Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 4 vuotta vanha

Vaasan hallinto-oikeus: Ähtärin kaupunki ei olisi saanut antaa miljoonien takauksia eläinpuistolle

Hallinto-oikeuden mielestä vakuudet eivät olleet riittävät ja riski oli kunnalle liian suuri.

panda ja yleisöä
Pandatalon ja matkailualueen rahoitus on ollut tarkastelun kohteena jo useamman vuoden Ähtärissä. Kuva: Elina Kaakinen / Yle
Riia Hantula,
Hanne Leiwo
Avaa Yle-sovelluksessa

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kolme Ähtärin kaupunginvaltuuston päätöstä, jotka koskivat Ähtärin Eläinpuisto Oy:n ja Hotelli Mesikämmenen lainojen takauksia. Summa oli yhteensä 17,3 miljoonaa euroa.

Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan kunnan saamat vastavakuudet eivät olleet riittävät ja riski takauksen realisoitumiseen oli liian suuri.

"Kaupunki on joka tapauksessa vastuussa"

Hallinto-oikeuden perusteluissa todetaan, että matkailun ja siihen liittyvän yritystoiminnan merkitys Ähtärin kaupungille on niin huomattava, että omavelkaisen takauksen myöntäminen toiminnan tukemiseksi voidaan katsoa kuuluvaksi kaupungin toimialaan.

Yritysten tukitoimenpiteiden osalta on kuitenkin muun ohella arvioitava toiminnan riskin suuruus kunnan kannalta ja yrityksen antamat vakuudet.

Eläinpuistoyhtiölle annettu vakuus oli hallinto-oikeuden mukaan kaupungin taloudellisiin voimavaroihin nähden merkittävä sitoumus. Perusteluiden mukaan kaupungin tilinpäätöksessa oli 2017 ylijäämästä huolimatta kattamatonta aiempien vuosien alijäämää yli miljoona euroa. Lisäksi Ähtärin Eläinpuisto Oy:n taloudellinen tilanne on päätöksentekohetkellä ollut heikko, mistä johtuen riski takauksen realisoitumisesta on ollut suuri.

Koska vastavakuuden kattavuus ei ollut tiedossa kaupunginvaltuuston myöntäessä omavelkaisen takauksen hallinto-oikeus katsoi päätökseen sisältyvän kuntalaissa mainitun merkittävän taloudellisen riskin.

Ähtärin Eläinpuisto Oy:n hallituksen puheenjohtajana kysessä olevien päätösten tekohetkellä ollut kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) toteaa hallinto-oikeuden päätökseen tutustuttuaan, että vastavakuuksien arvoa pitää tarkastella ja selvittää nyt lisää.

– Nyt varmaan eläinpuistoyhtiön ja kaupungin pitää ratkaista, miten tätä selvitetään lisää ja mitkä on jatkotoimenpiteet. Jos [kaupunginvaltuuston tekemä takaus]päätös olisi mennyt läpi, se olisi tuonut eläinpuistoyhtiölle helpomman tulevaisuuden ja pienentänyt lainanhoitokustannuksia, Savola sanoo.

Savola muistuttaa, että matkailu on ollut tärkeässä roolissa Ähtärissä jo yli 40 vuotta. Vuosien mittaan matkailusta ja sen kehittämisestä on keskusteltu useaan otteeseen.

– [Kyseessä olevat] yhtiöt ovat käytännössä kaupungin 100-prosenttisesti omistamia ja oli päätös mikä vaan, kaupunki on joka tapauksessa vastuussa mitä niille tapahtuu ja miten ne kehittyvät, Savola sanoo.

Savola jätti eläinpuistoyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävät kesällä 2019.

Pandatalo Ähtärissä sijaitsee matkailualueella eläinpuiston ja muiden kaupungin matkailupalveluiden keskellä.
Pandatalo Ähtärissä on ollut käytössä jo puolitoista vuotta. Se sijaitsee matkailualueella eläinpuiston ja muiden kaupungin matkailupalveluiden keskellä. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Kaupunginhallitukseen 7. lokakuuta

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo, että maanantaisesta hallinto-oikeuden ratkaisusta eläinpuistoyhtiön takauksista tullaan ehkä keskustelemaan jo maanantai-iltana päättäjien kesken.

Kaupunginhallituksen asialistalle asia noussee 7. lokakuuta, jolloin tehtäneen päätös siitä, tuleeko kaupunki käyttämään valitusoikeuttaan.

Pienimäki toteaa kaupungin käyttäneen auktorisoitua, ulkopuolista toimijaa, kun vastavakuutena olevaa omaisuutta arvioitiin. Hallinto-oikeuden mukaan vastavakuuden kattavuudessa oli ongelmia.

– Meidän pitää perehtyä arviokirjaan ja tutkia, ovatko siellä ne vastavakuudet olemassa kiistatta. Jos todetaan, että ovat, niin on todennäköistä, että teemme valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos todetaan, että niistä jää epäilys, on todennäköistä, että ratkomme rahoitusjärjestelyjä toisella tavalla, Pienimäki pohtii.

"Ensin pitää rakentaa koulut lapsille"

Ähtäriläinen Olli Sahimäki on kaupungin takauksista tehtyjen valitusten tekijä.

Sahimäki perustelee valituksiaan päätösten lainvastaisuudella ja huolellaan kaupungin taloustilanteesta.

– Jos tulee konkurssi, rakennukset jäävät aivan toimettomiksi. Ensin pitäisi rakentaa koulut lapsille, sillä meillä on lapsia väistötiloissa tällä hetkellä ja heidän koulunkäyntinsä kärsii, Sahimäki sanoo.

Sahimäki viittaa myös Ähtärin matkailun aiempiin palveluihin ja talousvaikeuksiin.

Sahimäki kertoo saavansa positiivista palautetta tekemästään valituksesta. Jos Ähtärin kaupunki käyttää valitusoikeuttaan hallinto-oikeuden päätöksestä, Sahimäki ei usko valituksen läpimenoon.

– Ei se tule menestymään, riskit on liian suuret, Sahimäki sanoo.

Rahoituksessa mutkia aiemminkin

Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2018 yhteensä yli 10 miljoonan euron lainojen takauksista Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle. Takauksista valittaneen yksityishenkilön mukaan ne olivat kuntalain vastaisia, koska kunta otti ne taatessaan suuren taloudellisen riskin. Lain mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata tehtävistään.

Vaasan hallinto-oikeus antoi helmikuussa välipäätökset asiasta ja kielsi kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanot siihen saakka, kunnes valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu.

Hallinto-oikeus kumosi jo vuonna 2017 Ähtärin kaupungin päätöksen myöntää pandatalolle 8,2 miljoonan euron omavelkainen takaus. Korkein hallinto-oikeus piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

30 päivää aikaa valittaa päätöksestä

Hallinto-oikeuden päätös nyt antama päätös ei ole vielä lainvoimainen. Ähtärillä on 30 päivää aikaa valittaa siitä.

Aiheesta aiemmin:

Hallinto-oikeuden välipäätös: Ähtärin eläinpuiston ja pandatalon lainatakaukset jäihin

Ähtärin lainantakauksista eläinpuistolle valitettu jälleen hallinto-oikeuteen

KHO piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen Pandatalon rahoituksesta

Ähtärin pandatalon rahoitus nurin Vaasan hallinto-oikeudessa

Suosittelemme