Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Aletaanko ulkomaille muuttavien rikkaiden voittoja ja perintöjä verottaa? Valtiovarainministeriö pelkää, että vero koettaisiin "epäreiluksi"

Hallitus tilasi valtiovarainministeriöltä selvityksen, kannattaako maasta muuttajien varallisuutta alkaa verottaa. Yle sai selvityksen käsiinsä.

Golfkenttä Portugalissa
Portugali on yksi maista, joihin suomalaisia on muuttanut alhaisemman verotuksen perässä. Kuva: Sergio Azenha / AOP
Maria Stenroos
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomi on yksi harvoja Länsi- ja Keski-Euroopan maita, joka ei verota maasta muuttavien omaisuutta. Tämä selvisi valtiovarainministeriön tekemässä selvityksessä, jonka Yle sai käsiinsä.

Hallitusohjelmassa ei ole ratkaistu, ottaako Suomi käyttöön niin sanotun maastapoistumisveron. Sen sijaan hallituspuolueet päättivät, että ne selvityttävät asian. Näin kävi useille hallitusohjelmaneuvotteluissa pohdituille ehdotuksille, joita puolueet eivät suoraan hyväksyneet tai tyrmänneet.

Niin sanotusta maastapoistumisverosta hallitus kirjasi ohjelmaansa, että "selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromalli, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen".

Nyt selvitys on valmistunut. Tämän jälkeen hallitus päättää, alkaako se valmistella veroa.

Suomessa erityisesti vasemmistopuolueet ovat halunneet estää verovälttelyä. Suomesta muuttaa vuosittain ulkomaille joitakin henkilöitä, jotka vievät mukanaan suuria perintöjä tai voittoja esimerkiksi yritysten myynnistä.

Viisi vuotta sitten myös Yle uutisoi, kuinka verottaja yritti päästä käsiksi Onnisen omistajan Marit Toivasen omaisuuteen. Toivanen muutti Portugaliin, jotta hänen lastensa ei tarvitsisi maksaa perintöveroa.

Kyse on siitä, että Suomessa kertyneestä omaisuudesta maksettaisiin verot Suomeen eikä muihin eurooppalaisiin maihin. Näin estettäisiin se, että Suomeen verovelvolliset lähtisivät maasta joko maksaakseen vähemmän tai välttääkseen veron kokonaan. Kaksinkertaista verotusta ei tarvitsisi maksaa.

"Harvalukuisten varakkaiden joukko"

Valtiovarainministeriö näkee hallituksen kaavailemassa maastapoistumisverossa sekä hyviä että huonoja puolia.

Ministeriön selvityksen mukaan Suomen kaavailema verottamistapa voisi ehkäistä maasta lähtemistä. Se myös täydentäisi Suomen veropohjaa.

Veron tuottoa on kuitenkin ministeriön mukaan vaikea arvioida, sillä kyse ei ole suurista ihmismääristä. Ministeriö sanoo, että kyse on "harvalukuisten varakkaiden joukosta".

Valtiovarainministeriö näkee kuitenkin verottamisessa paljon ongelmia.

Vero voitaisiin ministeriön mukaan kokea "epäoikeudenmukaiseksi" tai "epäreiluksi". Ministeriö pelkää, että se voisi heikentää Suomen kilpailukykyä ja sijoittajien ja kiinnostusta muuttaa Suomeen. Se myös monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää, ministeriö arvioi.

Verotusteknisesti maastapoistumisvero on ministeriön mukaan tuloverotusta, jossa verovelvollisen tuloon lisättäisiin verotuksen kohteena olevan omaisuuden todennäköinen luovutushinta. Tästä vähennettäisiin poistamatta olleet hankintamenot.

Veroa sanotaan myös arvonnousuveroksi.

Esimerkiksi osakeomaisuutta mukanaan vievä joutuisi maksamaan veroa osakkeiden siihenastisesta arvonnoususta. Arvonnousuksi lasketaan hankintahinnan ja todennäköisen luovutushinnan erotus.

Ministeriön selvityksessä on verrattu 16 maan verotusta. Niistä 13:ssa on olemassa jonkinlainen arvonnousuvero. Muu vastaava veromalli oli käytössä kolmessa maassa. Vain Sveitsi, Italia ja Portugali eivät verota lähtijöiden omaisuutta.

Useimmat maat ovat myös asettaneet jonkin kynnysarvon, keitä arvonnousuvero koskisi. Valtiovarainministeriön selvityksessä arvioidaan, että jos vero otettaisiin käyttöön, sitä ei kannattaisi käyttää pienimpien omaisuuksien verottamiseen.

Suosittelemme sinulle