Hyppää sisältöön

Luxemburgin veroparatiisia hyödyntävät niin Ehrnroothin mahtisuku kuin työeläkeyhtiötkin – Yle selvitti, mistä kymmenien miljardien suomalaispotti koostuu

Luxemburgia suosivat rikkaat suomalaiset, työeläkeyhtiöt, suuryritykset ja rahastot. Pelkästään Pohjoismaiden suurin pankki Nordea hallinnoi veroetuja tarjoavassa Luxemburgissa lähes 70 miljardin euron sijoituksia.

Kuva: Camilla Arjasmaa / Yle

Vain muutaman neliökilometrin kokoisella alueella Luxemburgin suurherttuakunnasta käsin hallitaan kymmenien miljardien eurojen arvosta suomalaista omaisuutta.

Työeläkeyhtiöiden sijoitusten takia merkittävä osa suomalaisista on välillisesti mukana sijoitustoiminnassa, jota tehdään luxemburgilaisten rahasto- ja omaisuudenhoitoyhtiöiden kautta.

Luxemburg on merkittävin veroparatiisialue, jota suomalaiset käyttävät. Lisäksi ulkomaiset sijoittajat omistavat Suomessa valtavan määrän kiinteistöjä, yhtiöitä ja jopa keskeistä suomalaista infrastruktuuria kuten TV- ja radioverkot sekä sähköverkkoja luxemburgilaisten yhtiöiden kautta.

Nordea hallinnoi valtavia sijoitusvaroja Luxemburgissa

Suomeen pääkonttoriinsa siirtänyt Pohjoismaiden suurin pankki Nordea on keskittänyt merkittävän osan sijoitustoiminnastaan Luxemburgiin.

Pankki hallinnoi perustamiensa rahastojen kautta Luxemburgissa vähintään noin 67 miljardin euron varallisuutta, käy ilmi MOT:n Luxemburgista hankkimista tilinpäätöksistä.

Kyse on merkittäviltä osin yksityisten sijoittajien omaisuudesta, joita Nordea hoitaa asiakkaittensa puolesta. On käytännössä mahdotonta sanoa, kuinka suuri osa miljardeista on suomalaisten sijoituksia. Todennäköisesti suomalaisten osuus sijoituksista on enintään 15–20 prosenttia eli noin 10–13 miljardia euroa.

Nordea toimii Suomen lisäksi useissa muissa maissa. Tilinpäätöksissä ei eritellä millään tavalla sitä, mikä osa sijoituksista on suomalaisten asiakkaiden tekemiä.

Suomalaisten pörssiyhtiön omistukset ovat hallintarekisteröityjä osakkeita, jotka omistetaan Luxemburgin kautta. Omistusten arvo on vuodelta 2015, koska tuoreempia lukuja ei ole käytössä. Nordea toimii useissa maissa ja rahastoissa olevien suomalaissijoittajien varojen määrä on epäselvä. Kuva: Camilla Arjasmaa / Yle

Nordea lopetti rikkaiden yksityispankin Luxemburgissa

Aiemmin Nordea oli keskeinen toimija Luxemburgissa myös suomalaisten yksityispankkiirina.

Yksityispankilla tarkoitetaan vauraille yksityishenkilöille tarjottavia palveluita, kuten sijoitttamista. Nordea myi yksityispankkinsa Luxemburgissa sveitsiläiselle UBS-pankille vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun).

Syynä olivat niin sanottujen Panaman papereiden paljastukset. Niissä kävi ilmi, että Nordea oli auttanut satoja asiakkaitaan perustamaan veroparatiisiyhtiön esimerkiksi Panamaan tai Brittiläisille Neitsytsaarille.

Pankin sijoitustoiminta maassa on kuitenkin aktiivista ja Nordean Luxemburgin-yksikössä työskenteli vuoden 2018 lopulla yli 400 työntekijää.

Georg J. C. Ehrnrooth (vas.) ja Henrik Ehrnrooth hallinnoivat Luxemburgin kautta muun muassa mittavia omistuksiaan suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva ja Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Ehrnrootheilla yli miljardin euron potti

Nordea ja sen edeltäjäpankeilla on merkittävä rooli siinä, että Luxemburgista tuli vauraiden suomalaisten suosima finanssikeskus. Nordean edeltäjä SYP-pankki perusti konttorin Luxemburgiin jo vuonna 1976.

Toinen suomalaisille merkittävä varainhoitopalveluita Luxemburgissa myyvä taho oli pitkään ruotsalainen SEB-pankki. Pankki perusti rikkaita asiakkaitaan varten palvelun, joka perusti omaisuudenhoitoyhtiöitä Luxemburgiin ja auttoi varainhoidossa.

Yhtiö myytiin vuonna 2014 suomalaisille sijoittajille Georg Ehrnroothille ja Henrik Ehrnroothille.

Suomalaisten yksityishenkilöiden varallisuutta Luxemburgissa tutkiessa Ehrnroothit nousevat ylivoimaisesti yli muiden. Suvulla on Luxemburgissa useita yhtiöitä, joiden kautta hallinnoidaan yli miljardin euron arvoisia omistuksia pääosin Suomessa.

Nokian entisen toimitusjohtajan Jorma Ollilan Luxemburgin-yhtiön varallisuuden arvo on hieman yli yhdeksän miljoonaa euroa. Ollila sai vuonna 2014 Finanssivalvonnalta rikemaksun (siirryt toiseen palveluun), kun kävi ilmi ettei Ollila ollut ilmoittanut sisäpiiri-ilmoituksessaan omistavansa yhtiön Luxemburgissa.
Tunnetuista suomalaisista Luxemburgiin omistuksiaan ovat keskittäneet esimerkiksi Sammon pääjohtajan tehtävät jättävä Kari Stadigh ja rakennusyhtiö SRV:n pääomistaja Ilpo Kokkila.

Kokkila hallinnoi Luxemburgin kautta yli 30 miljoonan euron kiinteistöomistuksia. Kokkila hankki Luxemburgin-yhtiönsä suurelta pohjoismaiselta kiinteistösijoittajalta NREP:ltä.

Pienessä EU-maa Luxemburgissa toimii yli 14 000 sijoitusrahastoa. Kuva: Yle

Työeläkeraha kiertää Luxemburgin kautta

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden eli Kevan, Valtion eläkerahaston, Elon, Varman ja Ilmarisen varoja on sijoitettu Luxemburgin kautta lähes 15 miljardia euroa. Lähes koko summa koostuu sijoituksista Luxemburgiin rekisteröityihin rahastoihin.

Työeläkeyhtiöt eivät käytännössä maksa veroja saamistaan osinkotuloista (siirryt toiseen palveluun) Suomessa erilaisten verovähennysten takia. Työeläkeyhtiöiden näkemys on, etteivät ne hyödynnä Luxemburgin tapaisia veroparatiisimaita veroetujen takia.

Perusteluna on sen sijaaan se, että useiden sijoittajien perustamia rahastoja on helppo hallinnoida esimerkiksi Luxemburgissa, jossa on toimintaa varten sorvattu yhtiömalli.

Tyypillistä on, että rahastoihin sijoittaa jopa kymmeniä muita työeläkeyhtiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia. Sijoittajien rahat kerätään luxemburgilaiseen yhtiöön ja sijoitetaan sieltä esimerkiksi pohjoismaisille kiinteistömarkkinoille.

Työeläkeyhtiöiden mielestä veroparatiisien käyttöä on myös käytännössä mahdotonta välttää kansainvälisessä sijoitustoiminnassa.

Kansalaisjärjestöt ja tutkijat ovat kuitenkin arvostelleet toimintaa (siirryt toiseen palveluun). Veroparatiisien kautta tehtyihin sijoituksiin liittyy usein esimerkiksi konsernin sisäisiä lainoja, jotka vähentävät verotuloja sijoitusten kohdemaissa.

Veroparatiisien toiminta ei ole myöskään avointa eli niissä toimivista yhtiöitä ja rahavirroista on vaikea saada tietoa. Luxemburg on tosin useita muita veroparatiisina pidettyjä maita avoimempi ja sieltä pystyy hankkimaan tietoja yhtiöiden omistajista sekä taloudellisesta tilanteesta.

Suomen televisio- ja radioverkkojen omistukset kulkevat luxemburgilaisen omaisuudenhoitoyhtiön kautta. Kuva: Jyki Lyytikkä / Yle

TV-mastot ja sähköverkot Luxemburgissa

Luxemburg on kansainvälisten kiinteistösijoittajien suosima maa, jonka kautta tehdään sijoituksia eri puolilla maailmaa. Suomalaisia kiinteistöjä omistetaan Luxemburgin kautta vähintään noin kahdella miljardilla eurolla.

Todennäköisesti summa on vielä selvästi tätä suurempi.

Myös osa suomalaisesta perusinfrastruktuurista on päätynyt kansainvälisten sijoittajien omistukseen. Yleisradio myi tv- ja radioverkkoja ylläpitävän Digita Oy:n vuonna 2000 ranskalaiselle sijoitusrahastolle (siirryt toiseen palveluun).
Digitasta tuli sijoitusrahastojen heittopussi. Nykyään tv- ja lähetysverkot omistaa yhdysvaltalainen sijoittaja Digital Colony luxemburgilaisen omaisuudenhoitoyhtiön kautta.

Myös sähköverkkoyhtiö Carunan omistukset kulkevat osittain luxemburgilaisen yhtiön kautta. Muutama vuosi sitten Caruna oli keskellä kohua, jonka taustalla oli yhtiön päätös nostaa sähkön siirtohintoja.

Yle kertoi tuolloin myös, että Carunan Suomeen maksamat verot jäävät lähes olemattomiksi. Taustalla ovat juuri Luxemburgin ja Hollannin kautta tehdyt omistus- ja rahoitusjärjestelyt.

Luxemburg verottaa kevyesti sijoittajia

Virallisesti yritysvero on Luxemburgissa verrattain korkea eli 15–25 prosenttia (siirryt toiseen palveluun)riippuen muun muassa yhtiön voittojen määrästä. Maan verolainsäädäntö tarjoaa kuitenkin monia veroetuja ja porsaanreikiä ulkomaisille sijoittajille, jotka perustavat maahan yhtiön.

Toteutunut veroprosentti on yleensä hyvin matala tai lähes nollatasoa.

MOT laski kahdenkymmenen suomalaisen omistaman yhtiön maksamat verot Luxemburgissa. Valtaosa yhtiöistä maksoi miljoonien eurojen voitoista veroja vain nollasta kolmeen prosenttiin.

Esimerkiksi yksi Ehrnroothin perheen omistamista yhtiöistä teki liikevoittoa vuonna 2018 yli 14 miljoonaa euroa. Veroja yhtiö maksoi Luxemburgissa hieman yli 5000 euroa. Veroprosentiksi tuli näin 0,04.

Tuloja verotetaan kuitenkin siinä tapauksessa, jos luxemburgilainen yhtiö maksaa osinkoja yhtiön omistajille Suomeen.

Pörssiyhtiöiden oma toiminta Luxemburgissa on sen sijaan vähentynyt. Aiemmin esimerkiksi valtionyhtiö Fortumilla oli luxemburgilaisessa tytäryhtiössään miljardien eurojen varat. Rahoitustoimintaan varatut rahat on siirretty Irlantiin.

Suuryhtiöiden suosikkimaaksi verosuunnittelussa ja rahoitustoiminnoissa Euroopassa on viime vuosina noussut etenkin Alankomaat ja Irlanti.

Vauraat yksityishenkilöt ovat taas siirtäneet varallisuuttaan (siirryt toiseen palveluun) niin sanottuihin vakuutuskuoriin.

Korjattu 19.1. kello 19.54 UBS-pankin virheellinen kirjoitusasu USB-pankki.

Suosittelemme sinulle