Hyppää sisältöön

Terrafame joutuu maksamaan korvauksia lähes puoli miljoonaa euroa – saajina 271 rantatilaa, kolme kalastajaa ja vesialueiden omistajia

Korvauksia on maksettava rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista.

Aluehallintovirastoon on toimitettu poikkeuksellisen paljon vaatimuksia asian käsittelyn aikana. Arkistokuvassa Terrafamen Kuusilammen avolouhos Sotkamossa. Kuva: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva
Tiia Korhonen

Terrafame Oy joutuu maksamaan korvauksia kaivoksen ympäristölupien mukaisten jätevesipäästöjen aiheuttamista vahingoista korkoineen noin 495 000 euroa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan korvauksia on maksettava rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista.

Aluehallintovirasto on määrännyt korvaukset vuonna 2013 ja 2014 annetuissa ympäristö- ja vesitalousluvissa sallituista käsiteltyjen jätevesien johtamisesta aiheutuneista vesistön pilaantumisvahingoista. Ratkaisu sisältää korvaukset myös Nuasjärven purkuputken ympäristöluvassa sallitusta käsiteltyjen jätevesien johtamisen tilapäisestä lisäämistä Oulujoen vesistön niin sanotulle vanhalle purkureitille vuonna 2015. Korvausmääräykset koskevat käsiteltyjen jätevesien johtamista 31.5.2013 jälkeen.

Korvauksia 271 rantatilalle

Terrafamen on maksettava korvauksia Oulujoen vesistön suunnassa yhdelle Tuhkajoen ja 186 Jormasjärven rantatilalle Pieni-Jormasen luusuaan, eli järven laskukohtaan saakka. Nämä korvaukset ovat laillisine korkoineen yhteensä noin 250 000 euroa. Vuoksen vesistön suunnassa korvauksia on maksettava neljälle Kivijärven ja 80 Laakajärven rantatilalle, laillisine korkoineen yhteensä noin 85 000 euroa.

Avin mukaan korvausten määrä vaihtelee vesialuekohtaisesti jätevesien purkureittien eri osissa päästöjen vaikutusten perusteella. Rantakiinteistöjen kohdalla korvaukset koskevat kohteita, jotka on rakennettu tai otettu erikseen käyttöön ennen 31.5.2013, jolloin kaivos sai jätevesien johtamiseen uuden ympäristöluvan. Viimeinen korvausvuosi on 2016.

Vesialueiden omistajille Terrafamen on maksettava kalastuksen tuoton menetyksestä. Korvaukset kohdistuvat Oulujoen vesistössä Pieni-Jormasen luusuaan saakka ja niiden yhteissumma korkoineen on noin 70 000 euroa. Vuoksen vesistössä korvauksia on maksettava Laakajärven luusuaan saakka, korkoineen yhteensä noin 60 000 euroa.

Kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista korvauksia on määrätty vuosilta 2014–2016. Korvausten yhteissumma on korkoineen 20 000 euroa, ja koskee kahta Jormasjärven ja yhtä Laakajärven alueella kaupallista kalastusta harjoittanutta kalastajaa.

Poikkeuksellisen paljon vaatimuksia

Avin päätöksessä ei ole käsitelty Terrafamen kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavista käsitellyistä jätevesistä aiheutuvien vahinkojen korvaamista ammattimaiselle kalastukselle, vaan päätös siitä annetaan myöhemmin.

Päätöksessä ei ole käsitelty myöskään rikokseen perustuvia, jätevesien johtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä Kainuun käräjäoikeudessä.

Aluehallintovirastoon on toimitettu poikkeuksellisen paljon vaatimuksia asian käsittelyn eri yhteyksissä. Päätökseen on kirjattu yli 300 tahoa, jotka ovat osallistuneet yhdellä tai useammalla kirjelmällä. Aluehallintoviraston mukaan korvaukset ympäristöluvan mukaisesta vesistön pilaantumisesta aiheutuneista vahingoista määrätään kuitenkin viran puolesta, eli ilman vaatimustakin.

Avin antamaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 14.4.2020 saakka.

Terrafame perehtyy vielä päätökseen

Monimetalliyhtiö Terrafame otti ohjat Sotkamon kaivoksella vuonna 2015, kun kaivosyhtiö Talvivaara ajautui konkurssiin. Samalla toimintaa ohjaavat ympäristöluvat siirtyivät Terrafamelle. Nyt annettu päätös liittyy vuosina 2013 ja 2014 annettuihin ympäristö- ja vesitalouslupiin, joiden korvausasiat jätettiin päätöksenteonhetkellä myöhemmin ratkaistavaksi.

Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla on tyytyväinen, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen pitkään jatkuneessa prosessissa. Lisäksi korvausten määräytymisperusteet noudattavat yleistä korvauskäytäntöä.

– Toisaalta aluehallintovirasto määräsi korvauksia laajemmalle alueelle kuin yhtiö itse esitti. Seuraavaksi perehdymme tarkemmin päätöksen sisältöön ja arvioimme sen perusteella tulevia toimenpiteitämme, Hilla sanoo.

Suosittelemme sinulle