Hyppää sisältöön

Valinnanvapauskokeilut päättyvät Tampereella syyskuussa – terveyspalveluiden käyttö ja kulut lisääntyivät, mutta päivystyskäynnit vähenivät

Tuoreen tutkimuksen mukaan palveluntuottajat toimivat osana julkista palvelua eikä ylilyöntejä esiintynyt.

Valinnanvapauskokeilussa innokkaimmin terveysasemaa vaihtoivat työikäiset ja lapsiperheet. Kuvituskuva. Kuva: AOP

Valinnanvapauskokeilussa terveysaseman vaihto oli mahdollista liki 23 000:lle muun muassa Kaukajärvellä ja Annalassa asuvalle tamperelaiselle. Mahdollisuutta käytti noin 3 000 ihmistä, eli 14 prosenttia.

Tampereen kaupungin projektipäällikkö, terveyskeskuslääkäri Eeva-Kaisa Mäkinen pitää lukua hyvänä.

– Suurin osa kokeilualueesta oli hiukan sivussa keskustassa ja yksityiset toimijat sijoittuivat taas keskustan alueelle. Lisäksi suuri osa terveysasemien käyttäjistä on vanhempaa väkeä ja he ovat aika tyytyväisiä palveluun, jos se edes jotenkuten toimii, Mäkinen sanoo.

Innokkaimmin terveysasemaa vaihtoivat työikäiset ja lapsiperheet, vähiten iäkkäät, yli 75-vuotiaat ihmiset.

Kokeiluun lähteneet asiakkaat saivat käyttää yksityisiä terveyspalveluita julkisen palvelun hinnalla.

Käyntien määrä lisääntyi

Terveysasemakokeilu päättyy Tampereella syyskuun lopussa. Loppuyhteenvedon aika on myöhemmin, mutta jo nyt tiedetään esimerkiksi se, että terveyskeskuskäynnit ja näin myös kulut kasvoivat ainakin lyhyellä aikavälillä.

– Kustannuksia lisäsi se, että kokeilussa terveysasemien käyttäjiksi siirtyi ihmisiä, jotka aiemmin olivat käyttäneet työterveydenhuoltoa tai yksityislääkäreitä, Mäkinen sanoo.

Käyntien määrää on saattanut lisätä myös se, että kokeilun yksityisillä toimijoilla on lyhyemmät jonot kuin kaupungin omilla terveysasemilla.

Säästöä kaupungille syntyi siitä, että ensiavun käyttö väheni kymmenen prosenttia kokeiluun osallistuneilla asiakkailla. Ylivoimaisesti suurin osa asemaa vaihtaneista myös pysyi valitsemansa palveluntuottajan asiakkaana. Asiakkaiden tyytyväisyyttä ei Tampereen kokeilussa systemaattisesti mitattu.

Pihlajalinna sai isoimman potin

Terveyspalveluyritys Pihlajalinna sai Tampereella isoimman potin valinnanvapauskokeiluun lähteneistä asiakkaista. Kaksi kolmesta vaihtajasta valitsi keskustan kauppakeskuksessa toimivan Pihlajalinnan.

– Tärkeimmät syyt ovat aikojen hyvä saatavuus ja sijainti, luettelee Pihlajalinnan vastaava lääkäri Susanna Riuttala.

Pihlajalinnassa kokeiluun ollaan tyytyväisiä.

– Ei tämä mikäään kultakaivos ollut, mutta työ on ollut hyvin mielekästä, Riuttala sanoo.

Kokeilu toi klinikalle asiakkaita, joiden vaivat olivat hiukan erilaisia kuin yksityisellä terveysasemalla tavallisesti hoidetaan. Lääkärit pitivät tätä hyvänä, sillä se antoi heille mahdollisuuden käyttää osaamistaan monipuolisesti.

Johanneksen klinikka sai ikäihmiset

Kokeilussa oli mukana myös melko tuore terveysalan yritys, vuonna 2015 Tampereelle perustettu Johanneksen klinikka. Klinikka on houkutellut asiakkaikseen ikäihmisiä ja niitä se sai myös valinnanvapauskokeilussa.

Iäkkäämpi asiakaskunta on tiennyt klinikan lääkäreille enemmän töitä kuin työikäisten hoidosta olisi tullut, myös Johanneksen klinikalla ollaan kokeiluun tyytyväisiä.

– Jos ihan pelkästään talouslukuja katsotaan, niin kyllä se plussan puolelle jää, sanoo johtava lääkäri Jukka Heinijoki.

– Ikääntyvillä on paljon erilaisia vaivoja, eli he ovat lääkärille työteliäämpiä potilaita. Silloin kyllä toivoo, että maksajapuoli ottaisi tämän huomioon, Heinijoki sanoo mahdollisia tulevia malleja ajatellen.

Hammashoidon paikoista tapeltiin

Myös hammashoito oli mukana kokeilussa. Kaikkiaan 5000 Tampereen ja ympäristökuntien asukasta pääsi mukaan.

– Se oli kuin rock-konsertti; paikat myytiin heti loppuun, sanoo hammashoidon valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, vs. johtava ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkinen Tampereen kaupungilta.

Suunterveydenhuollon kokeilussa painopisteenä on ollut sitouttaa asiakkaita suun ja hampaiden kokonaishoitoon ja hoitosuunnitelmaan sekä suusairauksien ennalta ehkäisyyn.

Tampereella hammashoidon valinnanvapauskokeiluun päässeiden tyytyväisyyttä on mitattu mobiilisovelluksella. Tulosten mukaan asiakkaat ovat kovin tyytyväisiä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hammashoidon kokeilu päättyy jo syyskuun puolivälissä. Tähän mennessä palveluun ilmoittautuneista lähes 80 prosenttia on myös hakeutunut hammaslääkäriin.

Hoidot eivät katkea veitsellä leikaten syyskuun puolivälissä.

– Keskeneräiset hoidot saatetaan loppuun ostopalvelulla ja vuoden vaihteen jälkeen asiakkaat voivat siirtyä omien kuntiensa asiakkaiksi tai valita yksityissektorin, Heikkinen sanoo.

Kokeiluja kymmenellä alueella

Tampereen kokeilu on osa valtakunnallista, edelliseen sote-valmisteluun liittyvää kokeilua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla vuodesta 2017 alkaen. Kokeilualueille on myönnetty valtionavustusta yhteensä noin 23,5 miljoonaa euroa. Rahoitus päättyy lokakuun lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäällikkö Vuokko Lehtimäen mukaan Tampereen seudulla saadut tulokset ovat tyypillisiä kaikille sote-keskuskokeiluille eri puolilla Suomea.

– Joka alueella kokeilussa mukana olleiden yksityisten terveysasemien käyttäjiksi tuli uusia asiakkaita. Joka paikassa näkyy myös se, että nopeaan palveluun pääsyyn ollaan tyytyväisiä, Lehtimäki sanoo.

Palvelusetelillä toteutettuja kokeiluja on ollut käynnissä kymmenellä alueella: Etelä-Karjalassa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kainuussa, Keski-Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, Tampereella, Vaasassa ja Ylä-Savossa. Kuvituskuva. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Terveysasema- ja hammashoitokokeilujen lisäksi on testattu paljon palveluja tarvitseville tarjottua henkilökohtaista budjettia. Osa alueellisista kokeiluista piti sisällään nämä kaikki kokeilut.

Kokeilun tuloksia on seurattu myös Tampereen yliopiston tekemässä tutkimuksessa. Tällä viikolla julkistetun raportin mukaan valinnanvapauskokeilu lisäsi eri toimijoiden yhteistyötä ja tuotti aiempaa kiinteämpää moniammatillista yhteistyötä.

Tutkimuksen mukaan kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat toimivat osana julkista palvelua eikä ylilyöntejä tai osaoptimointia esiintynyt. Raportti löytyy valtioneuvoston nettisivulta (siirryt toiseen palveluun).

Oppia tuleviin malleihin

Vaikka sote kaatui, ainakin Tampereella sekä tilaajat että tuottajat uskovat, että valinnanvapauskokeilusta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevissa uudistuksissa.

Tuottajat uskovat, että suurin säästö saadaan siitä, että potilaan lääkärit ja hoitajat pysyvät samoina.

– Se on ihan ehdottomasti ykkösasia. Kun potilas tunnetaan entuudestaan, moni asia voidaan järjestää ilman käyntiä tai hoitajan kanssa, sanoo Susanna Riuttala.

– Erityisesti vanhempi väki ei tykkää siitä, että lääkäri vaihtuu jatkuvasti. Ja jos ajatellaan kustannuksia yhteiskunnan kannalta, näillä paljon apua tarvitsevilla pitäisi olla oma lääkäri, joka tuntee heidät vanhastaan ja tätä kautta vältettäisiin turhia lääkärikäyntejä ja tutkimuksia, Heinijoki sanoo.

Toinen tärkeä asia on, että aikoja on saatavilla, jotta potilaiden asiat eivät kasaudu.

– Esimerkiksi meille tuli varsinkin alkuvaiheessa potilaita, joilla oli hirveästi asioita, koska he eivät ole jaksaneet ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, kun aikoja ei ole saanut, Riuttala sanoo.

Nykyinen hallitus lupaa ohjelmassaan nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Juttua on korjattu kello 10.12: Poistettu väite tyytyväisyyden kasvusta, koska sitä ei ole Tampereella systemaattisesti mitattu.

Suosittelemme sinulle