Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Naiset tienaavat miehiä enemmän lähes 160 ammatissa – katso poikkeuksellinen lista ansioiden eroista

Kuntasektorilla on eniten ammatteja, joissa naisten kokonaisansiot ylittävät miesten tulot. Yksityisaloilla vähiten.

Naiset tienaavat miehiä paremmin 158 ammatissa
Kuva: Samuli Huttunen / Yle
Pekka Pantsu
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomessa miehet tienaavat keskiarvoisesti vajaat 600 euroa enemmän kuussa kuin naiset. Mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi kunnissa naislääkärin kokonaisansio on keskimäärin muutaman satasen korkeampi kuin samaa työtä tekevän miehen.

Ja on näitä muitakin, selvästi eniten kuntasektorilla, toista sataa. Valtiolla reilut parikymmentä ja yksityisaloilla vain kuusi. Alla oleva tilasto kuvaa tilannetta vuonna 2018.

Miehet tienaavat enemmän useimmissa ammateissa
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Kuntien etumatka muihin työnantajatahoihin, valtioon ja yksityisaloihin on vieläpä kasvanut 2010-luvun aikana. Oma vaikutuksensa on silläkin, että kunta-ala on hyvin naisvaltainen, 80 prosenttia työntekijöistä on naisia.

– Naisten ansiokehitys on ollut kuntasektorilla koko 2010-luvun keskimäärin miehiä parempi. Vuodesta 2010 lähtien naisten ansiot kuntasektorilla ovat kasvaneet joka vuosi keskimäärin 0,7 prosenttiyksikköä miehiä enemmän. Vuodesta 2010 vuoteen 2018 naisten palkat ovat kasvaneet yhteensä 5,3 prosenttiyksikköä miesten palkkoja enemmän, ynnää johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti KT Kuntatyönantajista.

työmarkkinatutkija Anne Hotti
Anne Hotin mukaan naisten ansiokehitys on ollut kuntasektorilla koko 2010-luvun keskimäärin miehiä parempi. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Hotin mukaan naisten ansiokehitystä selittää pitkälti rakenteelliset muutokset miesten ja naisten ammateissa kuntasektorilla.

– Naisten suhteellinen osuus paremmin palkatuissa kunta-alan johto- ja asiantuntija ammattiryhmissä on kasvanut. Miesten suhteellinen osuus näissä ammattiryhmissä on puolestaan vähentynyt, Hotti sanoo.

Ja niissä saa parempaa palkkaa?

– Ne ovat paremmin palkattuja, Hotti sanoo.

Top 10 kunta-alan ammatit, joissa naisten ansioiden ero miehiin on suurin
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Hotin mukaan suurimmassa osassa kunta-alan ammatteja (miesten ja naisten väliset) ansioerot ovat kuitenkin euromääräisesti pienet, muutamasta eurosta muutamaan kymppiin kuussa.

– Kuntatyönantajat maksavat yhtä vaativista töistä samaa palkkaa, Hotti toteaa.

Kattava lista kunta-alan ammateista ja miesten ja naisten kokonaisansioitsa löytyy tämän jutun pohjalta.

Lisät muuttavat

Yksityisaloilla tilanne on täysin toinen. 60 prosenttia yksityissektorin työntekijöistä on miehiä ja miehet jyräävät naiset kokonaisansioissa liki kauttaltaan. Tilastokeskuksen listauksessa naiset tienavat enemmän vain kuudessa yksityisalojen ammatissa tuoreimman tilaston eli vuoden 2018 tilaston mukaan.

Yksityisalojen ammatit, joissa naiset tienaavat miehiä enemmän
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Työmarkkinatutkijan mukaan syitä palkkaeroihin on paljon.

– Jos katsotaan kokonaisansioiden ansioeroja, erilaiset lisät tulevat siellä näkyviin, myös ylityölisät. On havaittu, että miehet tekevät enemmän ylitöitä ja urakkatöitä voi olla myös ja haittalisiä miehillä enemmän, sanoo työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

– Erilaiset lisät varmaan nostavat kokonaisansioeroa. Kun ne otetaan pois, niin palkkaerot pienenevät, Kauhanen huomauttaa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen.
Merja Kauhasen mukaan erilaiset lisät vaikuttavat miesten palkkaetumatkaan. Kuva: Toni määttä / Yle

Tilastokeskuksen ynnäämät kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki säännöllisesti maksettavat palkanlisät, kuten henkilökohtaiset lisät, vuorotyölisät ja muut sekä luontoisedut ja ylityöt.

Valtiolla pienimmät palkkaerot

Valtiolla on 2010-luvulla kasvanut niiden ammattien määrä, jossa nainen tienaa miestä enemmän samassa ammatissa. Silti miehillä on tässä edelleen selvä etumatka.

– Valtiolla on enemmän korkeampaa koulutusta vaativia ammatteja ja niisssä naiset ja miehet ansaitsevat melko samalla lailla. Jos katsotaan palkkaeroja kunta-, valtio ja yksityiseltä sektorilta, niin valtiosektorilla erot on kaikkein pienimmät tällä hetkellä, seuraavaksi kunnissa ja sitten yksityisaloilla, Kauhanen toteaa.

Top 10 valtion ammatit, joissa naisten ansioiden ero miehiin on suurin
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Eriytyminen syy palkkaeroon

Suomessa on kaikkiaan tuhansia ammatteja. Pääosassa ammatteja on kuitenkin niin vähän työntekijöitä, että tietoja (esim. palkka) ei voida antaa tietosuoja- ja luotettavuussyistä eteenpäin.

Lisäksi ammatit ovat niin eriytyneitä miesten ja naisten ammateihin, että tilastollisesti luotettavan ammattikohtaisen nais- ja miespalkkavertailun saattoi nyt tehdä vain 551 ammatista.

Valtaosassa ammatteja toista sukupuolta on niin vähän tai ei ollenkaan, ettei miehen ja naisen kokonaisansiota voi uskottavasti verrata samasta ammatista. Esimerkiksi kunta-alan ammateista kaksi kolmasosaa on sellaisia, ettei niissä työskentele joko yhtään miestä tai naista.

– Suomessa suurin syy miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin on ammatillinen eriytyminen, siis eriytyminen miesten ja naisten ammatteihin. Se on Suomessa poikkeuksellisen suurta kansainvälisestikin vertailtuna ja keskeinen tekijä sille, että miehet tienaavat keskimäärin enemmän, Kauhanen sanoo.

Keskimäärin miehet tienaavat noin 15-18 prosenttia enemmän kuin naiset, eikä ero ole juurikaan kaventunut viime vuosina.

Lue lisää: Vuosi 2020, ja naiset saavat yhä pienempää palkkaa kuin miehet – miksi? Se johtuu ikivanhasta sopimuksesta, joka jätti pitkät jäljet

Taulukosta näet ammateittain miesten ja naisten kokonaisansiot kunta-alalla 2018 ja niiden välisen erotuksen. Voit järjestää tiedot pienimmästä suurimpaan ja päinvastoin näpäyttämällä pikkukolmiota sarakkeen yläreunassa. Yksittäisen ammatin löydät kirjoittamalla hakukenttään ammatin nimen tai sen osan.

Taulukkoa ladataan

Suosittelemme sinulle