Hyppää sisältöön

50 mielenosoittajaa eri puolilta maata matkustaa syrjäiselle suolle protestoimaan ilmaston puolesta: "Turvetuotanto on suomalaisten häpeäpilkku"

Miehikkälän Heinä-Vaajersuolle kaavaillaan noin 60 hehtaarin turvetuotantoaluetta. Paikalliset ovat huolissaan, että se tuhoaisi alueen vesistöjä ja niiden kalakantoja.

Miehikkäläläiset ja ympäristön puolestapuhujat ovat huolissaan turvetuotannon mahdollisista ympäristövaikutuksista. Kuva: Tiina Karppi / Yle
Tiina Karppi

Miehikkälässä Kymenlaaksossa järjestetään lauantaina turvetuotantoa vastustava mielenilmaus.

Noin 50 mielenosoittajan joukko saapuu kaakkoisrajan tuntumassa sijaitsevalle Heinä-Vaajersuolle, jonne Suomen suurin turpeen tuottaja Vapo kaavailee turvetuotantoa.

Suomanifesti-kansanliikkeen järjestämän protestin taustalla on huoli turvetuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksista.

– Mielestämme suomalaisten häpeäpilkku nykyisellä ilmastokriisiaikakaudella on turvetuotanto. Hallituksen toimet ja suunnitelmat turvetuotannon vähentämiseksi ovat täysin riittämättömiä, Suomanifesti-liikkeen aktivisti Emmi Liinalaakso sanoo.

Mielenilmaus tuo yhteen mielenosoittajia niin Tampereelta kuin pääkaupunkiseudultakin. Muun muassa poliitikko Heidi Hautala (vihr.) ja 16-vuotias ilmastoaktivisti Atte Ahokas saapuvat puhumaan paikan päälle.

Heinä-Vaajersuolle kaavaillaan noin 60 hehtaarin turvetuotantoaluetta. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Huoli lähialueiden vesistöistä

Myös miehikkäläläiset itse ovat puolustaneet Heinä-Vaajersuota ahkerasti.

Asukkaat ja mökkiläiset pelkäävät turpeennostoalueen heikentävän lähiseudun järvi- ja jokivesien laatua ja haittaavan niiden virkistyskäyttöä.

– Turvetuotannosta tulee varmasti päästöjä. Olen osallistunut moneen Vapon tilaisuuteen, jossa he ovat selvittäneet ja perustelleet, miten vedet tulevat puhdistumaan. Itse olen kuitenkin havainnut, että usein vesialueet tuhoutuvat, Ilpo Suoknuuti Muurolan osakaskunnasta sanoo.

Ilpo Suoknuuti pelkää, että turvetuotanto vahingoittaa alueen vesistöjä. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Lähiseudun kalavesien omistajat ovat viime vuosina kunnostaneet jokia luonnontilaisiksi. Tämän seurauksena taimen on vuosikymmenten tauon jälkeen päässyt lisääntymään seudun pienissä joissa.

– Viimeisen selvityksen mukaan vedet turvetyömaalta ohjattaisiin Virojokeen, ja me koemme, että siellä oleva taimen- ja rapukanta on vaarassa. Pelkäämme, että tekemämme työ valuu hukkaan, Suoknuuti kertoo.

Vapon mukaan turvetyömaasta olisi kuitenkin vain vähäista haittaa vesistölle.

Yhtiön mukaan haitat pystytään minimoimaan nykyaikaisilla ja ympäristölupaehtojen mukaisilla suojausmenetelmillä, jotka perustuvat muun muassa kuivatusvesien suodatukseen.

– Pintavalutuskenttä on noin viiden hehtaarin kokoinen. Vedet suodattuvat sitä kautta alapuolella olevaan mittakaivoon ja vasta sitten vapautuvat luontoon, Vapon erityisasiantuntija Jaakko Silpola sanoo.

Turvetuotanto Heinä-Vaajersuolla alkaisi aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Tuotanto alkaisi aikaisintaan neljän vuoden päästä

Vapo on hakenut ympäristölupaa noin 60 hehtaarin kokoiselle turvetuotantoalueelle Heinä-Vaajersuolle. Ympäristölupahakemuksessa käydään läpi, onko suoalueella suojeltavia luontoarvoja tai jotakin muuta, mikä estäisi turvetuotannon.

Vapon suunnitelmasta jätettiin määräaikaan mennessä 21 muistutusta. Niistä 15 tuli yksityishenkilöiltä ja kolme kalavesien osakaskunnilta.

– Menee luultavasti ensi vuoteen, että päätös saadaan. Jos lupa myönnetään, sen lainvoimaiseksi tulemiseen kuluu luultavasti vielä pari vuotta, Vapon erityisasiantuntija Jaakko Silpola sanoo.

Ympäristöluvan pohjalta Vapo tekee lopullisen investointilaskelman ja -päätöksen.

– Jos päätämme investoida, aloitamme ensiksi turvetuotantoalueen valmistelutyöt. Ne vievät pari vuotta. Tuotanto Heinä-Vaajersuolla alkaisi aikaisintaan neljän vuoden päästä.

Mikäli turvetuotantohanke saa lainvoimaisen ympäristöluvan, Vapo aikoo kutsua alueen asukkaita ja toimijoita mukaan perustettavaan turvesuon vaikutusten seurantaryhmään.

Ryhmä voi haluamallaan tavalla osallistua turvetuotantoalueen valmistelun ja turvetuotannon seurantaan esimerkiksi järjestämällä alueelle vierailuja sekä osallistumalla vesinäytteiden ottoon.

– Siten haluamme tuoda läpinäkyvyyttä toimintaamme, toteaa Jaakko Silpola.

Hounionjokea Virojoen latvassa. Kuva: Tiina Karppi / Yle

"Eri näkökulmia sovitetaan yhteen"

Suomanifesti-kansanliike vaatii, että turvetuotannon energiakäyttö lopetetaan kokonaan ja että sen alasajo aloitetaan ensi vuonna. Turpeelle ei tulisi ryhmän mukaan myöskään kehittää mitään uusia tai korkeampijalosteisia käyttötarkoituksia.

Ryhmä haluaa myös, että kaikki vireillä olevat valtion turvetuotannon uudiskohteiden lupahakemukset ja valmistelut peruutetaan.

Tästä syystä Miehikkälä on heidän näkökulmastaan oiva paikka protestille.

– Heinä-Vaajersuo on Vapon uhan alla, mutta sitä ei ole vielä menetetty. Emme käsitä, miten Antti Rinteen (sd.)hallituksen ja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden aikana halutaan edelleen perustaa uusia turvealueita. Tämä on kestämätön tilanne, aktivisti Emmi Liinalaakso sanoo.

Turvetuotantoalue kuormittaa ilmastoa kolmella tapaa. Siitä syntyy ilmaan hiilidioksidia. Lisäksi tuotannossa käytettävät laitteet tuottavat päästöjä.

Heinä-Vaajersuolla kasvaa myös karpaloita. Kuva: Tiina Karppi / Yle

– Suurin vaikutustekijä on se, mihin turvetta käytetään. Energiaturpeen käyttö on tarkoitus puolittaa seuraavien 10 vuoden aikana. Toimimme samaan suuntaan Suomen poliittisen tahtotilan kanssa, sanoo Vapon erityisasiantuntija Jaakko Silpola.

Turvetta käytetään myös kasvuturpeena sekä kuiviketurpeena.

– Lisäksi turpeesta on kehitteillä uusia tuotteita kuten aktiivihiiltä, jonka tarve kasvaa koko ajan, Silpola sanoo.

Hän näkee lauantaisen mielenosoituksen osana poliittista keskustelua, joka turpeen tuotannon ja käytön ympärillä pyörii.

– Yhteiskunta toimii sitä kautta, että eri näkökulmia sovitetaan yhteen. Viime kädessä poliitikkomme vievät asioita näitä eteenpäin.

Mielenosoittajat aikovat pystyttää puolijoukkueteltan laavupaikalle. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Kansanliike ottaa ensiaskeliaan

Mielenosoittajien linja-auto lähtee liikkeelle lauantaiaamuna Tampereelta kello 9. Se hakee osan mielenosoittajista Vantaalta, jonka jälkeen joukko suuntaa Heinä-Vaajersuon läheisyydessä sijaitsevalle laavupaikalle. Sinne he pystyttävät puolijoukkueteltan.

– Sitten marssimme suolle. Siellä tiedossa on puheita ja yhteislaulua. Sen jälkeen teemme laavulla nuotion, jonka äärellä puhumme tulevasta. Hämärän tullessa suuntaamme kotiin, Emmi Liinalaakso kertoo.

Miehikkäläläinen kyläaktiivi Ilpo Suoknuuti pitää hyvänä asiana, että muuallakin Suomessa on herätty Heinä-Vaajersuon tilanteeseen.

– Saa nähdä, kuinka laajasti protesti herättää kiinnostusta. Jos media innostuu tästä, niin silloin uskon että mielenilmauksella voi olla vaikutusta, hän toteaa.

Protesti Miehikkälään on ollut suunnitteilla jo kuukauden päivät, ja turvetuotantoa vastustava Suomanifesti-liike aikoo järjestää mielenosoituksia tulevaisuudessakin. Protesti Miehikkälässä on heidän ensimmäisiä ponnistuksiaan.

– Tämä vaatii paljon pitkäjänteistä työtä, mutta toivomme että pääsemme tavoitteeseemme manifestimme kanssa.

Lue lisää: Asukkaat uurastivat vuosia jokien puhdistamiseksi ja saivat taimenet lisääntymään – sitten he kuulivat, että lähelle lanataan turvesuo

Suosittelemme sinulle