Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Yrittäjä toi järveen omat lohet, eivätkä kyläläiset enää saa kalastaa maksamatta siitä – erämaajärvestä syntyi erikoinen kiista

Kyläyhdistys puolustaa jokamiehenoikeuksia, yrittäjä omaa elinkeinoaan.

Niko Lehtola, Veli-Matti Mettinen ja Risto Valkeapää juttelevat laavulla
Kymijokilaakson kylien kyläyhdistyksen puheenjohtajalla Veli-Matti Mettisellä (keskellä) ja varapuheenjohtaja Risto Valkeapäällä (oikealla) on erämaajärven tulevasta käytöstä eri näkemys kuin kalastusmatkailuyrittäjä Niko Lehtolalla. Osapuolet tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa, kun Yle kutsui heidät Kukuljärven rannalle Loviisan Ruotsinpyhtäällä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle
Vesa Grekula
Avaa Yle-sovelluksessa

Pienen erämaajärven käyttöoikeudesta on syntynyt harvinainen kiista Etelä-Suomessa.

Loviisan Ruotsinpyhtäällä toimiva kyläyhdistys haluaisi lopettaa kalastusmatkailuyrittäjän toiminnan yhdistyksen alueella sijaitsevalla Kukuljärvellä.

Kymijokilaakson kylien kyläyhdistys ry on jättänyt Varsinais-Suomen ely-keskukselle huomautuksen yrityksen hakemasta jatkoluvasta toiminnalleen. Hakemus koskee kalaistutusten sekä onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskiellon jatkamista.

– Erittäin harvinaista. En ole urallani koskaan aiemmin törmännyt näin voimakkaaseen vastustukseen, kun on kyse kalastusyrityksen toiminnasta, sanoo lupahakemuksen käsittelijä, kalastusmestari Vesa Vanninen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Vanninen on työskennellyt kalastusviranomaisena yhteensä vajaan 20 vuoden ajan.

Kotkalainen Fishventures Oy sai viisi vuotta sitten luvan istuttaa Kukuljärveen vuosittain noin tuhat kiloa kirjolohta. Tuolloin yritys vuokrasi järven ja sen kalastusoikeudet itselleen.

Ely-keskuksen päätöksen mukaisesti kalastaminen järvellä on sallittu vain yrityksen myymillä luvilla.

Kukuljärvi Loviisassa
Kukuljärven rantaa Loviisan Ruotsinpyhtäällä tammikuun lopulla. Järvessä on vielä sulia kohtia, vaikka se on monena syksynä jäätynyt jo varhain. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tavanomaisilla kalastusmaksuilla onkiminen, pilkkiminen tai viehekalastaminen ei ole ollut järvellä enää mahdollista vuodesta 2015 alkaen. Kukuljärvi on erityiskalastusalue, jolla jokamiehenoikeuksiin perustuva kalastaminen on kielletty.

Kukuljärvi on lähdepohjainen noin 13 hehtaarin kokoinen järvi, jota ympäröi luonnonsuojelualue ja vaellusreitti. Järvi sijaitsee lähellä meren rantaa Uudenmaan ja Kymenlaakson rajamailla, runsaat kaksi kilometriä E18 -moottoritieltä pohjoiseen. Lähistöllä virtaa Pyhtään Ahvenkoskella mereen laskeva Kymijoki.

Kukuljärven omistaa A. Ahlström Kiinteistöt oy.

Kyläyhdistys: "Väärä paikka yritystoiminnalle"

Kyläyhdistyksen mielestä Kukuljärvi sitä ympäröivine luonnonsuojelualueineen on arvokas luontokohde. Oikeus nauttia siitä kuuluu yhdistyksen mukaan kaikille eikä vain voittoa tavoittelevalle yritykselle.

– Täällä on nyt vain kaupallista kalastusta. Se loukkaa mielestämme jokamiehenoikeutta, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Mettinen.

Veli-Matti Mettinen
Veli-Matti Mettisen mukaan Kukuljärvi on väärä paikka kaupalliselle kalastustoiminnalle. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kukuljärven lähellä sijaitsevien kylien asukkaille tilanne on nyt toinen kuin vielä ennen vuotta 2015. Siihen asti järven vuokraaja oli kylän oma kalastusseura Ruotsinpyhtään Kalaveikot.

– Silloin jokamiehen oikeuksia ei täällä rajoitettu millään tavalla. Kalaseurakin järjesti pilkkitapahtumia ja lapsille onkikilpailuja. Nyt niitä ei enää ole, harmittelee Mettinen.

Fishventures Oy:n yrittäjä Niko Lehtola sanoo ymmärtävänsä hyvin kyläläisiä.

– Totta kai se on ymmärrettävää, koska täällä ei ole nyt vapaata yleiskalastusoikeutta voimassa.

Kalastuslain mukaan ely-keskus voi kieltää yleiskalastusoikeuden useista syistä, esimerkiksi kalaistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi.

Kukuljärvi Loviisassa
Kukuljärveä kiertää noin kahdeksan kilometrin mittainen vaellusreitti, jonka varrella järven koillisrannalla on muun muassa laavu ja tulentekopaikka. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Lehtolalla on tosin käsitys toisestakin asiasta, joka Kukuljärven lähiseudun asukkaiden mieltä painaa.

– Ihmisiä saattaa ärsyttää sekin, että järvellä kalastamisesta on tehty yritystoimintaa.

Lehtola on oikeassa.

– Yrittäjää vastaan meillä ei tietenkään ole mitään, mutta mielestämme Kukuljärvi on väärä paikka kaupalliselle toiminnalle, painottaa Veli-Matti Mettinen.

Suosittu kalastusmatkailukohde

Fishventures Oy on hakenut ely-keskukselta jatkolupaa toiminnalleen pitkälle tulevaisuuteen. Kalojen istutuslupaa yritys on hakenut viideksi vuodeksi sekä pilkkimisen, onkimisen ja viehekalastuksen sisältävää yleiskalastuksen kieltoa kymmeneksi vuodeksi.

– Suunnitelmissa on istuttaa jatkossa kirjolohien lisäksi myös siikaa. Lisäksi haluaisimme kehittää kalaopastoimintaa Kukuljärvellä, kertoo Niko Lehtola.

Viiden vuoden aikana järvestä on muodostunut eteläsuomalaisten kalastuksen harrastajien suosima kalastusmatkailukohde.

– Lupia on myyty vuosittain arviolta kolmisensataa, laskeskelee Lehtola.

Veden laatu huolestuttaa

Kyläyhdistyksen edustajat ovat huolissaan myös viisi vuotta jatkuneiden kalanistutusten vaikutuksista Kukuljärven vedenlaatuun. Yhdistyksen mielestä vaikutukset olisi selvitettävä ennen kuin jatkolupaa myönnetään.

Yhtenä pelkona on se, että järven luontaiseen kalakantaan kuulumaton kirjolohi aiheuttaa rehevöitymistä, vaikka Kukuljärvellä ei kaloja ruokita.

Kukuljärvi Loviisassa
Kukuljärven ympärillä olevat maat ovat luonnonsuojelualuetta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Jos järven vesi päätettäisiin tutkia, olisi tieto todennäköisesti aivan uutta Suomessa. Kukuljärveen istutetut kirjolohet kalastusmatkailijoille ovat niin sanottua “istuta ja ongi” -toimintaa.

– En tiedä, että tällaisen järven kalaistutusten vaikutuksia veden laatuun olisi ainakaan Suomessa tutkittu. Lienee niin, että nuo kirjolohet ovat järvessä vain lyhyen aikaa ennen kuin ne kalastetaan pois, sanoo tutkija Jukka Ruuhijärvi Luonnonvarakeskus Lukesta.

Kyläyhdistys ihmettelee, miksei asiaa ole jo tutkittu.

– Meidän mielestä jokainen järvi pitäisi tutkia erikseen aina kun lupia ollaan myöntämässä. Käsityksemme mukaan kirjolohi soveltuu joihinkin vesiin, mutta ei kaikkiin. Järvet ja lammet eivät ole samanlaisia, sanoo Veli-Matti Mettinen.

Järvien vuokraaminen ei sinänsä ole harvinaista Suomessa. Esimerkiksi Metsähallitus on vuokrannut erityiskalastusalueiden perustamiseksi suuren määrän järviä vaihtelevin rajoituksin.

Ratkaisu lähiaikoina

Kukuljärven lähiympäristön kylissä elää toive, että järvi voisi joskus vielä palautua entisen kaltaiseen kyläläisten vapaaseen käyttöön.

– Toive on, että kaikki palautuisi ennalleen. Nythän kalaseuran väkikin joutuu ostamaan luvat yrittäjältä jos haluaa tänne kalalle, sanoo Veli-Matti Mettinen.

yrittäjä Niko Lehtola Fishventures Oy:sta
Niko Lehtolan yritys on toiminut Kukuljärvellä vuodesta 2015 lähtien. Sinä aikana järvestä on tullut suosittu kalastusmatkailukohde. Lehtola sanoo, että kalastusturistit hyödyttävät myös lähiseudun majoitus- ja ravintola-alan yrityksiä käyttämällä niiden palveluja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Yrittäjä Niko Lehtola ei vielä suuremmin mieti tulevaisuutta. Hän tosin pitää mahdollisena, että voisi toimia yrittäjänä jollain muullakin järvellä.

– Katsotaan nyt tämä ensin loppuun, että mitä tässä tapahtuu. Vaikea sanoa.

Hakemuksen ja siitä tehdyt huomautukset käsittelee Suomen rannikkoalueiden kalatalousasioista vastaava Varsinais-Suomen ely-keskus. Järven jatkokäyttöä koskeva päätös on odotettavissa helmikuussa.

Klo 19:28 juttuun lisätty, että Fishventures Oy vuokraa järveä Ahlström-Munksjöltä.

Su 2.2. klo 15.21 juttuun lisätty tieto, että yritys on vuokrannut järven ja sen kalastusoikeudet itselleen.

Ke 12.2. klo 14.50 juttuun korjattu tieto Kukuljärven oikeasta omistajasta, joka on A.Ahlström Kiinteistöt oy. Aiemmin jutussa mainittiin omistajaksi Ahlström-Munksjö -konserni.

Suosittelemme