Hyppää sisältöön

Katso lista hallituksen avusta yrittäjille ja yksityishenkilöille: Pikavippien suoramarkkinointikielto, perintäkulujen suitsimista, lyhennysvapaita kuukausia...

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) puhuivat tämänpäiväisessä koronatilannekatsauksessa.

Hallituksen koronatilannekatsaus
Hallituksen koronatilannekatsaus

Ministerit kertasivat tänään tilannekatsauksessaan, millaisia helpotuksia ja avustuksia hallitus on toistaiseksi toteuttanut tai suunnitellut toteuttavansa koronavirustilanteesta aiheutuvien taloudellisten ongelmien taklaamiseksi.

Osa toimenpiteistä koskee yrityksiä, osa yksityishenkilöitä ja osa molempia.

  • Yle näytti klo 10.15 alkaneen tiedotustilaisuuden suorana erikoislähetyksessään. Voit katsoa tallenteen klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Hallituksen toimista kertoivat tänään oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Uudet esitykset on tarkoitus antaa lähiviikkoina eduskuntaan.

Koostimme tähän juttuun tärkeimmät:

Pikavippien suoramarkkinointi kielletään ja korkoja suitsitaan

Oikeusministeri Henriksson muistutti, että noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä. On todennäköistä, että tässä tilanteessa tuo määrä kasvaa entisestään.

Hallitus valmistelee esitystä, joka puolittaisi pikavippien enimmäiskoron. Tällä hetkellä korkokatto on 20 prosenttia. Jatkossa korkoa voisi periä yhteensä enintään 10 prosenttia.

Hallitus aikoo myös kieltää pikavippien suoramarkkinoinnin.

– On paljon helpompaa tehdä pitkäjänteisiä taloudellisia päätöksiä, jos kukaan ei houkuttele lainanottoon esimerkiksi tekstiviestillä tai kirjeellä juuri silloin, kun taloudellinen liikkumavara voi muutenkin olla pienempi, Henriksson sanoi.

Oikeutta hakea konkurssia rajataan, yrityssaneeraukseen pääsyä helpotetaan

Oikeusministeriö kertoi jo viime viikolla, että se valmistelee hallitukselle lakiesitystä, joka rajaisi velkojan oikeuden hakea yritys konkurssiin.

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä maksukehotuksen saamisesta. Lakimuutoksella tämä olettama poistettaisiin tilapäisesti.

Ministeriö selvittää myös keinoja varmistaa, että yrityssaneerausmenettelyyn pääsee riittävän helposti.

– Kun olemme selvinneet ensimmäisistä kuukausista, on myös tärkeää, että seuraava vaihe eli yrityssaneeraus toimii hyvin, Henriksson sanoi.

Yrityssaatavien perintäkuluja rajoitetaan

Laki määrää, kuinka suuria perintäkuluja yritys voi periä tavallisilta kuluttajilta, mikäli he eivät ole maksaneet laskujaan ajoissa. Yrityssaataville vastaavanlaista kattoa ei ole asetettu, vaan kulut on katsottava ainoastaan ”kohtuullisiksi”.

Oikeusministeriössä on käynnistetty nopealla aikataululla perintälain tilapäinen muutos, jolla kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä sovellettaisiin myös yrityssaatavien perintään pk-yritysten kohdalla.

Ulosottolakiin tehdään joustoja

Henriksson kertoi, että oikeusministeriössä on valmisteilla myös hallituksen esitys, joka helpottaisi ulosottovelallisen asemaa.

Tarkoituksena on varmistaa, että ulosottolakia sovelletaan nykyistä joustavammin.

– Haluamme varmistaa, että velkojien kynnys ottaa joustot käyttöön on mahdollisimman alhaalla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä, Henriksson sanoi.

Samalla hän kiitti monia julkisyhteisöjä, jotka ovat jo nyt ottaneet huomioon muuttuneen tilanteen ja toimineet oma-aloitteisesti vastuullisesti.

– Kannustan kaikkia julkisyhteisöjä tekemään maksusopimuksia uusista saatavista, jotta niitä ei ryhdyttäisi perimään ulosoton kautta.

Yrityksille suoraa tukea ja lainoja

Hallitus on kertonut jo aiemmin useista erilaisista yritystukijärjestelyistä, joilla pyritään helpottamaan yritysten taloudellista ahdinkoa.

Kunnat, ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille suoria yritystukia, jos yrityksen liiketoiminta on vaikeutunut koronavirustilanteen vuoksi.

Yksinyrittäjä voi hakea kunnalta tukea ja ELY-keskukset puolestaan tukevat pienyrityksiä. Business Finlandin rahoitus on suunnattu pk- ja midcap-yrityksille.

Yritysrahoitus koronavirustilanteessa Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Uutena toimenpiteenä kerrottiin tänään, että valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14. huhtikuuta uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan, että ”terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena”. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin.

Tesi julkaisee tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta lähiviikkoina.

Hallitus myös esittää, että yrittäjät voisivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Esitys annettiin eduskunnalle eilen. Mikäli se hyväksytään, voivat työmarkkinatukea hakea myös yrittäjät, jotka eivät ole siihen olleet oikeutettuja.

Yrityksiä tuetaan myös lyhentämällä väliaikaisesti lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa.

Seurasimme tähän tiedotustilaisuuden annin hetki hetkeltä:

Lue myös:

Tuoreimmat tiedot koronaviruksesta

Voit keskustella tästä jutusta lauantaihin 4. huhtikuuta klo 23 saakka.

Suosittelemme sinulle