Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Hallinto-oikeus: Tampere ei saa täyttää Näsijärven rantaa – ratikka yritetään saada kulkemaan tekosaaren kautta

Tampere haluaisi, että tulevaisuudessa ratikka kulkisi täyttömaalla Santalahdesta Hiedanrantaan.

Näsijärvi Paasikiventien kupeessa
Tampere haluaa täyttää Näsijärveä lähellä uittotunnelia. Kuva: Antti Eintola / Yle
Antti Palomaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Tampereelle myönnetyn luvan Näsijärven rannan täyttämiseksi. Oikeuden mukaan rannan täyttö aiheuttaa riskin alueen pohjavedelle. Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos oikeus myöntää valitusluvan.

Alun perin Tampereen ratikan piti kulkea rantaa pitkin, mutta kaupunki on jo varautunut uuteen reittiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Tampereelle luvan rannan täyttöön lokakuussa 2018. Päätös koski noin yhdeksän hehtaarin vesialueen täyttöä. Aluehallintovirasto edellytti, että Tampere rakentaisi Vaitinaron rantaan pysyvän ja tiiviin suojausrakenteen pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Lupapäätöksestä valittivat Pirkanmaan ELY-keskus sekä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kanssa.

Pohjavesialueella on muun muassa Hyhkyn vedenottamo. ELY-keskuksen mukaan rantatäytön vaikutusta pohjavesiesiintymään ei ole luotettavasti selvitetty.

Rannan täyttöön liittyvän vastustuksen vuoksi Tampere on parhaillaan hakemassa lupaa myös tekosaaren tekemiseksi Hiedanrantaan. Tässä uudessa suunnitelmassa saaren ja rannan väliin jää kanava. Tämä ehkäisisi Tampereen mukaan mahdolliset vaikutukset pohjaveteen, koska rantaviivaan ei aiheutuisi muutoksia.

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen ei vielä arvioi, miten hallinto-oikeuden perjantainen päätös vaikuttaa tekosaarta koskevaan toiseen lupahakemukseen. Nurmisen mukaan sekä kaupungin että aluehallintoviraston täytyy ensin syventyä 40-sivuisen päätöksen perusteluihin.

– On hyvä, että päätös tuli. Toista vaihtoehtoa ei ole voitu viedä eteenpäin ennen tätä päätöstä, Nurminen sanoo.

Tampere haluaa, että tulevaisuudessa ratikka kulkisi täyttömaata pitkin Näsijärvellä Santalahdesta Hiedanrantaan. Tekosaarelle voisi tulla myös asuinrakennuksia. Järveä on tarkoitus täyttää Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustyömaalta kuljetettavilla louheilla.

Hiedanrantaan entiselle tehdasalueelle suunnitellaan kokonaan uutta asuinaluetta.

Korjattu 17.12.2019 klo 9.12: Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa valituksen teki Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri.

Lue lisää:

Tampereen ympäristösuojeluyhdistys valitti Näsijärven täyttöön myönnetystä poikkeusluvasta

Tampere haluaa nyt rakentaa Näsijärveen keinosaaren – aluksi saaren kautta kulkisi raitiotie, myös asunnot siintävät suunnitelmissa

Tampere tahtoo rakentaa himoittuja kerrostaloja järven päälle – jääkauden oikut uhkaavat estää suunnitelman

ELY-keskus valittaa Näsijärven täyttöluvasta: "Muuttaa pohjavesimuodostuman ominaisuuksia peruuttamattomasti"

Tampereen kaupunki sai luvan täyttää yhdeksän hehtaaria Näsijärven rantaa ratikkaa varten

Suosittelemme