Hyppää sisältöön

Kiina kiristää yritysten valvontaa pisteytysjärjestelmällä – yritys voi joutua seuraamaan työntekijäänsä jopa vapaa-ajalla

Osaa kiinalaisfrimoista luokitellaan jo nyt pisteytysjärjestelmällä, mutta ensi vuonna se koskee myös kaikkia maassa toimivia ulkomaalaisia yrityksiä.

Oriental Pearl Tower on televisio- ja näköalatorni Shanghaissa. Se sijaitsee Lujiazuissa Pudongin alueen liikekortteleissa. Kuva: Stina Brännare / Yle
Stina Brännare

SHANGHAI Tällä hetkellä Kiinassa toimivissa yrityksissä – niin suomalaisissa kuin ulkomaalaisissakin – pohditaan tiiviisti, mitä tarkoittaa yritysten sosiaalinen luokitus. Se tulee voimaan ensi vuonna.

Suomen Shanghain kauppakamarin (Finnish Business Council Shanghai) puheenjohtaja Mikko Salmilahti arvelee, että Kiina pyrkii järjestelmällä jäljittämään tai pitämään kirjaa sekä ”hyvistä että pahoista bisneksen tekijöistä”.

– Kaikki yritykset joutuvat tekemään samanlaisen raportoinnin ja osasta raporteista tulee julkisia.

Shanghain suomalaisyrityksissä tieto on otettu vastaan hämmentyneenä.

– Tästä kuulee hyvin ristiriitaisia kommentteja ja tunteita. Tosin yksityiskohdista ja käytännön asioista ei vielä tiedetä, joten käsitys siitä voi vielä muuttua paljon, kun tiedetään, miten sitä aiotaan viedä läpi ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään, Salmilahti pohtii.

Suomen Shanghain kauppakamarin (Finnish Business Council in Shanghai) hallituksen puheenjohtaja Mikko Salmilahti kuvailee suomalaisyritysten tunnelmia pisteytysjärjestelmästä ristiriitaisiksi. Kuva: Stina Brännare / Yle

Hän huomauttaa, että yrityksissä monet tiedot ovat jo olemassa. Mitään uutta tiedonhankintaa tuskin siis tarvitsee tehdä, mutta harmaat hiukset yrityksen johtoportaassa voivat lisääntyä siinä vaiheessa kun selviää, mitä kaikkia tietoja Kiinan kansalliseen tietokantaan täytyy luovuttaa.

Shanghain kauppakamarin piirissä toimii noin 150 suomalaisyritystä. Joukossa on muutama kiinalaisyrityskin, joilla on yhteys Suomeen. Shanghain seutu on yksi suurimmista suomalaisista yritysten yhteenliittymistä maailmalla.

Valtio haluaa huolestuttavan paljon tietoa yrityksistä

Kiinalaisyrityksissä kokeilu on jo meneillään, mutta järjestelmää laajennetaan koskemaan kaikkia maassa toimivia yrityksiä.

– Jo muutama satatuhatta kiinalaisyritystä on kokeilussa, tämä on ihan nykypäivää siinä mielessä, kertoo Salmilahti.

Salmilahden mielestä hyvää on se, että läpinäkyvyys yritysten toiminnassa lisääntyy. Näin yritykset saavat tietoa toistensa tekemisistä ja näkevät, minkälaisen pelaajan kanssa ollaan tekemisissä.

Lista mahdollisista asioista, joita valtio haluaa nähdä on kuitenkin aika pitkä.

– Hinta mikä siitä maksetaan, on aikamoinen tiedon prosessointi yrityksissä.

Hämärän peitossa on myös, kuinka paljon Kiinan valtio aikoo käyttää tätä sosiaalista luottoluokitusta ja pisteytystietoja muihin tarkoituksiin.

Yritys joutuu kertomaan viranomaisille muun muassa omien hankintaketjujensa eri vaiheita ja myös partnerit, eli keneltä ostaa palveluja tai tuotteita. Salmilahti kuvailee, että iso asia on myös yrityksen tiedot laskujen ja verojen maksamisesta.

Skandinaviska Enskilda Bankenin Shanghain toimiston johtaja Thilo L. Zimmermann kertoo, että pisteytysjärjestelmän on määrä alkaa ensi vuoden alusta.

SEB:n Shanghain toimiston johtaja Thilo L. Zimmermann pitää suurena ongelmana sitä, että tietoa yritysten pisteytyksestä on kovin vähän. Kuva: Stina Brännare / Yle

Zimmermannin mukaan alkuperäinen ajatus oli kohtuullisen hyvä: muuttaa yritysten pääsyä Kiinan markkinoille siten, että paperisota ja byrokratia vähenevät ja markkinoilla voi toimia vapaasti, kunhan toimii tiettyjen raamien rajoissa.

Järjestelmän toimeenpano alkaa kuitenkin muistuttaa hyvin paljon ihmisten sosiaalista pisteytystä, hänkin kuvailee. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten järjestelmä toimii käytännössä.

Luokittelusta on kovin vähän tietoa

Zimmermann kertoo, että pankin asiakkaiden parista kuuluu jonkin verran huolestuneita äänenpainoja, mutta suurin huoli hänen mukaansa on, että koko järjestelmästä tiedetään kovin vähän, eivätkä asiakkaat eivät ole tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Zimmermann sanoo, että tiedon puuttuminen on suuri ongelma.

Kaikki pisteytyksestä kertova materiaali on julkaistu kyllä Kiinaksi, mutta SEB ei ole saanut yhteydenottoa Shanghain viranomaisilta.

Suurin osa tällä hetkellä saatavasta tiedosta, on Euroopan Kauppakamarin koostamaa.

Firmojen täytyy ehkä alkaa valvoa työtekijöitään vapaa-ajalla ja somessa

Vielä ei ole tiedossa sekään, miten usein yritysten täytyy raportoida viranomaisille.

Salmilahti arvelee, että Kiinan valtiolla ei ole haluja aiheuttaa yrityksille merkittäviä lisäkuluja, koska esimerkiksi työvoima- ja muut sosiaalikulut ovat olleet viime vuosina kovassa nousussa Kiinassa. Jos kulut nousisivat tuntuvasti, Kiina menettäisi kilpailukykyä.

Länsimaisissa yrityksissä huolta on herättänyt se, että yrityksen johdon käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa, kuten vaikka laajalti käytetyssä viestipalvelu Wechatissa, saattaa vaikuttaa myös yrityksen luokitukseen.

– Periaatteessa tässä ollaan tilanteessa, jossa yrityksen pitää katsoa, mitä sen työntekijät tekevät omalla ajallaan, Salmilahti ennakoi.

Shanghain läpi virtaava Huangpu-joki on aina ollut tärkeä reitti kuljetuksille. Näkymä liike-elämän keskukseen. Kuva: Stina Brännare / Yle

Yksi seuraus voi olla kovempi verotus

Yritysten sosiaalisen luokituksen tarkoitus on ohjata yritysten toimintaa käytännössä, ja sekä palkita että rangaista niitä pisteytyksen perusteella. Firmoja voidaan todennäköisesti näpäyttää taloudellisilla seurauksilla, kuten veroilla.

– Rankaisu voisi tarkoittaa sitä että yritys maksaa korkeampaa veroprosenttia, Salmilahti kertoo esimerkinomaisesti.

Yrityksille luodaan näin painetta tehdä parhaansa. Koska pohjoismaalaiset ja eurooppalaiset yritykset jo nyt toimivat viranomaisten määräysten mukaisesti, niillä ei pitäisi olla mitään pelättävää. Salmilahti arvioi, että joillakin voi olla jopa jotain voitettavaa.

Hän mainitsee, että suomalaisyritykset noudattavat hyvin tarkasti esimerkiksi ympäristömääräyksiä, ja jos muut eivät sitä aivan tarkkaan vielä tee, se merkitsee suomalaisyrityksille pluspisteitä.

Kiinalaiset viranomaiset ovat painottaneet järjestelmän läpinäkyvyyttä, mutta käytäntö osoittaa, miten järjestelmä toimii yritysten välisessä kilpailussa. Käytäntö myös näyttää, suosivatko kiinalaiset viranomaiset jollain tavalla kotimarkkinayrityksiä.

Vain osa tiedoista on julkisia ja osa jää pelkästään viranomaisten haltuun. Julkisuusrajan päättää valvova viranomainen.

Yhteistyökumppanin alhaiset pisteet voivat olla haitaksi

Thilo L. Zimmermannin käsitys on, että tekoälyyn perustuva valtion hallinnoima järjestelmä on valmis ehkä vasta kymmenen vuoden kuluttua. Pankin asiakkailla ja sijoittajilla on siis vielä hyvinkin aikaa varautua muutokseen.

Toisaalta, jos yritys on toiminut tähänkin mennessä viranomaisten sääntöjen ja määräysten mukaan, ei pitäisi olla kovin suurta huolta tulevasta, Zimmermannkin sanoo.

Hankalimmassa asemassa ovat markkinoiden pienimmät toimijat.

– Mielestäni pienten ja keskisuurten yritysten voi olla vaikea löytää tarvittavia resursseja keräämään kaikkea edellytettävää tietoa.

Toisaalta, jos on venyttänyt sääntöjä – kuten monet kiinalaisyritykset ovat – voi edessä olla vaikeuksia, Zimmermann kuvailee.

– Ei pääse tekemään tilauksia, ei voi olla mukana tarjouskilpailuissa tai rajoitetaan kuka saa työskennellä yrityksesi kanssa.

Zimmermannia huolestuttaa, että vielä on paljon asioita, jotka ovat täysin määrittelemättä.

– Esimerkiksi yhteistyökumppanin saamat pisteet voivat vaikuttaa yrityksesi toimintaan, mutta vielä ei ole mitään määritelmää yhteistyökumppanille.

Onko yhteistyökumppani tavarantoimittajasi, asiakkaasi tai luottolaitoksesi, Zimmermann kysyy.

Pahimmillaan yritys voi joutua mustalle listalle

Yritysten on syytä ottaa selvää jo olemassa olevista pisteistään. Niistä voi saada jo nyt tietoa valvovilta viranomaisilta, mutta joidenkin tietojen saaminen voi olla työn ja tuskan takana.

Jos jonkin toimialan yritys saa erittäin huonot pisteet luokituksessa, äärimmäisenä seurauksena voi olla esimerkiksi sulkeminen julkisista tarjouskilpailuista, mikä sulkee pääsyn merkittävälle osalle markkinoita.

Zimmermann kertoo yhtenä seurauksena, että kumppaniyrityksen toimintaa kanssasi voidaan rajoittaa. Äärimmillään yritys voi joutua mustalle listalle. Se taas voi tarkoittaa tiheitä viranomaistarkastuksia, tiukentunutta raportointivelvollisuutta ja ääritapauksessa sulkemista kokonaan toimialan markkinalta.

Shanghain liike-elämän keskustaa. Toimistorakennukset ovat monikymmenkerroksisia. Kuva: Virpi Hukkanen / Yle

Pankkimieheltä on syytä kysyä myös sijoittajien kiinnostuksesta Kiinaan näinä kauppasodan aikoina. Zimmermann vastaa, että huolimatta Kiinan talouskasvun hidastumisesta, kiinnostus on jatkuvaa. Hän huomauttaa, että eurooppalaisten sijoittajien silmissä Kiina rankataan edelleen kolmen kiinnostavimman maan joukkoon.

Skandinavista Enskilda Bankenin Shanghain yksikön asiakkaat tulevat pääasiassa Saksasta. Lisäksi asiakasyrityksiä ja sijoittajia on Itävallasta ja Pohjoismaista.

Suurin osa asiakkaista on isoja kansainvälisiä yrityksiä, mutta joukossa on myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä näistä maista. Skandinaviska Enskilda Bankenin Shanghain yksikkö kuuluu kymmenen suurimman pankin joukkoon Shanghaissa.

Suosittelemme sinulle