Hyppää sisältöön

THL:n selvitys kertoo suurista eroista sote-palveluissa – Varsinais-Suomi käyttää vähiten rahaa perusterveydenhuoltoon, kostautuu jonoina

Sote-palveluiden kustannuksissa on suuria eroja alueellisesti. Myös hoitoonpääsy vaihtelee.

Leena Heinonen tietää, että lääkärille ei Turussa usein pääse kovin nopeasti. Kolme neljästä asiakkaasta joutuu Turussa odottamaan perusterveydenhuollon kiireetöntä lääkärikäyntiä yli viikon. Kuva: Paula Collin / Yle

Leena Heinonen on tullut luomenpoistoon Turun Mäntymäen terveysasemalle. Aikaa joutui tälläkin kertaa odottamaan.

– Aika pitkään, huonosti saa aikoja. Käytän aika paljon yksityisiä lääkäriasemia, Heinonen kertoo.

Hänen tilanteensa on tyypillinen. Varsinais-Suomessa kaksi kolmesta potilaasta joutuu odottamaan lääkärille pääsyä yli viikon, kun on kyse perusterveydenhuollon avohoidon kiireettömästä lääkärikäynnistä.

Turussa luku on vieläkin heikompi: kolme neljästä odottaa yli viikon.

Koko maassa tilanne on hieman parempi, mutta kaukana hallituksen asettamasta tavoitteesta, jonka mukaan hoitoon olisi päästävä viikossa. Maaliskuussa 2019 kaikkiaan 59,6 prosenttia asiakkaista odotti lääkärikäyntiä yli viikon.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusajat

Taulukkoa ladataan

Heikkoa hoitoonpääsyä selittää muun muassa lääkäripula

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tarkastellut sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutumista eri puolilla Suomea. Tiistaina julkaistuista arviointiraporteista selviää, että muun muassa hoitoonpääsy on eri alueilla hyvin erilaisella tolalla.

THL:n arviointipäällikkö Hannele Ridanpään mukaan Varsinais-Suomessa tilanne on heikentynyt hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Avosairaanhoito ja muut etulinjan palvelut eivät täysin pysty vastaamaan väestön palvelutarpeisiin, hän sanoo.

THL:n arviointipäällikkö Hannele Ridanpää on tarkastellut sitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toteutuvat Varsinais-Suomessa. Kuva: Rami Moilanen/ YLE

Yhtenä syynä on lääkäripula. Ridanpään mukaan Varsinais-Suomen lääkäritilanne on jonkin verran heikentynyt, kun verrataan edelliseen vuoteen.

Saman seikan nostaa esille Turun terveyspalveluiden palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas, kun häneltä kysytään syytä Turun heikkoon hoitoonpääsytilanteeseen.

– Lääkäreitä on ollut vaikea saada perusterveydenhuoltoon ja terveyskeskuslääkäreiden virkoihin. Tällä hetkellä kaikki virat eivät ole täynnä ja lisäksi on paljon vaihtuvaa lääkärikuntaa, Kauniskangas sanoo.

– Toisaalta täällä on paljon hoidontarvetta: väki ikääntyy ja kaupungissa on positiivinen muuttoliike.

Isoja eroja myös maakunnan sisällä

Jos erot ovat koko Suomen tasolla suuret, ovat ne sitä myös maakunnan sisällä. Varsinais-Suomea leimaa se, että sote-palveluiden järjestämisvastuu on hajautunut. Sote-palveluiden järjestäjiä on maakunnassa kaikkiaan 15.

– Monissa muissa maakunnissa on maakunnallisia järjestäjiä, mutta Varsinais-Suomessa sellaista ei ole perustettu. Palveluiden järjestäjiä on paljon, ja myös erikoissairaanhoidon palveluita tuottaa paitsi sairaanhoitopiiri myös Turun kaupunki, THL:n Hannele Ridanpää kertoo.

Kun järjestäjäkenttä on hajanainen, myös palveluiden saatavuus vaihtelee.

Varsinais-Suomen parhaimmassa päässä on runsaan 8 000 asukkaan Pöytyä. Siellä kaksi kolmesta pääsee lääkärille viikossa. Pöytyän johtavan lääkärin ja vt. kuntayhtymän johtajan Pirjo Hiltusen mukaan syitä hyvään tilanteeseen on monia.

Hän nostaa esille henkilökunnan työnjaon, kokemuksen ja luottamuksen. Näihin liittyy muun muassa omalääkärijärjestelmä, joka on ollut Pöytyällä käytössä lähes 20 vuotta.

– Kun lääkäri tuntee potilaansa ja luottamus on molemminpuolista, aina ei tarvita vastaanottokäyntiä vaan asia voidaan hoitaa puhelimitse, Hiltunen kertoo.

Pöytyällä on hyviä kokemuksia myös lääkäri-hoitajatyöparimallin käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella potilaalla on paitsi oma lääkäri, myös oma hoitaja.

Sillä turvataan Hiltusen mukaan hoidon jatkuvuus, ja esimerkiksi pitkäaikaissairaat voivat toisinaan käydä oman hoitajansa vastaanotolla lääkärin sijaan.

Pöytyän johtava lääkäri ja vt. kuntayhtymän johtaja Pirjo Hiltunen sanoo, että jos ennestäänkin hyviä hoitoonpääsyaikoja haluttaisiin vielä parantaa, tarvittaisiin perusterveydenhuoltoon lisää resursseja. Kuva: Paula Collin / Yle

Sote-kustannuksissa isot erot alueittain

Hoitoonpääsyn lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat merkittävästi alueittain.

Kun tarkastellaan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluiden menoja, ne ovat asukasta kohden pienimmät Uudenmaan alueella ja korkeimmat Itä-Savon alueella. Itä-Savossa sote-menot ovat lähes 50 prosenttia Uuttamaata korkeammat.

THL:n selvityksen mukaan eroja selittävät muun muassa erilaiset tavat järjestää ja tuottaa sote-palveluja ja erot palvelujen saatavuudessa – ei niinkään se, kuinka paljon alueen asukkaat todellisuudessa tarvitsevat palveluja.

Myös sote-menojen jakautuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken vaihtelee.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, euroa / asukas

Taulukkoa ladataan

Varsinais-Suomessa perusterveydenhuolto koko maan halvinta

Varsinais-Suomessa perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset ovat koko maan pienimmät: vain alle 300 euroa asukasta kohden. Kun hoitoonpääsyssä on puutteita ja kustannukset ovat pienet, voisi asioiden välille vetää jonkinlaisen viivan, vai voisiko?

– Jos kustannukset ovat pienet ja on vaikeuksia päästä hoitoon, saatavuudessa on ongelmia ja vahvistamisen tarvetta löytyy. Alue itse arvioi, mitä tilanteelle tulisi tehdä, mutta itse näkisin, että perusterveydenhuollossa olisi vahvistamisen potentiaalia, Hannele Ridanpää THL:stä sanoo.

Samoin ajatellaan Turussa. Palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas sanoo, että asiat ovat yhteydessä toisiinsa.

– Paljon asioita voitaisiin tehdä sillä tavalla, että satsattaisiin perustason hoitoon. Silloin kustannuksia ei valuisi niin paljon erikoissairaanhoitoon. Toisaalta kustannusten vähäisyys voi kertoa myös siitä, että meillä on iso yksikkö, jossa asiakaskohtaiset kustannukset jäävät pienemmäksi kuin jossain muualla.

Palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas on sitä mieltä, että Turussa perusterveydenhuoltoa pitäisi vahvistaa. Kuva: Paula Collin / Yle

THL:n selvityksestä käy ilmi, että Varsinais-Suomessa päivystyskäyntien painopiste on siirtynyt perusterveydenhuoltoon. Se viittaa siihen, etteivät avosairaanhoito ja muu palvelujärjestelmä kykene riittävästi vastaamaan väestön palvelutarpeisiin.

Tämä näkyy myös kustannusten jakautumisessa. Kun ihmiset hakeutuvat hoitoon päivystykseen, se kasvattaa erikoissairaanhoidon kustannuksia, vaikka ideaalitilanteessa samat asiat olisi voitu hoitaa terveyskeskuksessa.

Varsinais-Suomen kaikki 27 kuntaa ovat juuri päivittäneet yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmansa. Hannele Ridanpää arvioi, että tämä voi yhtenäistää maakunnan sosiaali- ja terevydenhuollon tilannetta.

– Alueen kanssa käymissäni keskusteluissa tuli ilmi, että kuntien välillä on eroja yhdenvertaisessa saatavuudessa ja jopa palveluiden sisällössä. Uskon, että järjestämissuunnitelman myötä palvelut alkavat kehittymään ja yhdenvertainen saatavuus parantumaan, Ridanpää sanoo.

Kustannukset tulevat kasvamaan

THL:n tänään julkaistujen arviointiraporttien mukaan sote-kustannukset kasvavat merkittävästi tulevina vuosina. Se aiheuttaa suuren paineen kuntien taloudelle.

Arvioinneissa on tarkasteltu sote-kustannusten kasvuennusteita vuoteen 2030 asti.

Väestön ikääntyminen nostaa palvelujen tarvetta kaikkialla Suomessa, mutta erityisen nopeaa kehitys on Uudellamaalla. Myös paine isoihin rakennusinvestointeihin kasvaa, kun nykyinen rakennuskanta on tulossa tiensä päähän.

Lisäys 23.1.2020: Jutussa käytetyt luvut on poimittu THL:n tietoikkunasta. Joidenkin kuntien kohdalla tilastossa on puutteita. Puutteet liittyvät tietojen kirjaamiseen ja ovat THL:n tiedossa. THL:n mukaan Tietoikkunan tiedot hoitoonpääsyn toteutumisesta ovat kuitenkin luotettavia. Tietojen kirjaamista pyritään tulevina vuosina parantamaan, jotta hoitoonpääsytilastot saadaan kaikkien kuntien osalta ajantasalle.

Lue myös:

Analyysi: Hallitusohjelma lupaa hoitoonpääsyn viikossa – voiko se olla totta?

Soten valinnanvapaudesta on tullut trendi – Nuoret hyötyvät, entä muistisairaat tai mielenterveysongelmaiset, kysyy tutkija

Varsinais-Suomessa yhteistyö sujuu "poikkeuksellisen hyvin" – sote-palvelujen kehitys vilkastumassa

Suosittelemme sinulle