Hyppää sisältöön

Suomelle jälleen tiukka kehotus: Valtaväestön on opittava lisää saamelaisuudesta

Saamelaisuudesta ei vieläkään opeteta tai tiedetä tarpeeksi Suomessa, toteaa Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio tuoreessa raportissaan.

Kuva: Vesa Toppari / Yle

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI (European Commission against Racism) on antanut Suomelle jälleen suosituksia rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle työlle. Tuoreessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun) komissio toi esiin huolensa muun muassa saamelaiskulttuurin vähäisestä tuntemuksesta Suomessa.

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komitea seuraa ihmisoikeuksien toteutumista Euroopassa. Aiempi Suomea koskeva raportti julkistettiin vuonna 2013. Nyt käynnissä on viides raportointikierros.

Saamelaiskulttuurin opettamista ja valtaväestön tietämystä lisättävä

Raportissaan ECRI kehottaa, että Suomen kouluissa tulisi opettaa enemmän saamelaisista. Komission mukaan saamelaiskulttuurin tuntemusta on lisättävä valtaväestön keskuudessa koulujen lisäksi myös erilaisin kampanjoin. Tuntemuksen lisäämistä komissio painotti jo edellisessä raportissaan kuusi vuotta sitten.

Tällä kertaa raportissa todetaan, että opetuksen ja tuntemuksen lisääminen voisi vähentää saamelaisten kokemaa vihapuhetta.

Yhtenä merkittävänä asiana saamelaisten edustajat ovat nostaneet esille toiveen siitä, että Suomessa juhlittaisiin kansallisesti saamelaisten kansallispäivää.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI (European Commission against Racism) kehottaa Suomea panostamaan valtaväestön tietämykseen saamelaisista. Kuva: Linda Tammela / Yle

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa laajennettava, poliisivoimien väen monipuolistuttava

Komissio suosittaa myös laajentamaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa ja lisäämään resursseja tasa-arvovaltuutetulle. Lisäksi esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kokemaan vihapuheeseen puuttumiseen tulisi tehdä oma strategiansa. ECRI suosittaa Suomea myöntämään tarpeellisen rahoituksen romaanipoliittiseen ohjelmaan.

ECRI:n raportissa kehotetaan perustamaan riippumaton toimielin, joka tutkisi väitettyjä sekä rotusortamiseen että poliisiviranomaisten väärinkäytöksiin liittyviä tapauksia.

Raportissa todetaan lisäksi, että Poliisin monimuotoisuutta olisi lisättävä niin, että se heijastaisi paremmin väestön monipuolisuutta.

Viimeistään kahden vuoden päästä raportin julkaisusta ECRI tarkistaa, miten Suomen viranomaiset ovat toteuttaneet raportissa esiintuodut kehotukset.

Voit keskustella aiheesta kello 18.00 saakka.

Suosittelemme sinulle