Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Ylen kysely: Suuri enemmistö uskoo pääministerin ja hallituksen suoriutuneen koronatilanteessa hyvin, parhaimmat arviot saa tasavallan presidentti

Yle kysyi kansalaisilta miten päättäjät ja viranomaiset ovat suoriutuneet koronavirustilanteen hoitamisessa.

Valokuvaajalla hengityssuojain kasvoillaan hallituksen infossa 16. maaliskuuta.
Suomalaisten mielestä päättäjät ja viranomaiset ovat suoriutuneet hyvin koronakriisin hoidosta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto
Pauliina Happo
Avaa Yle-sovelluksessa

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan suomalaisten mielestä päättäjät ja viranomaiset ovat suoriutuneet hyvin koronakriisin hoidosta.

Tulosten mukaan suopeimmin ihmiset suhtautuivat tasavallan presidentin ja pääministeri toimintaan. Kriittisintä kansa oli opposition toimintaa kohtaan.

Miehet arvioivat viranomaisten ja päättäjien toimia keskimäärin kriittisemmin kuin naiset. Yli 65-vuotiaat puolestaan pitivät hallituksen ja viranomaisten toimintaa onnistuneempana kuin muut ikäryhmät.

Presidentti pärjäsi parhaiten

Kyselyn mukaan jopa 89 prosenttia suomalaisista piti tasavallan presidentin Sauli Niinistön toimintaa tilanteessa melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Ikäihmisistä näin ajatteli jopa 96 prosenttia.

Miten presidentti on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Kaikkiaan presidentti keräsi toiminnallaan suomalaisilta parhaimmat arviot ja esimerkiksi yli 50- vuotiaista reilusti yli puolet piti presidentin suoriutumista erittäin hyvänä. Miesten ja naisten arvioissa ei ollut suuria eroja.

Pääministeri suoriutui hallitustakin paremmin

85 prosenttia vastaajista katsoi pääministeri Sanna Marinin (sd.) selviytyneen tilanteen hoitamisesta melko hyvin tai erittäin hyvin.

Miten pääministeri on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Naisten luotto pääministeriin oli miehiä korkeampaa, 91 prosenttia vastanneista naisista piti Sanna Marinin toimintaa vähintäänkin melko hyvänä. Miehistä näin ajatteli 78 prosenttia.

Miten pääministeri on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Erityisen tyytyväisiä pääministerin toimiin olivat yli 65-vuotiaat. Heistä 93 prosenttia arvioi pääministerin toimineen melko hyvin tai erittäin hyvin.

13 prosenttia kansalaisista vastaavasti katsoi Marinin suoriutuneen melko huonosti tai erittäin huonosti.

Hallitus hyvänä kolmosena

82 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista kokee hallituksen suoriutuneen koronavirustilanteen hoitamisesta hyvin.

Miten hallitus on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Naiset luottavat hallitukseen hieman miehiä enemmän. Noin 87 prosenttia naisista piti hallituksen toimintaa erittäin tai melko hyvänä. Miehissä vastaava luku oli 77 prosenttia.

Miten hallitus on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Vastaavasti 17 prosenttia suomalaisista katsoi hallituksen ministereiden selviytyneen tilanteesta tähän saakka melko huonosti tai erittäin huonosti.

Ikäihmiset suhtautuivat hallituksen toimintaan luottavaisimmin. Hallitukseen toimia piti hyvänä tai erittäin hyvänä 89 prosenttia yli 65-vuotiaista vastaajista.

Kriittisimpiä olivat 35-49-vuotiaat työikäiset, heistä 21 prosenttia koki hallituksen toimineen huonosti tai erittäin huonosti koronatilanteessa.

Oppositiolle kritiikkiä

Hallitus ja pääministeri saivat kansalaisilta selvästi paremmat arviot kuin oppositio. Noin 62 prosenttia vastaajista piti opposition suoriutumista melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Vajaat 20 prosenttia kansalaisista taas oli melko tai erittäin tyytymätön oppositiopuolueiden tähänastiseen toimintaan koronakriisissä.

Miten oppositio on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Miesten ja naisten suhtautumisessa oppositioon ei kyselyn perusteella ollut merkittäviä eroja, naisista neljännes ei osannut arvioida opposition toimia suuntaan tai toiseen.

Terveysviranomaisille kriittisemmät arviot kuin hallitukselle

Noin 75 prosenttia vastaajista arvioi terveysviranomaisten, kuten esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selviytyneen tilanteen hoidosta tähän mennessä melko hyvin tai erittäin hyvin. Luku ei ole huono, mutta terveysviranomaisiin kohdistui kyselyn perusteella enemmän kritiikkiä kuin hallitukseen.

Miten terveysviranomaiset ovat mielestäsi suoriutuneet koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Tyytymättömimpiä viranomaistoimiin olivat 25–49 vuotiaat. Heistä noin kolmasosa ajatteli THL.n suoriutuneen tilanteesta melko tai erittäin huonosti. Ikäihmisistä näin ajatteli vain 11 prosenttia.

Luottavaisimpia terveydenhuollon viranomaistoimintaan olivat ikäihmiset. Heistä 89 prosenttia piti viranomaisten suoriutumista hyvänä.

Yle pärjäsi hyvin

Kyselyssä pyydettiin suomalaisia arvioimaan myös Ylen suoriutumista kriisitilanteesta tähän mennessä.

Kyselyyn vastanneista noin 89 prosenttia arvioi Ylen suoriutumista melko tai erittäin hyväksi. Erittäin hyvänä toimintaa piti 39 prosenttia vastanneista, melko hyväksi Ylen arvioi noin puolet suomalaisista.

Miten Yle on mielestäsi suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta?
Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Tyytyväisimpiä Ylen toimintaan koronavirustilanteen käsittelyssä olivat yli 50-vuotiaat.

Yle selvitti Taloustutkimuksella teettämässään kyselyssä kansalaisten mielipiteitä siitä, miten viranomaiset ovat suoriutuneet koronavirustilanteessa. Kysely tehtiin internetpaneelissa ja siihen vastasi 1805 henkilöä 24. –25.3. 2020. Kyselyn virhemarginaali on noin 2 prosenttia suuntaansa.

Kansalaisilta kysyttiin: Miten seuraavat tahot ovat mielestäsi suoriutuneet koronavirustilanteen hoitamisessa tähän mennessä?

Hallitus

Pääministeri

Oppositio

Tasavallan presidentti

THL

Yle

Suosittelemme sinulle