

Kesäkuussakin Ritaluoma ja Kiemunki tuomittiin palauttamaan varoja pesään. Tästä tuomiosta molemmat vastaajat ovat jo ilmoittaneet tyytymättömyytensä, joten tämänkin asian käsittely jatkunee hovioikeudessa.

Ainakin jonkinlaisena tappiona konkurssipesälle voidaan kuitenkin pitää myös oikeuden viimevuotista päätöstä, jonka mukaan yksi kanteista on käsiteltävä välimiesmenettelyssä. Tämäkään ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Suosittelemme sinulle