Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Kysely: Koronakriisi on vaikuttanut amislaisten arkeen pelättyä vähemmän – Opiskelija: "Opetuksen seuraamiseen menee huomattavasti enemmän energiaa"

Etukäteisarvioissa koronakriisin pelättiin iskevän koulutusrintamalla erityisesti ammattiin opiskeleviin.

Kokkiopiskelija tiskaa astioita koulussa.
Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että ammattiin opiskelu etänä koetaan kuormittavana. Kuva: Katarina Lind / Yle
Matti Konttinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Koronakriisin tuomat rajoitukset ovat vaikuttaneet ammattiin opiskelevien arkeen pelättyä vähemmän, ilmenee tuoreesta kyselystä.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry ja Suomen opiskelija-allianssi Osku ry kysyivät hiljattain ammattiin opiskelevilta, miten opiskelu on sujunut koronarajoitusten aikana. Vastauksia saatiin noin 1 600.

Vielä julkaisemattoman kyselyn mukaan etäopetus on toiminut poikkeusoloissa opiskelijoiden mukaan keskimäärin kohtalaisesti. Myös tiedotus opetuksen poikkeusjärjestelyistä sai opiskelijoilta keskimäärin kohtalaisen arvosanan.

Edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula Sakki ry:stä pitää kyselyn tuloksia positiivisena yllätyksenä.

– Tulokset ovat paremmat kuin mitä tietyssä mielessä pelättiin. Monessa oppilaitoksessa on onnistuttu siirtymään etäopiskeluun tai vaihtoehtoisiin opiskelumuotoihin suhteellisen hyvin. Samalla etäopetus ja tiedotus ovat saaneet kohtuullisen arvosanan, vaikka varmastikin molemmissa on yhä puutteita, Tujula sanoo.

Hän huomauttaakin, että parantamisen varaa edelleen on. Tujula arvioi, että monessa oppilaitoksessa siirtymä poikkeusolojen aikaiseen opetukseen on yhä kesken.

Tujulan mukaan joissakin oppilaitoksissa saatetaan vielä vasta miettiä, miten opetusta järjestetään.

Moni keskeyttänyt harjoittelun, näytöistä epätietoisuutta

Etukäteisarvioissa koronakriisin pelättiin iskevän koulutusrintamalla erityisesti ammattiin opiskeleviin. Teoriaopinnot ja yleisaineet hoituvat muiden oppilaitosten tavoin etänä, mutta käden taitojen opettelu kotona tai muualla kuin oppilaitoksessa on hankalaa.

Opiskelijoilla on ollut huoli myös siitä, saako ammattitutkinnon suoritettua alkuperäisen opiskeluaikataulun mukaisesti, kun pakollista harjoittelua ei pääsekään tekemään.

Monet perinteisinä työharjoittelupaikkoina toimivat ravintolat, kampaamot ja kauneushoitolat ovat sulkeneet ovensa hallituksen määräyksestä. Huoli harjoittelun suorittamisesta loppuun on ollut kova etenkin tänä keväänä valmistuvilla opiskelijoilla.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia kertoi keskeyttäneensä työharjoittelunsa koronarajoitusten takia. 58 prosenttia vastaajista kertoi jatkaneensa harjoittelussa koulutussopimus- tai oppisopimuspaikassa.

Kyselyn mukaan epävarmuutta näyttää olevan ilmassa etenkin ammattitutkintojen näyttöjen arvioinnissa. Runsaat 33 prosenttia vastaajista ei vielä tiedä, miten näyttö heidän kohdalla järjestetään.

Etäopiskelu kuormittavaa, taitojen koetaan kuitenkin riittävän

Kyselyyn vastanneista valtaosa, 65 prosenttia, kokee, että omat opiskelutaidot ovat olleet riittäviä opetuksen poikkeusjärjestelyjen aikana.

Ammattiin opiskelu etänä koetaan silti kuormittavana. Tätä mieltä oli lähes puolet kyselyyn vastanneista. Toisaalta lähes 20 prosenttia vastanneista kertoi jaksavansa paremmin etäopetuksessa.

Pääosin myönteisistä arvioista huolimatta Tujula haluaa painottaa, että koronakriisi on rankka koettelemus ammattiin opiskeleville.

– Osalla opiskelijoista valmistuminen on viivästymässä. Myös osalla saattaa katketa linkki opiskelijayhteisöön. Voi olla, että he joita koronakriisi koettelee eniten, eivät ole meidän kyselyyn edes vastanneet.

Tujula huomauttaa myös, että ammattiin opiskelevien tilannetta pahentaa yleisesti vielä se, että ammatillisessa opetuksessa lähiopetuksen määrä oli vähäistä jo ennen koronakriisiä.

"Vastuuntunto nousee"

Keudassa Helsingissä media-alan perustutkintoa suorittava Jenna Wahlstén, 19, kertoo, että hänen opintonsa ovat sujuneet etäopetusjärjestelyistä huolimatta hyvin. Wahlsten kiittää tästä erityisesti koulun ammattitaitoisia opettajia.

Wahlstén kuitenkin harmittelee sitä, että etäopetustilanteessa hän ei voi esimerkiksi keskeyttää opettajaa tarkentavilla kysymyksillä tai pyytää häntä luokseen neuvomaan tehtävän tekemisessä. Normaalissa lähiopetustilanteessa tämä onnistuisi.

Wahlstén kertoo, että etäopetustilanteessa oppilaalla on tavallista isompi vastuu seurata opetusta. Tämä aiheuttaa hänen mukaansa myös ylimääräistä väsymystä opiskelijoille, kuten kyselyssäkin kävi ilmi.

– Olen huomannut, että etäopetuksen seuraamiseen menee huomattavasti enemmän energiaa kuin luokkaopetuksessa.

Wahlsténin mukaan etäopetuksessa jonkin verran päänvaivaa on aiheuttanut myös esimerkiksi opetusmateriaalien etsiminen järjestelmistä.

Wahlstén kertoo jakavansa lähes päivittäin ajatuksia etäopetuksesta opiskelukavereidensa kanssa. Myös opiskelukaverit ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa opetukseen.

Wahlstén kertoo innostuneensa korona-ajan etäopiskelusta nyt jopa siinä määrin, että toivoisi sitä lisää myös koronarajoitusten jälkeen.

– Vastuuntunto nousee. Olen huomannut senkin, että monet kurssitehtävät on helpompi tehdä etänä.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Ammattiopiskelu sujuu etänä yllättävän hyvin – monen valmistuminen saattaa kuitenkin siirtyä, koska näyttöjä ei voida antaa

Suosittelemme