Hyppää sisältöön

Kiistelty tuhkanjalostamo käynnistyy Porissa – käsittelee lähes kaikki maan jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat

Nykyluvalla Fortum saa laskea tuhkasta erotellun suolan putkea pitkin avomerelle.

Fortumin tuhkajalostamo Porin Mäntyluodossa.
Fortumin tuhkankäsittelylaitoksessa käsitellään 30 000–40 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Kuva: Katja Halinen / Yle
Lore Korpelainen

Energiayhtiö Fortum käynnistää maan ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen ensi viikolla Porin Mäntyluodossa. Ylösajovaihe kestää muutamia viikkoja. Ensin laitoksessa käsitellään koe-eriä ja pienempiä määriä tuhkaa. Täyteen kapasiteettiin laitos pääsee seuraavien kuukausien aikana.

Mäntyluodossa käsitellään 30 000–40 000 tonnia tuhkaa vuodessa eli lähes kaikki Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat, joita ei saa sellaisenaan sijoittaa kaatopaikalle.

Laitoksessa tuhkasta poistetaan suola, joka nyt johdetaan poistoveden mukana avomerelle. Raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen tuhka kaatopaikataan.

– Nyt meillä on Suomessa lainmukainen tapa käsitellä jätteenpoltossa syntyvä APC-tuhka. Tuhkan käsittely auttaa myös osaltaan kuntia pääsemään lähemmäs hiilineutraaliutta, toteaa Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Laitos työllistää kuusi henkilöä.

Fortumin tuhkanjalostamon poistoputken kartta
Nykyluvalla Fortumin poistovedet päästetään mereen Porin Karhuluodon edustalle. Kuva: Fortum

Vastustajat vaativat suljettua järjestelmää

Aluehallintovirasto myönsi keväällä tuhkankäsittelylaitokselle ympäristö- ja vesitalousluvat, jotka mahdollistavat toiminnan aloittamisen ja päästöputken johtamisen mereen Karhuluodon edustalle.

Päästöjen mahdolliset ympäristövaikutukset ovat herättäneet huolta Porissaja laitokseen on vaadittu suljettua järjestelmää. Fortumin saamien lupien kumoamiseksi on tehty neljä valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen.

– Suomen valtio on ottanut erääksi päätavoitteekseen ympäristön ja Itämeren suojelun. En ymmärrä, miten tämä päätös kulkee käsi kädessä ympäristönsuojelun kanssa, totesi keväällä Puhtaan meren puolesta –kansalaisliikkeen puheenjohtaja Jyrki Kangas.

Fortum haluaisi käsitellä Porissa myös ulkomailta tuotua tuhkajätettä, mutta aluehalllintovirasto ei antanut tähän lupaa. Fortum on valittanut päätöksestä.

– Laitoksella olisi kapasiteettia käsitellä noin 75 000 tonnia tuhkajätettä vuodessa, kertoo Saarimaa.

Suola jatkossa liukkaudentorjuntaan?

Laitoksen vesipäästön vaikutukset merialueelle jäävät Fortumin mukaan vähäisiksi. Fortum on jo kokeillut Mäntyluodossa suljetun kierron järjestelmää, josta on saatu alustavasti lupaavia tuloksia.

– Fortumin tavoitteena on että suola pystyttäisiin ottamaan talteen jo lähitulevaisuudessa ja hyödyntämään esimerkiksi maantiesuolana, sanoo Kalle Saarimaa.

Lue lisää:

Mäntyluodon tuhkanjalostamo odottaa vielä käynnistysnapin painallusta

Fortumin kiistelty tuhkankäsittelylaitos käyntiin Porissa loppukesän aikana

Porin kaupunginhallitus puoltaa Fortumin tuhkanjalostamon lupahakemuksia

Suosittelemme sinulle