Hyppää sisältöön

Aluehallintovirasto myönsi luvan Antikkalan laskettelurinteen lumetusjärjestelmälle

Perustelun mukaan lumetuksesta saatava hyöty on haittoja suurempi.

Antikkalan rinne Kuopiossa
Huippupaikat haluaa rakentaa Antikkalaan toisen rinteen ja lumetusjärjestelmän. Kuva on vuodelta 2016. Kuva: Antti Karhunen / Yle
Keijo Salokangas

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuopion kaupungille luvan Antikkalan laskettelurinteen lumetusjärjestelmän rakentamiseen.

Virasto myönsi vesilain mukaisen luvan veden ottamiseen Iso-Valkeisen lammesta, putkilinjan ruoppaamiseen sekä tarvittavien putkistojen ja muiden vedenottolaitteiden sijoittamiseen Iso-Valkeisen ja Ala-Antikkalan välille.

Annetun luvan mukaan lumetukseen käytettävää vettä saa johtaa Iso-Valkeisesta enintään 50 000 kuutiometriä vuodessa, keskimäärin kahden kuukauden ajan marras–helmikuun välillä.

Vedenottolaitteiston rakentamisen vaikutuksia lammen vedenlaatuun on tarkkailtava, samoin vedenoton vaikutuksia lammen vedenkorkeuteen. Antikkalan rinteillä on tarkkailtava lumetusveden fosfori- ja typpipitoisuutta sekä lumetuksen vaikutusta Antikkalan rinteen ravinnepitoisuuksiin.

Luvan mukaan hanke on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja toteutettava kuuden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Kuopion kaupungin mukaan putken rakentaminen voidaan aloittaa jo tämän vuoden aikana, jos annettu päätös saa lainvoiman. Suunnitellun toisen laskettelurinteen rakentaminen edellyttää vielä maisematyölupaa, josta on jätetty hakemus ympäristönsuojelupalveluille.

Perusteena etujen vertailu

Aluehallintovirasto perustelee uutta ratkaisuaan intressivertailulla, johon myös hallinto-oikeus perusti ratkaisunsa. Aluehallintovirasto toteaa, että lumetuksen rakentamisesta saatava yleinen hyöty sekä yksityinen taloudellinen hyöty ovat huomattavia, kun niitä verrataan menetyksiin.

Päätöksessä todetaan, että laskettelurinteen ylläpito on ylläpitänyt niittysienille soveltuva olosuhteita ja laskettelutoiminnan jatkuminen ylläpitää niiden kasvuedellytyksiä, mikä on yleinen etu. Lisäksi hyödyksi lasketaan alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien paraneminen.

Lumetus tarvitaan toiminnan turvaamiseksi

Rinneyhtiö Huippupaikat vuokrasi Antikkalan rinteet Kuopion kaupungilta vuoden 2016 lopulla, kun edellinen rinneyrittäjä oli lopettanut toimintansa edellisenä keväänä.

Huippupaikat on suunnitellut rakentavansa Antikkalaan toisen laskettelurinteen. Yhtiö on todennut, ettei toiminta ole kannattavaa pelkän luonnonlumen varassa, minkä takia se laati suunnitelman lumetusjärjestelmän rakentamiseksi.

Kuopion kaupunki haki lumetusjärjestelmälle ja veden ottamiselle Iso-Valkeisen lammesta lupaa vuonna 2016. Aluehallintovirasto hylkäsi tuolloin lupahakemuksen. Perusteluna oli muun muassa lammen veden fosforipitoisuus, joka vahingoittaisi Antikkalan rinteen harvinaisia sieni- ja kasvilajeja. Kyse oli etenkin erittäin uhanlaisesta sienestä, viherhäiverusokkaasta.

Kuopion kaupunki valitti aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan Hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen helmikuussa 2019 ja palautti sen uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Nyt aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa vielä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Suosittelemme sinulle