Hyppää sisältöön

Perustuslakivaliokunta näytti pääosin vihreää valoa valmiuslain soveltamisasetuksille – opetus- ja varhaiskasvatusasioihin palataan vielä ensi viikolla

Kaksi soveltamisasetusta etenee suuren salin käsittelyyn tänään, yhden käsittely on kesken.

Perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuus valmiuslaista.
Perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuus valmiuslaista.
Robert Sundman

Valmiuslain käsittely jatkuu tänään eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunta antoi iltapäivällä kaksi mietintöä, jotka etenevät suuren salin käsittelyyn kyselytunnin jälkeen. Mietinnöt käsitellään siis noin klo 17.15.

Mietinnöt koskevat valmiuslain soveltamisasetuksia. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) muistuttaa, että eduskunta on jo eilen hyväksynyt valmiuslain käyttöönottoasetukset. Nyt kyseessä on perustuslakivaliokunnan jälkitarkastus: valiokunta arvioi, miten asetuksia on sovellettava, jotta ylilyönneiltä vältyttäisiin.

Soveltamisasetuksilla on siis tarkoitus täsmentää sitä, miten yksityiskohtaisesti toimivaltuuksia käytetään.

  • Yle näytti perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden suorana. Voit katsoa tiedotustilaisuutta klikkamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenasta.

Valmistuneet mietinnöt koskevat asetuksia, joilla on määrätty poikkeamista eräistä kunnan velvollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä poikkeamista vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksistä.

Perustuslakivaliokunta esittää, ettei näitä asetuksia kumota. Ne saisivat siis jäädä voimaan.

– Näillä asetuksilla pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan riittävyys poikkeustilanteessa, Ojala-Niemelä sanoi.

– Asetuksilla pystytään ohjaamaan työntekijäresurssia, jos terveydenhuoltojärjestelmä ajautuu kriisiin, täydensi varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.)

Valiokunta kävi keskustelua muun muassa kouluruokailusta

Kolmas asetus, jonka käsittely jäi vielä kesken, koskee rajoituksia kunnan velvollisuuksiin järjestää koulutusta kaikilla asteilla ja muun muassa varhaiskasvatusta.

Asetukseen palataan valiokunnassa ensi viikolla. Ojala-Niemelä muistutti, ettei asialla ole varsinaisesti kiire, koska asetus on jo voimassa. Jälkiarvioinnillakin on kuitenkin merkittävä rooli, valiokunta painottaa.

Soveltamisasetuksiin on pyydetty lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalta (siirryt toiseen palveluun), sivistysvaliokunnalta (siirryt toiseen palveluun) sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta (siirryt toiseen palveluun). Sivistysvaliokunta kiinnitti perustusvaliokunnalle antamassaan lausunnossa huomiota esimerkiksi kouluruokailuun ja sen järjestämiseen poikkeusoloissa.

Sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan muun muassa, että "kouluateria kuuluu perusoikeutena turvattuun maksuttomaan opetukseen ja pitää tärkeänä, että perustuslakivaliokunta arvioi, miten opetuksen maksuttomuuteen kuuluvaa oikeutta on mahdollista rajata poikkeusoloissa".

– Kouluruokailu oli yksi asia, josta keskusteltiin, Ojala-Niemelä sanoi.

– Olisi vähän ristiriitaista kehottaa koululaisia syömään koululla, kun lähikontakteja on vältettävä. Puhuimme muun muassa eväspusseista.

Kaikkeen ei tarvita valmiuslakia, Häkkänen muistutti

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen muistutti vielä, että valmiuslaki ja esimerkiksi tartuntatautilaki ovat kaksi eri asiaa.

– Koulujen sulkemiseen esimerkiksi ei tarvita valmiuslakia. Nyt kyse on kovemmista rajoituksista, joita ei vielä ole otettu käyttöön, hän sanoi.

Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottaminen ja soveltaminen on monipolvinen prosessi, minkä vuoksi asiaa käsitellään eduskunnassa useassa valiokunnassa ja useamman päivän ajan.

Hallitus ja tasavallan presidentti totesivat maanantaina Suomessa vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot, jonka jälkeen hallitus antoi tiistaina kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta.

Toinen asetus annettiin kiireellisenä, joten se tuli voimaan välittömästi. Tuo asetus koskee lääkejakelua sekä terveydenhuollon tarvikkeiden ja varusteiden turvaamista poikkeuksellisessa tilanteessa. Asetuksen nojalla esimerkiksi lääkkeiden hamstraamista tai ulosmyyntiä Suomesta voidaan rajoittaa.

Eduskunta olisi voinut jälkikäteen kumota asetuksen, mutta perustuslakivaliokunta tai suuri sali ei nähnyt käsittelyssään tälle tarvetta.

Toinen asetus antaa hallitukselle toimivaltuuksia ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä sekä esimerkiksi mahdollisuuksia poiketa tiettyjen viranomaisten työaikaa, lomia ja irtisanoutumista koskevasta lainsäädännöstä. Myös kiireettömiä hoitoaikoja voidaan tämän asetuksen nojalla siirtää.

Asetuksen nojalla kunnat voivat myös muun muassa luopua poikkeusoloissa päivähoidon järjestämisvastuusta sekä rajoittaa koulutuksen järjestäjien velvollisuutta ateria-, kuljetus- ja majoitusetuuksien järjestämiseen.

Myös tämä asetus hyväksyttiin eduskunnassa eilen.

Lue myös:

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti valmiuslain käyttöönoton koronaviruksen torjumiseksi

Perustuslakivaliokunta kertoi kantansa valmiuslakiin: Kiireellinen asetus läpäisi seulan, terveydenhuollon työvelvoite jäi valiokunnan hampaisiin

Suosittelemme sinulle