Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Vaarantuuko vammaispalveluiden asiakkaiden turvallisuus Tampereella? – Viranomainen harkitsee huomautuksen tai määräyksen antamista

Vammaispalveluja koskevien päätösten teko kestää Tampereella usein laissa säädettyä aikaa kauemmin.

En vit rullstol målad på blått underlag på en parkeringsplats.
Kuva: Sofi Nordmyr / Yle
Antti Palomaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tutkii mahdollista asiakasturvallisuuden vaarantumista Tampereen vammaispalveluissa. Samalla avi selvittää, onko Tampereella puutteita vammaispalvelujen järjestämisessä.

Aluehallintovirasto harkitsee huomautuksen tai määräyksen antamista Tampereen kaupungille. Tampere lähetti aville vastauksia vammaispalveluihin liittyviin kysymyksiin tammikuun puolessavälissä.

Kaupunki antoi samasta asiasta selvityksen jo syyskuussa 2019. Nyt Tampere käy läpi toimenpiteitä, joilla vammaispalvelujen ongelmia on yritetty ratkoa.

Tampere ei ole pystynyt tekemään kaikkia vammaispalveluja koskevia päätöksiä lain vaatimassa ajassa. Vuonna 2019 kolmen kuukauden määräaikaa kauemmin viipyi 8 prosenttia päätöksistä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 5 prosenttia.

Tampere järjestää myös Oriveden vammaispalvelut. Orivedellä 11 prosenttia päätöksistä ylitti määräajan vuonna 2019, mikä oli 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018.

Saapuneita vammaispalvelujen hakemuksia oli Tampereella ja Orivedellä vuonna 2019 yhteensä 4 266. Yleisimmin ne koskivat kuljetuspalveluita, henkilökohtaista apua ja asunnon muutostöitä.

Jo viime syyskuussa uutisoitiin, että vammaiset henkilöt joutuvat odottamaan päätöksiä pitkään ruuhkan takia.

Keskitetty puhelinpalvelu ja uusi yksikkö

Aluehallintovirastolle annettujen vastausten perusteella Tampere pyrkii monin keinoin parantamaan asiakaspalvelua, puuttumaan käsittelyaikoihin ja kohentamaan työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista.

Tampere aloitti keskitetyn puhelinpalvelun asiakaspalvelun parantamiseksi lokakuussa 2019. Puhelinpalvelussa on jonotusmahdollisuus ja takaisinsoittopalvelu. Lisäksi puhelinnumeroon voi lähettää tekstiviestin.

Puheluihin vastaavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Heidän tehtävänään on hoitaa asiakkaan asia mahdollisimman pitkälle. He myös kirjaavat tiedot asiakastietojärjestelmään.

Tampereen vastauksen mukaan puhelinpalvelulla on saatu kahden tiimin usein päällekkäistä asiakaspalvelua keskitettyä. Puhelinpalvelusta on saatu myönteistä palautetta.

Lisäksi vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palveluun on perustettu koko Pirkanmaata palveleva henkilökohtaisen avun yksikkö. Yksiköstä saadaan asiantuntija-apua muun muassa henkilökohtaisen avun hakemusvaiheeseen ja palvelutarpeen arviointiin.

Kaupungin mukaan yksikön toiminta helpottaa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden työtä. Tämä vapauttaa palveluaikaa asiakkaille.

Tampere etsii lisää sosiaalityöntekijöitä

Vuoden 2020 alusta Tampereen vammaispalveluihin tuli lisää kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. Lisäksi yksi määräaikainen muutetaan vakinaiseksi. Tämän pitäisi kaupungin mukaan auttaa määräajoissa pysymisessä.

Uusia työntekijöitä ollaan parhaillaan palkkaamassa. Työntekijöiden löytämistä vauhditetaan vinkkauspalkkiolla ja rekrytointilisällä.

Samalla on pyritty vahvistamaan esimiestyötä ja tukemaan työntekijöiden päätöksentekoa sekä kiireisten asiakastilanteiden hoitoa.

Aiemmin Tampereella on ollut vaikeuksia saada sosiaalityöntekijöitä avoimiin virkoihin. Tosin vuoden 2019 talven ja kevään mittaan kaupunki sai palkattua lähes 30 sosiaalityöntekijää lisää lastensuojeluun ja perhepalveluihin. Myös lastensuojelun puutteet ovat olleet aluehallintoviraston syynissä.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen esittämisestä (THL:n sivut). Laissa säädetty kolmen kuukauden määräaika voidaan ylittää vain poikkeuksellisesti.

Suosittelemme