Hyppää sisältöön

Vuokralääkärin palkkaus ilman välikäsiä terveyskeskukseen toi yllätyksen – Vuokrafirma vaati 100 000 euroa rekrytointikiellon rikkomisesta

Nuoren lääkärin työpaikka oli tyssätä aiempaan vuokratyösopimukseen. Moni vuokratyöläinen ei ole edes nähnyt ehtoa.

Lääkäri ja potilas
Lääkäriliitto epäilee EU-direktiivin vastaiseksi kieltoa, jonka perusteella ei voisi palkata samaa lääkäriä kuntaan töihin heti, kun työntekijän vuokratyösopimus päättyy. Kuva: Derrick Frilund / Yle
Ari Hakahuhta

Terveyskeskuksen ylilääkärin viesti yllätti vastavalmistuneen nuoren lääkärin.

Pienessä kunnassa oli kyllä lääkäripula, mutta vastavalmistunutta lääkäriä ei silti voitaisi heti palkata työhön. Syynä oli vuokratyösopimus, jolla lääkäri työskenteli parhaillaan samassa terveyskeskuksessa.

Kutsutaan nuorta lääkäriä vaikkapa Nelliksi. Hän oli tyytyväinen päästyään tutustumaan pienen kunnan terveysaseman työhön vuokralääkäriyrityksen kautta.

Pian Nelli oli vakuuttunut, että haluaisi jatkaa työtään samassa paikassa, kun vuokratyösopimus kesällä päättyisi.

Hän oli valmis siirtymään terveyskeskuksen palkkalistalle ilman välikäsiä. Nelli tarvitsi suoran työsopimuksen, joka kerryttäisi työkokemusta erikoislääkärikoulutusta varten.

Terveyskeskuksen ylilääkärikin oli valmis palkkaamaan Nellin. Seuraava käänne siis yllätti.

– Ylilääkäri kertoi minulle, että asia ei taidakaan olla niin yksinkertainen. Heillä oli sopimus, joka koski vuokratyöntekijöitä. Siinä oli jonkinlainen karenssiaika, joka estäisi palkkaamiseni joksikin aikaa, Nelli kertoo.

Tilanne ärsytti ja ahdisti Nelliä. Näytti siltä, että omat suunnitelmat olivat menossa uusiksi. Tutuiksi tulleet potilaatkin pitäisi jättää.

– Työ terveyskeskuksessa on aivan erilaista, kun tuntee potilaat. Olisin joutunut luopumaan hoitosuhteista, Nelli kertaa tapahtumia.

Yle ei kerro tässä yksittäisessä tapauksessa Nellin tai ylilääkärin henkilöllisyyttä eikä vuokralääkäriyrityksen nimeä. Esimerkki kertoo vuokratyön käytöstä yleisellä tasolla, ei vain tietyn kunnan ja yrityksen välillä.

Googlauskin sen paljastaa: Rekrytointikieltoja kuntien sopimuksissa

Rekrytointikielto. Sillä nimellä karenssia kutsutaan työnantajan ja vuokralääkäriyrityksen sopimuksessa.

Sopimusehdon mukaan vuokralääkäriä käyttävä terveyskeskus ei saisi palkata samaa työntekijää puoleen vuoteen. Sanktiona eli rangaistuksena on puolen vuoden laskutusta vastaava summa terveysaseman maksettavaksi.

Kun Nelliä koskevan kilpailukiellon sanamuotoja googlettaa, löytyy nopeasti pari vanhempaa, mutta vastaavaa sopimusta eri puolilta Suomea.

Keski-Suomessa Kinnulan kunta vuokrasi vuosina 2015 ja 2016 samankaltaisella ehdolla lääkäreitä Med Group -konsernilta terveyskeskukseen. Kinnulassa rekrytointikiellon pitävyyttä ei jouduttu testaamaan. Kunta maksoi lääkäreistään 108 euroa tunnilta.

Revinnäinen
Yksityiskohta Liedon kunnan aiemmin käyttämästä lääkärivuokrauksen sopimusmallista. Rekrytointikiellon rikkomisesta korvaus oli kuuden kuukauden laskutusta vastaava summa. Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Varsinais-Suomessa Liedon kunta oli itse kirjannut rekrytointikiellon omaan sopimuspohjaansa. Liedosta saadun tiedon mukaan ehto kopioitiin muista sopimuksista ja muotoiltiin yhdessä vuokralääkäriyritysten kanssa.

Lieto teki kilpailutuksen jälkeen sopimuksia useiden vuokralääkäriyritysten kanssa vuonna 2016. Sopimuskaudet päättyivät viime vuoden lopussa. Listalta löytyy alan tuttuja nimiä: Mehiläinen, Attendo Terveyspalvelut (nykyisin Terveystalo), Smile Doctors ja Coronaria.

Yle on tarkistanut verkosta löytyvien sopimusten paikkansapitävyyden. Nelli ei työskennellyt Kinnulassa tai Liedossa.

Kuntien peruste tällaisiin sopimusehtoihin suostumiseen on hyvin yksinkertainen: huutava lääkäripula.

Lääkäri ja potilas
Nellin palkannut ylilääkäri pitää suoran työllistämisen rekrytointipalkkioita kohtuuttoman suurina. Sopimusehto vaikeuttaa nuorten lääkärien työllistymistä. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Nellistä vaadittiin aluksi 100 000 euron korvausta

Palataan tämänvuotiseen Nellin työnantajan vaihtoon vuokralääkäriyrityksestä julkiselle terveysasemalle. Nelli halusi siis vaihtaa työpaikkaa alle kuusi kuukautta vuokratyösopimuksen päättymisen jälkeen.

Vuokralääkäriyrityksen ensimmäinen korvausvaatimus Nellin uudelle työnantajalle oli noin 100 000 euroa rekrytointikiellon rikkomisesta.

Terveysaseman ylilääkäri ei moiseen suostunut.

Nelli koki olevansa puun ja kuoren välissä.

–Vuokrafirman ja terveysaseman eturistiriidat olivat ilmeiset. Koin velvollisuudentuntoa molempiin suuntiin. En pitänyt siitä, että yrityksen ja kunnan sopimus sitoisi minua, en ollut ehtoa itse allekirjoittanut. Vuokrafirma ja kunta olivat tehneet sopimuksen keskenään.

Kiista jatkui.

Yritys puolitti vaatimuksen 50 000 euroon. Sitten tuli ehdotus kuukauden laskutuksen suuruisesta korvauksesta. Ylilääkärin mukaan sovitteluratkaisuja ehdotettiin aina puhelinkeskusteluissa, ei sähköpostilla.

Lopulta yritys ilmoitti, ettei heillä ole vaateita. Yritys totesi, ettei halua vaikeuttaa nuoren lääkärin työllistymistä.

Nellin osalta tarina siis päättyi onnellisesti, mutta hänelle jäi tapahtuneesta paha maku suuhun.

– Tämä on kuntien ahdingolla rahastamista. Vuokralääkäriyritykset saavat palvelustaan korvauksen kuukausittain. Erillinen sanktio ei ole perusteltu, Nelli pohtii.

– Minun löytämisessä yrityksen ei tarvinut tehdä juuri mitään. Annoin itse sähköpostini esittelytilaisuudessa ja tarjous tuli siihen. Elämässäni oli sellainen tilanne, johon tämä vuokratyö silloin sopi, Nelli kertoo.

Nuori lääkäri siis pääsi mieluisalle julkisen sektorin työnantajalle ja kerryttämään työkokemusta erikoistumista varten. Aiempaan vuokratyönantajaansa Nelli oli tyytyväinen, työterveyshuoltoa lukuun ottamatta.

Vuokratyöfirmakin kiitti lopuksi yhteistyöstä.

Ylilääkäri: Rekrytointikielto johtaa lääkäripalvelujen ostokierteeseen

Ylen tavoittama, Nellin palkannut ylilääkäri pitää rekrytointikieltoja hankalina.

– Sopimusehto vaikeuttaa nuoren lääkärin työllistymistä. Kuntien osalta korvaus on kohtuuton, ylilääkäri kiteyttää asetelman.

Ylilääkäri on törmännyt vastaavaan tilanteeseen aiemmin vuosia sitten.

– Käytäntö johtaa lääkäripalvelujen vuokrauskierteeseen, jos muulla tavoin ei voi rekrytoida, ylilääkäri arvioi.

Lääkäriliiton arvion mukaan tuhannet lääkärit työskentelevät vuosittain keikkalääkärinä vuokrayrityksen kautta. Erityisesti nuoret, hiljattain valmistuneet lääkärit tekevät vuokrakeikkoja.

Nellin mielestä kuntienkin toiminnassa olisi parantamisen varaa – varsinkin, jos ne haluavat palkata nuoria lääkäreitä suoraan.

– Kunnilla olisi tehostamista markkinoinnissa. Heiltä ei tule tarjouksia sähköpostiin. En olisi kuullut tästä terveysasemasta ilman vuokratyöyritystä, Nelli kertoo.

Lääkäri ja potilas
Keikkalääkärit eivät aina tiedä heitä koskevasta suoran palkkauksen ehdosta. Rekrytointikieltoa tai -palkkiota ei välttämättä esitellä, kun lääkäri tekee työsopimuksen vuokraajayrityksen kanssa. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Nelli: Tieto rekrytointikiellosta muuttaa suhtautumisen työhön

Lääkärit eivät aina tiedä heitä koskevasta rekrytointikiellosta tai -palkkiosta. Ei tiennyt Nellikään, kirjallisesta työsopimuksesta huolimatta.

– Keskustelin ehkä välitysfirman yhteyshenkilön kanssa aiheesta. Hän saattoi mainita jotain sen tapaista kuin, että ”kyllähän meille jonkinlainen korvaus kuuluu rekrytointityöstä", Nelli muistelee.

Vastavalmistuneen lääkärin mielestä tieto rekrytointikiellosta ei ole eduksi työnkuvalle. Potilaisiin suhtautuu eri lailla, kun tietää, että työ on väliaikaista.

– Jos tietäisin rekrytointikiellosta työsuhteen alussa, suhtautuisin työhön eri lailla. En voisikaan jäädä samaan työpaikkaan, Nelli pohtii.

Nelli arvelee, ettei häntä kohdannut tilanne ole kuitenkaan yleinen ongelma kunnissa. Eivätkä kaikki keikkalääkärit halua jäädä samaan työpaikkaan.

Samaa mieltä on sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohto. Palautetta kunnilta ei ole hirvittävästi tullut.

Samaan aikaan terveyskeskuksissa on kuitenkin lääkäripula.

Lääkäriliitto: Rekrytointipalkkio on este siirtyä kunnan palvelukseen

Lääkäriliitto arvostelee vuokralääkäriyritysten rekrytointikieltoja ja -palkkioita virkamiehiä tomerammin.

Liiton mielestä joskus jopa kohtuuttomuuksiin nousevat palkkiot muuttuvat työntekijälle esteeksi siirtyä samalle työnantajalle, jolle hänet on ensin vuokrattu.

– Ydinongelma on, että järjestelmä hankaloittaa ihmisten siirtymistä pysyviin työsuhteisiin julkiselle sektorille. Se on erityinen harmi lääkäreiden, mutta myös potilaiden kannalta, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni.

Samuli Saarni
Lääkäriliiton puheenjohtajan Samuli Saarnin mielestä vuokralääkäriyritysten rekrytointipalkkioihin olisi löydettävä sovitteluratkaisu. Vaatimukset jopa kymmenistä tuhansista euroista kuulostavat kohtuuttomilta. Kuva: Johanna Ventus / Yle

Lääkäreiden työntekijäliiton mielestä palkkiota koskeva sopimusehto toimii suoraan kuin työntekijälle asetettu kilpailukielto. Liitto vaatii lakiin tarkkoja rajoja ja palkkioille enimmäismäärää.

– Kymmenien tuhansien eurojen palkkiot tai sakot ovat kohtuuttomia. Sakko tai palkkio, samapa tuo miksi niitä kutsutaan. Käytännössä se estää, että tällainen työntekijä palkataan, Samuli Saarni arvioi.

Lääkärien ammattiliitto epäilee, että vuokraussopimuksiin kirjattu nimenomainen rekrytointikielto olisi Euroopan unionin vuokratyödirektiivin (siirryt toiseen palveluun) vastainen.

Direktiivissä säädetään mitättömiksi lausekkeet, joilla estetään vuokratyöntekijän suora palkkaus. Määräys ei kuitenkaan rajoita järjestelyjä, joiden perusteella vuokrafirmat saavat kohtuullisen korvauksen palveluistaan.

Revinnäinen
Ylen haastattelemilla asiantuntijoilla ei ollut tiedossa rekrytointikiellosta oikeustapauksia, joissa olisi sovellettu esimerkiksi EU:n vuokratyödirektiiviä. Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Vuokratyöyrityksille rekrytointikielto tai -palkkio on tapa turvata omaa liiketoimintaa.

Kyse ei ole pelkästään lääkäreistä. Samankaltaiset sopimuskäytännöt koskevat myös ruokakauppojen vuokraamia kassamyyjiä.

Samaan aikaan vuokratyötä mainostetaan tapana työllistyä johonkin yritykseen.

Huoli rekrytointikieltojen tai -palkkioiden haitoista ei ole uusi.

Parikin ministeriä joutui vastaamaan kansanedustajien kysymykseen vuokratyöntekijöiden rekrytointipalkkioista (siirryt toiseen palveluun) tämän vuosikymmenen alussa. Silti palkkiokäytäntö ei ole merkittävästi muuttunut vuosien aikana.

Vuokraajayritys: Kunnat eivät itse pysty houkuttelemaan lääkäreitä

Yksi vuokralääkäreitä kunnille välittävä yritys on Med Group. Potilaat ja lääkärit tuntevat sen ehkä paremmin Onni terveys -nimellä.

Liiketoimintajohtaja Janne Aaltosen mielestä lääkäreiden työllistymisessä ei ole ongelmia eikä vuokralääkäritoiminta estä työllistymistä kuntiin.

Janne Aaltonen
Med Groupin liiketoimintajohtaja Janne Aaltonen ei koe rekrytointipalkkioita kuntien lääkäripulalla rahastamisena, koska vuokratyöyritykset tarjoavat kunnille työntekijöitä, joita kunnat eivät pysty itse houkuttelemaan palvelukseensa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Aaltonen kertoo, että jos heidän vuokraamansa lääkäri siirtyy nopeasti kunnan palvelukseen, puhutaan 3 – 6 kuukauden palkan suuruisesta palkkiosta. Siis yrityksen kuukausittaisen vuokralaskutuksen lisäksi.

– Yritys joutuu tekemään melko paljon työtä löytääkseen työntekijän tehtävään, johon kunta ei itse ole kyennyt palkkaamaan työntekijää. Mikäli rekrytointipalkkiota ei olisi, tilaajan olisi aika helppo siirtää työntekijä omaan palvelukseensa, Aaltonen perustelee.

– Tarjoamme kunnille työntekijöitä, joita kunnat eivät itse pysty houkuttelemaan.

Med Groupin osti vuonna 2018 Tradeka, joka jatkaa edistysmielisen osuuskauppaliikkeen eli E-liikkeen perintöä. Osuuskunta Tradeka tunnetaan niin sanotun punapääoman viimeisenä linnakkeena.

Tradeka korostaa periaatteissaan vahvasti yhteiskuntavastuuta. Osuuskunta muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että se omistajana haluaa "tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle".

Moni vuokratyöntekijä ei tiedä, mitä hänestä on sovittu

Liiketoimintajohtaja Janne Aaltosen mukaan Med Group on siirtynyt käyttämään sopimuksissaan rekrytointikiellon sijasta rekrytointipalkkio-sanaa. Hän myöntää, että kieltoehto on voinut lukea joissakin vanhoissa, mutta voimassaolevissa sopimuksissa vielä tänäkin vuonna.

– On saattanut olla semmoisia sopimuksia, jotka ovat päättyneet vasta hiljattain. Kun on puhuttu rekrytointikiellosta, niin varsinaisesti kysymyshän ei ole mistään kiellosta. Käytännössä kyse on aina ollut palkkiosta, vastaa Aaltonen.

Janne Aaltosen mukaan on harvinaista, että vuokrafirma saa korvauksen, kun vuokrattu lääkäri siirtyy kunnalle töihin. Rekrytointipalkkiossa on kysymys vuokralääkäriyrityksen liiketoiminnan suojaamisesta.

– Rekrytointikiellon tai -palkkion ajatuksena on ollut ennemminkin luoda kannustin hankkia vuokratyövoimaa, Janne Aaltonen perustelee.

Siis: kunta joutuu maksamaan ylimääräistä, jos se haluaa siirtyä vuokranmaksusta yritykselle palkanmaksuun työntekijälle.

Aaltonen vahvistaa, etteivät työntekijät välttämättä tiedä itseään koskevasta suoran palkkauksen ehdosta, jonka yritys ja kunta ovat tehneet.

– Rekrytointikielto tai -palkkio ei liity lääkärin kanssa tehtävään työsopimukseen. En osaa sanoa, että keskustellaanko tästä asiasta systemaattisesti, Aaltonen kertoo käytännöstä.

Nelli: Solidaarisuus, työterveyshuolto, koulutus ja lomat ratkaisivat

Palataan vielä Nelliin.

Hän oli pääasiassa tyytyväinen vuokralääkäriyrityksen leivissä, oli helppo sopia työnteosta ja poissaoloista. Miksi Nelli halusi lopulta terveyskeskukseen töihin – suoralla sopimuksella ilman välikäsiä?

– Solidaarisuussyistä ja yhteiskuntaetiikan vuoksi. Palkkaamiseni tuli paljon kalliimmaksi firman kautta.

– Omaksi edukseni suorassa työsopimuksessa on parempi työterveyshuolto, mahdollisuus työnantajan kustantamiin ammatillisiin koulutuksiin ja vuosilomien kertyminen, Nelli kuvailee.

LUE LISÄÄ:

Mistä hallitus aikoo saada terveyskeskuksiin tuhat uutta lääkäriä? "Vaikka työnantaja joustaisi, nuoret lääkärit eivät halua tänne töihin"

Osa kunnista hätäratkaisujen edessä lääkäripulassa: Lääkäri ei muuta ellei puoliso saa töitä

5 000 euron palkka tai pakko eivät riitä houkuttelemaan terveyskeskuksiin lääkäreitä – nuoret lääkärit kertovat, mikä saisi

Pizzakokki joutuu oikeuteen resepteistä, yrittäjä pelkää yllätyslaskua sopimusrikkeestä – Näin kilpailukieltosopimusten käyttö yleistyy

Suosittelemme sinulle