Hyppää sisältöön

Uutta tutkimustietoa seksistä: Heteromies tykkää peilikuvastaan, naisen seksuaalisuus joustaa ja kinkyys voi parantaa

Sadomasokismi ei ole merkki traumasta tai mielenterveyden ongelmista, muistuttaa tuore opaskirja.

Heteromiehillä voi olla muita suurempi kynnys myöntää ulkonäköönsä liittyvä epävarmuus. Kuva: AOP
Paula Tiessalo

Seksuaalisuuteen liittyviä tutkimuksia tehdään eri puolilla maailmaa nykyään paljon. Vastikään Yhdysvalloissa ilmestyi kymmenen vuotta valmistelussa ollut, hoitoalan ammattilaisille suunnattu opaskirja BDSM:stä ja kinkyseksuaalisuudesta. Yksi sen tärkeimmistä viesteistä on, että kinkyys voi olla seksuaalinen identiteetti siinä missä esimerkiksi heteroseksuaalisuuskin.

Keräsimme tähän myös kaksi muuta kiinnostavaa tuoretta tutkimusta, jotka antavat uutta tietoa naisten halusta toisia naisia kohtaan sekä seksuaalisen suuntautumisen vaikutuksesta ulkonäköpaineisiin.

1. Heteromies on tyytyväisin ulkomuotoonsa

Heteromies on kaikkia muita ihmisiä tyytyväisempi omaan ulkonäköönsä, paljastaa laaja uusiseelantilainen tutkimus (siirryt toiseen palveluun). Naiset, olipa heidän seksuaalinen suuntautumisensa mikä tahansa, ovat paljon tyytymättömämpiä ulkonäköönsä sekä kehonsa kokoon ja muotoon. Myös homo- ja biseksuaalit miehet ovat heteromiehiä kriittisempiä omaa ulkomuotoaan kohtaan.

Tutkimuksessa oli mukana peräti 17 000 ihmistä. Heitä pyydettiin arvioimaan, kuinka samaa mieltä he olivat seuraavan väitteen kanssa: ”olen tyytyväinen vartaloni ulkonäköön, kokoon ja muotoon”.

Naiset olivat seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta yhtä kriittisiä omaa olemustaan kohtaan. Ainoastaan lesboiksi itsensä määrittelevät naiset olivat ulkomuotoonsa tyytyväisempiä kuin homomiehet, mutta heteromiehiin verrattuna myös lesbot olivat itsekriittisempiä.

Tutkimustulokset vahvistavat ajatusta siitä, että seksuaalista huomiota miehiltä hakevat ihmiset kokevat eniten ulkonäköpaineita. Vaikka maailma on muuttunut paljon monimuotoisemmaksi, moni tuntuu yhä kokevan painetta mahtua perinteisiin miehen silmin nähtyihin kauneusihanteisiin.

Nykyään ymmärretään, etteivät miehetkään eivät ole turvassa ulkonäköpaineilta. Tukkaa, partakarvoitusta ja lihaksia pitäisi olla oikeissa paikoissa ja sopiva määrä. Tutkimustuloksia tulkitessa kannattaa myös ottaa huomioon, että heteromiehillä voi olla muita ihmisiä suurempi kynnys myöntää kokevansa epävarmuutta omasta ulkomuodostaan.

2. Nainen voi haluta naista olematta lesbo tai bi

Nainen, fantasioitko toisista naisista? Ehkä jopa harrastat silloin tällöin seksiä naisen kanssa, mutta et kuitenkaan koe itseäsi lesboksi tai biseksuaaliksi? Et ole ainoa, sillä viimeisimmän Finsex-tutkimuksen mukaan naisten halu naisia kohtaan on yleistynyt (siirryt toiseen palveluun) rajusti varsinkin nuorimmissa sukupolvissa.

Lähes joka kolmas suomalainen alle 35-vuotias nainen kertoo olevansa kiinnostunut myös muista kuin vastakkaisesta sukupuolesta. Silti kaikki eivät pidä itseään bi- tai panseksuaaleina. Osuvampi kuvaus voikin löytyä amerikkalaisen psykologin Lisa Diamondin esittelemästä naisen seksuaalisuuden joustavuudesta.

Naisten seksuaalisuus on vivahteikkaampaa kuin on aiemmin ajateltu. Kuva: Jim West / AOP

Utahin yliopistossa opettavan Diamondin käsite seksuaalisesta joustavuudesta tai vaihtelevuudesta (englanniksi fluidity) perustuu ajatukseen, jonka mukaan biseksuaalisuus ei riitä selittämään kaikkea naisten seksuaalisen kiinnostuksen kohdistumista ja toimintaa. Uusimmassa tutkimuksessaan (siirryt toiseen palveluun) hän jakaakin naisen seksuaalisuuden joustavuuden neljään eri tyyppiin.

Tilannekohtainen vaihtelevuus tarkoittaa omasta seksuaalisesta identiteetistä poikkeavaa käytöstä tietyissä tilanteissa. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun heteroseksuaaliksi itsensä määrittelevä nainen sopivassa tilanteessa kuten illanvietossa tai seksijuhlissa harrastaa seksiä toisen naisen kanssa. Diamondin tutkimuksen mukaan näin käyttäytyvillä naisilla oli muita tutkittavia enemmän seksikumppaneita ja he olivat aloittaneet seksielämänsä muita nuorempina.

Toisaalta joustavuus voi ilmetä seksuaalisen kiinnostuksen ja todellisen käyttäytymisen välisinä eroina. Joku saattaa tietoisesti hakea enemmän kokemuksia naisten kanssa, vaikka olisi enemmän kiinnostunut miehistä. Kolmas tapa tarkastella seksuaalisuuden joustavuutta on tutkia, miten vaihtelevaa seksuaalisen kiinnostuksen kohdistuminen on ajan myötä.

Neljäs seksuaalisen joustavuuden alaryhmä on lähimpänä sitä miten biseksuaalisuus usein käsitetään. Tällöin seksuaalinen joustavuus ilmenee kykynä harrastaa seksiä myös sellaisen sukupuolen kanssa, joka itseä kiinnostaa vähemmän.

Mitä tästä luokittelusta sitten jää käteen? Ainakin se, että naisten seksuaalisuus ja biseksuaaliseksi luokiteltu halu ja käytös on vivahteikkaampaa kuin on aiemmin ajateltu. Ja se, että seksuaalisen suuntautumisen voi määritellä vain kukin yksilö itse.

3. Sadomasokismi ja valtaleikit ovat muutakin kuin viihdettä

Muistatko parin vuoden takaisen Fifty Shades of Grey -huuman, joka toi sadomasokismin rysäyksellä päivänvaloon? On hyvä, että BDSM:stä alettiin vihdoin keskustella. Huono puoli sen sijaan on, että kyseinen kirja- ja elokuvasarja antoi siitä varsin yksipuolisen, viihteellisen ja erotisoidun kuvan.

Tosiharrastajille sadomasokismissa, sidonnassa, dominoinnissa ja alistumisessa on kyse aivan muusta, tai muustakin, kuin kevyestä leikistä. Joillekin valtavirrasta poikkeava, niin sanottu kinkyseksuaalisuus on jopa seksuaalinen identiteetti samaan tapaan kuin toisille on hetero- tai homoseksuaalisuus.

Kinkyys voi myös tarjota väylän oman sukupuolen, identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen tai suhdemuodon pohtimiseen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Kinkyseksuaalisuutta ei ole aina osattu ottaa oikealla tavalla huomioon edes hoito- ja terapia-alalla. Hoitoon hakeutuneiden ihmisten ongelmia on voitu selittää juuri BDSM:llä, jota on usein lähtökohtaisesti pidetty ongelmallisena tapana toteuttaa seksuaalisuutta tai identiteettiä. Tarve asialliselle ja tutkitulle tiedolle on ollut huutava.

Nyt huutoon on vihdoin vastattu. Pohjoisamerikkalaisten lääkärien ja terapeuttien kymmenen vuoden työryhmäuurastuksen tuloksena kinkyydestä on syntynyt yli 60-sivuinen opas lääkäreille ja terapeuteille (englanninkielinen Kink Guidelines (siirryt toiseen palveluun)). Se toimii asiallisena ja kattavana johdantona aiheeseen myös kaikille muille BDSM:stä kiinnostuneille.

Oppaan tärkein sanoma on normalisointi ja hyväksyminen. Kinkystä kiinnostuminen ei ole harvinaista, se ei johdu traumasta tai hyväksikäytöstä eikä se ole merkki mielenterveyden ongelmista. Päinvastoin tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että BDSM saattaa voimaannuttaa sen harrastajia ja parantaa koettua psykologista hyvinvointia.

Kinkyys voi myös tarjota väylän oman sukupuolen, identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen tai suhdemuodon pohtimiseen. Joillekin tuo seksuaalinen suuntautuminen voi olla kinkyseksuaalisuus.

Opas kehottaakin paitsi lääkäreitä ja terapeutteja niin myös kanssaihmisiä hyväksymään ja tukemaan läheistensä kinky-identiteettiä. Tietämättömyyteen perustuvat ennakkoluulot ja syrjintä ruokkivat vähemmistöstressiä, ja se puolestaan voi aiheuttaa ongelmia henkiselle hyvinvoinnille.

Lue seuraavaksi:

Eroottinen sidonta nostaa esiin vahvoja tunteita ja on joillekin jopa seksuaalinen identiteetti – "Sanotaan, että köydet eivät valehtele"

Kysely: Vain joka kolmas suomalainen on tyytyväinen omaan vartaloonsa, muualla Euroopassa peilikuvaan ollaan tyytyväisempiä

Panseksuaalisuus kaataa rajoja – Rakkausverkostot tekevät ihmisestä onnellisen, sanoo aiheeseen perehtynyt kirjailija

Suosittelemme sinulle