Hyppää sisältöön

Siilinjärvi ja Yara erimielisiä kipsikasan laajennuksen toteutuksesta – kiistakapulana uuden kiertovesialtaan paikka

Kunnan mielestä kiertovesiallas tulisi rakentaa kauemmaksi asutuksesta, Yara pitää paikkaa ympäristön kannalta parhaana.

Yaran kipsikasa Siilinjärvellä.
Yaran Siilinjärven tehtaiden fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvä kipsi muodostaa yhtiön mukaan noin 50 miljoonan tonnin kipsikasan. Kuva: Toni Pitkänen / Yle
Helmi Nykänen

Siilinjärven kunta ja lannoitevalmistaja Yara ovat erimielisiä Yaran Siilinjärven tehtaiden kipsikasan laajennuksen toteutustavasta.

Yara hakee aluehallintovirastolta lupaa korottaa kipsikasan maksimikorkeutta 40 metrillä, jolloin se kohoaisi 230 metriin meren pinnan yläpuolelle. Lisäksi tavoitteena on laajentaa läjitysaluetta kiertovesialtaan suuntaan, ja korvaava allas on tarkoitus rakentaa kipsin läjitysalueen länsipuolelle.

Yaran Siilinjärven toimipaikan tehtaanjohtaja Mika Perälän mukaan päätoive laajennusta koskevissa yleisötilaisuuksissa oli se, että kipsikasaa ei laajenneta keskustan suuntaan.

– Siinä kuulimme asukkaita, Perälä sanoo.

Myös Siilinjärven kunnan kaavoituspäällikkö Timo Nenonen kiittelee ratkaisua. Sen sijaan kunta arvostelee Yaran suunnitelmaa sijoittaa kipsin läjitysalueen ja Siilinjärven asuintaajaman väliin uuden kiertovesialtaan.

Nenosen mukaan ongelmana on, että suojavyöhyke Sulkavanniityn asutukseen päin kapenisi. Kunta kannatti vaihtoehtoa, jossa kiertovesiallas olisi sijoitettu kauemmaksi asutuksesta.

– Olemme huolissamme siitä, että suojavyöhyke koko ajan kapenee. Hakemuksesta jäi vähän ilmaan, että miksi valittiin tämä vaihtoehto.

Nenosen mukaan kunta toivoo, että Yara kertoisi avoimesti syyt valinnalleen. Perälän mukaan näin onkin tehty ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

– Toisessa vaihtoehdossa kiertovesiallas olisi sijoittunut paikkaan, jossa olisi ollut useita suojeltuja lajeja, liito-oravaa, viitasammakkoa ja siippa-niminen lepakkolaji. Valitsemassamme vaihtoehdossa näistä kolmesta oli vain liito-orava.

Perälän mukaan suojavyöhykettä jää edelleen riittävästi asutuksen ja kaivosalueen väliin, vaikka metsää joudutaankin raivaamaan kiertovesialtaan rakentamisen vuoksi.

Siilinjärven kunta toivoo, että kiertovesialtaan paikkaa mietittäisiin vielä.

– Kannattaisi varmaan vielä harkita yhteen kertaan, ovatko vaikutukset merkittävämpiä asukkaiden kannalta vai yksittäisten suojeltavien kasvien ja eläinten kannalta, Siilinjärven kunnan kaavoituspäällikkö Timo Nenonen sanoo.

Kaivoksen ja kipsikasan laajennusta koskeva ympäristöluvan muutoshakemus on käsittelyssä Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Avi on asettanut ympäristöluvan muutoshakemuksen asiakirjat nähtäville 4. toukokuuta asti.

28.4.2020 kello 11:07: Otsikkoon ja artikkeliin tarkennettu, että erimielisyys koskee kipsikasan laajentamista

Lue myös:

Yaralla käynnissä useita laajennushankkeita Siilinjärvellä – "Toiveissa, että päätökset tehdään mahdollisimman pian"

Suosittelemme sinulle