Hyppää sisältöön

Aamuruuhkiin tulossa uusi sakkorysä – kärähtämisestä voi seurata 1 000 euron sakot

Kesäkuun alussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki velvoittaa autoilijaa olemaan entistä varovaisempi lähestyessään suojatietä. 

Uuden tieliikennelain tarkoitus on parantaa jalankulkijan turvallisuutta. Kuva: Petri Kivimäki / Yle
Petri Kivimäki

Uusi tieliikennelaki selkeyttää tieliikennelain sääntöä, joka on velvoittanut autoilijan pysähtymään suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon viereen.

Kun samaan suuntaan kulkee kaksi ajokaistaa vierekkäin, on sääntöä ollut helppo noudattaa.

Kun ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, on myös viereen tulevan ajoneuvon pysähdyttävä ennen suojatietä. Tämä sääntö ei uudessa tieliikennelaissa muutu. Kuva: Laura Merikalla/Yle

Epäselvä on kuitenkin ollut tilanne, jossa tiellä kulkee ajokaista molempiin suuntiin.

Tyypillinen tapaus on, kun vastaantulevalla kaistalla ajoneuvo on tullut risteysalueelta suojatien yli, mutta joutunutkin heti suojatien ylittämisen jälkeen pysäyttämään esimerkiksi liikenneruuhkan takia. Tällöin auto on jäänyt viereisellä kaistalla olevan autoilijan näkökulmasta suojatien eteen, vaikka todellisuudessa auto menossa suojatieltä pois päin.

Nykyistä tieliikennelakia tulkitessaan ajoneuvon kuljettaja ei ole ollut varma, pitääkö ajoneuvon tässä tapauksessa pysähtyä vai ei. 1.6.2020 voimaantuleva uusi tieliikennelaki selventää asian, kuten alla oleva kuva osoittaa.

Vasemalla oleva sininen auto on ylittänyt suojatien ja joutunut liikenneruuhkan takia pysähtymään. Oikealla olevan keltaisen auton on pysähdyttävä ennen suojatietä ja kuljettavan tulee varmistua, että suojatien ylitys on turvallista tehdä. Kuva: Laura Merikalla/Yle

Uuden lain mukaan ajoneuvon on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä, jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut.

– Laki ei määrittele, miten näkyvyyden tulee olla rajoittunut, eli käytännössä on samantekevää, millainen olosuhde liikennetilanteessa on. Jos ei kykene näkemään suojatietä, on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä, sanoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Punainen auto on oikein pysäköity tien varressa olevalle pysäköintialueelle. Autoilijan tulee hidastaa ja tarvittaessa pysähtyä, koska oikealta saattaa tulla jalankulkija suojatielle. Kuva: Laura Merikalla/Yle

Liikenneneuvos Kimmo Kiiskin mukaan uuden tieliikennelain tarkoitus on tehdä suojatiellä liikkuminen entistä turvallisemmaksi.

Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

Uusi tieliikennelaki 27 §

Suojatiestä turvallisempi

Vaikka suojatien pitäisi olla jalankulkijalle turvallinen paikka, ei se tilastojen mukaan sitä aina ole. Liikenneturvan mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuosittain kuolee keskimäärin 22 jalankulkijaa. Heistä joka viides menehtyy suojatiellä sattuneessa onnettomuudessa.

Jalankulkijoita loukkaantuu vuodessa lähes 400. Näistä onnettomuuksista yli puolet tapahtuu suojatiellä.

– Suojatie on se kohta, jossa liikenne risteää ja jalankulkijat ajoradan ylittävät. Niinpä siellä eniten onnettomuuksia myös tapahtuu, sanoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski.

Suojatiellä sattuu paljon onnettomuuksia, vaikka sen pitäisi olla jalankulkijalle turvallinen paikka. Kuva: Riikka Rautiainen/ Yle

Vaikka suojatiellä tapahtuneet onnettomuudet ovat Kimmo Kiiskin mukaan viime vuosina vähentyneet, on tarkoitus on saada ne vähenemään entisestään.

– Uusi tieliikennelaki monilla tavoilla korostaa ajoneuvolla liikkuvan vastuuta, kun hän lähestyy suojatietä. Ajoneuvoa ei myöskään jatkossa enää saa ohittaa suojatien kohdalla niin, että käyttäisi ohitukseen vastaantulevan liikenteen puolta, sanoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski.

Isot ajoneuvot tekevät näkyvyydelle ison esteen. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Uusi tieliikennelaki on nykyisen, vielä reilun kuukauden voimassaolevan tieliikennelain kanssa uusi laki on hengeltään sama. Se määrää edelleen selvästi, että ajoneuvo on pysäytettävä suojatien eteen, jos suojatien eteen on jo pysähtynyt toinen ajoneuvo.

Jos ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa ajoneuvolla pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Uusi tieliikennelaki 27 §

Vaikka ohitettavan ajoneuvon väliin jäisi suojakoroke tai vapaa ajokaista, ei se silti oikeuta ajoneuvoa ajamaan varomattomasti.

– Suojatietä lähestyvällä ajoneuvolla ja sen kuljettajalla on suuri vastuu. Hänen tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja hän myös harkitsee, onko näkyvyys sellainen, että voi ylittää suojatien hiljentämättä ajonopeutta tai pysähtymättä. Jos ei ole, on tarvittaessa pysähdyttävä, sanoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski.

Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut muulla tavoin, ajoneuvolla on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.

Uusi tieliikennelaki 27 §

Isot sakot

Komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että lain rikkominen tietää 7–11 päiväsakkoa. Yleensä sakko on 9 päiväsakkoa, mikä 2 000 euron nettotuloilla tietää noin 260 euron sakkoa.

Jos autoilija on vaarassa aiheuttaa onnettomuuden niin, että suojatiellä kävelevä ihminen on selvässä vaarassa jäädä auton alle tai töytäisemäksi, voi rangaistus olla jopa 30 päiväsakkoa. 2 000 euron nettotuloilla maksettavaa tulee 870 euroa ja 2 500 euron tulolla reilut 1 100 euroa.

Musta henkilöauto on pysäköity oikein tien varressa olevaan pysköintiruutuun. Se kuitenkin peittää näkyvyyden, minkä takia autoilijan on suojatietä lähestyessään ainakin hiljennettävä. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Jos kuljettaja ajaa pysähtymättä vieressä olevan pysähtyneen ajoneuvon ohi, aiheuttaa hän helposti suuren onnettomuusriskin. Pysähtyneen ajoneuvon edessä suojatiellä voi olla esimerkiksi pieni lapsi, jota auton yli ei näe. Isommatkin ihmiset jäävät helposti pysähtyneen auton katveeseen.

Rakennustyömaa voi helposti estää näkyvyyden. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Tylli muistuttaa, että suotielläkin kulkeminen on yhteispeliä. Joskus jalankulkija saattaa yllättäen tulla juoksemalla tai aivan yllättäen lähtee kävelemään suojatien yli.

– Jokainen onnettomuustapaus täytyy tutkia erikseen. Siksi ei voi sanoa, että autoilija on aina syyllinen suojatiellä sattuneeseen onnettomuuteen. Jos jalankulkija yllättäen tulee suojatielle, niin kyllä jalankulkijakin siinä helposti syyllistyy, muistuttaa komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Testaa tästä tunnetko uudet liikennemerkit

Lue lisää uudesta tieliikennelaista: Puhelinta saa ensi kesästä alkaen räplätä ratissa, kun auto seisoo liikennevaloissa – Liikenneturva vastustaa lakimuutosta

Monen autoilijan toive toteutuu – peräkärryn kanssa saa kohta ajaa satasta

Lakiuudistus antaa luvan ajaa nykyistä lujempaa ilman pelkoa ajokortin hyllytyksestä – Liikenneturva: Onnettomuudet lisääntyvät

Suosittelemme sinulle