Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Vesi- ja energialaitosten toiminta halutaan taata myös epidemiatilanteessa – varautumisastetta on jo kohotettu

Pienet vesilaitokset voivat olla haavoittuvia kriisitilanteessa.

Vedenpuhdistamo
Vesilaitosten toiminta halutaan varmistaa, jos epidemia laajenee. Kuva: Vesa Sundqvist / Yle
Markku Sandell
Avaa Yle-sovelluksessa

Vesilaitokset saivat perjantaina ministeriöiltä ohjeistuksen, miten turvata vesihuollon toimivuus mahdollisen laajemman koronavirusepidemian aikana. Suurimpana uhkana vesihuollon toimintavarmuudelle pidetään vesihuoltolaitosten henkilökunnan laajamittaista sairastumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan erityisesti suuret taajamat sekä runsaasti puhdasta talousvettä tarvitsevat toiminnot, kuten terveyskeskukset, sairaalat ja elintarviketeollisuus ovat hyvin haavoittuvia vesihuoltopalveluiden häiriintyessä.

Koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella pidetä todennäköisenä eikä viruksesta arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.

Etenkin taudin loppuvaiheessa virusta erittyy todennäköisesti myös ulosteeseen, mutta jätevedessä se laimenee suureen tilavuuteen ja puhdistamotyöskentelyn normaalit suojautumis- ja hygieniakäytännöt riittävät.

Laajat suositukset vesilaitoksille eri toimenpiteistä

Vesilaitosten on tarkistettava häiriötilanteiden varalle laaditut toimintaohjeensa ja varmistettava riittävä henkilöstö laitoksen kannalta kriittisiin tehtäviin ja heidän sijaistuksensa.

Keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden ja heidän sijaistensa työskentelyä samoissa tiloissa on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Jos riittävää henkilökunta ei löydy omasta laitoksesta, on sitä haalittava naapurikuntien yksiköistä, rekrytoitava entisiä työntekijöitä, harjoittelijoita tai lomasijaisista.

Vierailijoiden käynnit vesilaitoksilla on keskeytettävä ja henkilökunnan ei suositella käyttävän julkisia kulkuneuvoja. Työpaikalle saapumisen jälkeen on syytä vaihtaa vaatteet, erityisesti jalkineet.

Kasvokkain käytäviä kokouksia ja matkustamista on vältettävä ja siirryttävä mahdollisimman paljon etätyöhön. Työpaikan hygieniasta pitää huolehtia entistä tarkemmin.

Vesiputkia Mikkelin vesilaitoksella
Vesilaitosten johtajat miettivät maanantaina kriisivalmiuden astetta. Kuva: Niklas Gabrielsson / Yle

Valmiustilanne vaihtelee

Suomen Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä arvioi, että tilanne on hyvin erilainen yhdistyksen 300 jäsenlaitoksen kohdalla.

– Suurimmilla vesilaitoksilla on hyvä tilanne ja siellä on epidemiaan jo hyvin valmistauduttu. Henkilöstöä on jaettu erillisiin tiimeihin, jotka eivät ole kanssakäymisissä, Osmo Seppälä sanoo.

Suurin uhka toimnnan vaikeutumiselle on pienissä laitoksissa, joissa työskentelee vain muutama työntekijä.

– Meillä on paljon pieniä laitoksia, missä työskentelee 2–10 henkeä, siellä tietysti haavoittuvuus on paljon suurempi, Seppälä arvioi.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että jollain laitoksella olisi jouduttu vaikeuksiin sairastumisten, altistuksen tai karanteenien vuoksi. Koronatapaukset ovat nyt vielä keskittyneet isoihin kaupunkeihin, joiden vesilaitoksilla on enemmän henkilökuntaa, mutta epidemian laajetessa ongelma ajankohtaistuu pienillä laitoksilla.

Vesilaitosten johtajat pitävät maanantaiaamupäivällä videokokouksen. Siinä muodostetaan tarkempi tilannekuva, vaihdetaan kokemuksia ja jaetaan parhaita käytäntöjä. Tämän jälkeen vesilaitosyhdistys kokoaa uusia toimintaohjeita.

– Ministeriön ohjeet ovat hieman yleisellä ja teoreettisella tasolla. Se, mikä sopii 500 hengen laitokselle, ei välttämättä sovi viiden hengen laitokselle, Osmo Seppälä sanoo.

Kuopion Energian voimalaitos
Kuva: Sami Takkinen / Yle

Energiantuotanto turvataan

Sähköä ja lämpöä tuottavat voimalaitokset ovat normaalisti jo hyvin varautuneet häiriötilanteisiin. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan koronaviruksen takia yhtiöt ovat nostaneet varautumistasoaan samaan tapaan kuin muuallakin Suomessa.

Yhtiöissä on siirrytty etätöihin, vähennetty matkustusta ja kokouksia. Tuotantolaitoksiin ei enää otetaa vierailuryhmiä ja muidenkin ulkopuolisten tuloa on rajoitettu.

– Erityisesti käyttöhenkilökunta ei joudu kosketuksiin muiden henkilöiden kanssa edes siellä laitoksilla. Näin halutaan varmistaa, että energiantuotanto kaikissa oloissa pysyy päällä, Jukka Leskelä sanoo.

Sähkön ja kaukolämmön tuotanto on monin tavoin varmistettu. Samoin on sähkön ja kaukolämmön jakeluyhtiöissä varauduttu kriisitilanteisiin.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa akuutteja tilanteita, jotka haittaisivat energiayhtiöiden toimintaa.

– En ole kuullut, että yhtiöissä olisi vielä todettu koronavirustartuntoja tai muita toimintaa haittaavia tilanteita, Jukka Leskelä kommentoi.

Suosittelemme