Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Katso yliopistojen uudet valintaperusteet: psykologian opintoihin 93, lääkikseen 75 ja kauppikseen 70–90 prosenttia todistuksilla

Tähän juttuun on koottu tietoja yliopistojen muutoksista opiskelijavalintoihin.

nuoria opiskelemassa
Korkeakoulujen kahdessa yhteishaussa oli yhteensä 167 000 hakijaa. Opiskelupaikkaa Helsingin yliopistossa tavoittelee noin 32 500 hakijaa. Kuva yliopiston kirjastosta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Marjatta Rautio
Avaa Yle-sovelluksessa
  • Yliopistot ilmoittivat vappuaattoon mennessä kaikki muutokset opiskelijavalintaperusteisiin.
  • Alun perin yliopistojen piti valita vähintään puolet uusista opiskelijoita todistusvalinnalla.
  • Yliopistot ovat lisänneet todistusvalintaa monilla aloilla, koska perinteiset pääsykokeet pääsääntöisesti peruttiin koronapandemian vuoksi.
  • Kommentteja muutoksiin voit lukea tästä jutusta.

Lääketieteelliset alat

Lääketieteelliset alat ilmoittivat ensimmäisenä isona hakualana, että opiskelijoista 75 prosenttia valitaan todistusten perusteella.

Loput 25 prosenttia valitaan valintakokeella, jonka ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena 19. toukokuuta. Toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena kesäkuussa. Koepäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Alun perin todistusvalinnan osuuden piti olla lääketieteessä, hammaslääketieteessä ja eläinlääketieteessä enintään 51 prosenttia.

Biolääketiede

Itä-Suomen ja Turun yliopiston aloituspaikoista täytetään aiemman 53 prosentin sijasta 80 prosenttia todistusvalinnalla. Valintakoe toteutetaan sähköisenä etäkokeena 19. toukokuuta ja toinen vaihe valvottuna kokeena kesäkuussa.

Psykologia

Uusia opiskelijoita valitaan suomenkieliseen koulutukseen kolmella eri valintatavalla. Kahdella eri tavalla toteutettavalla todistusvalinnalla täytetään 93 prosenttia aloituspaikoista.

Kaksivaiheisella valintakokeella valitaan 7 prosenttia hakijoista. Sähköisessä etäkokeessa parhaiten menestyneet kutsutaan suulliseen valintakokeeseen, jonka perusteella valinnat tehdään.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteisvalinnan todistusvalintakiintiö oli alun perin 60 prosenttia.

Åbo Akademi kutsuu soveltuvuuskokeeseen 89 prosenttia hakijoista ylioppilastodistuksen perusteella ja loput valintakokeen perusteella.

Kauppatieteet

Kauppatieteissä 60 prosenttia hakijoista valitaan todistusvalinnalla, joka on varattu ensikertalaisille. Lisäksi otetaan käyttöön laajennettu todistusvalinta, jolla valitaan 10–30 prosenttia hakijoista koulutusyksiköstä riippuen.

Laajennetussa todistusvalinnassa ei ole kynnysehtoja ja sitä kautta voivat hakea myös ei-ensikertalaiset.

Loput 10–30 prosenttia opiskelijoista valitaan pääsykokeella, jonka ensimmäinen vaihe on 2. kesäkuuta ja toinen 16. kesäkuuta.

Kauppatieteissä todistusvalinnan osuus oli alun perin 60 prosenttia.

Kasvatustieteet

Kasvatustieteissä valinta on jo aiemmin ollut kaksivaiheinen ja nyt vaiheita tulee lisää.

VAKAVA-koe järjestetään 15. toukokuuta. Kokeeseen liittyy etänä suoritettava videokontrollikoe, joka järjestetään 9. kesäkuuta.

VAKAVA-kokeen perusteella valitaan seuraavaan vaiheeseen 20 prosenttia ja todistusten perusteella 80 prosenttia. Alun perin kiintiöt olivat 40 ja 60 prosenttia

Soveltuvuuskoe järjestetään 9. kesäkuuta sähköisenä etäkokeena. Todistusvalinnan minimipisteraja poistuu ja soveltuvuuskokeen minimipisteraja laskee.

DI-koulutukset

Diplomi-insinöörien yhteisvalinnassa todistusvalintakiintiö nousee 80:een prosenttiin. Aiemmin todistusvalintakiintiö oli pääsääntöisesti 70 prosenttia.

Lisäyksen myötä ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan arvosanavaatimusta lasketaan. Valintakokeen ensimmäinen osa järjestetään etäkokeena 28. toukokuuta ja toinen osa valvottuna kokeena 12. kesäkuuta.

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston informaatioverkostojen koulutukseen aloituspaikoista 80 prosenttia täytetään todistusvalinnalla 51 prosentin sijasta. Samalla pitkän matematiikan arvosanavaatimusta lasketaan. Valintakokeet järjestetään samalla tavoin kuin DIA-yhteisvalinnassa.

Polittinen historia ja valtio-oppi

Turun yliopistossa todistusvalintakiintiöllä valitaan uusista opiskelijoista 80 prosenttia ja valintakokeella 20 prosenttia. Alun perin osuudet olivat 52 ja 48 prosenttia.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään 1. kesäkuuta sähköisenä etäkokeena. Toisen vaiheen järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteiskuntatieteet

Itä-Suomen yliopistossa todistuksella valittavien osuus nousee aiemmasta 53 prosentista 72 prosenttiin. Valintakokeen molemmat vaiheet järjestetään etäyhteyksillä: kirjallinen koe 25. toukokuuta ja suullinen koe siihen kutsuttaville kesäkuun puolivälissä

Ympäristö- ja elintarviketalous

Helsingin yliopistossa valitaan ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan todistuksen perusteella 80 prosenttia ja valintakokeella 20 prosenttia. Aiemmin kiintiöt olivat 51 ja 49 prosenttia.

Pääsykokeen ensimmäinen vaihe on sähköinen etäkoe. Toinen vaihe on videoyhteydellä järjestettävä suullinen valintakoe

Metsätieteet

Helsingin yliopistossa todistusvalinnan kiintiötä on nostettu aiemmasta 51 prosentista 84 prosenttiin. Itä-Suomen yliopistossa todistusvalintakiintiö on noussut 54 prosentista 80 prosenttiin.

Yliopistot järjestävät valintakokeen yhdessä kaksivaiheisena etävalintakokeena. Kirjallinen etäkoe on 28. toukokuuta ja suulliseen etäkokeeseen pääseville ilmoitetaan ajankohta 15. toukokuuta mennessä.

Perinteiset kokeet mahdollisia kakkosvaiheessa

Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet pääsääntöisesti kaksivaiheisiksi etäkokeiksi.

Perinteisiä valintakoetilaisuuksia voidaan järjestää lähinnä valintakokeen toisessa vaiheessa, mikäli se voidaan tehdä vaarantamatta hakijoiden terveyttä.

Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomalan mukaan yliopistoihin järjestetään eri tavoilla 250 valintakoetta

Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat ilmoittaneet muutoksista valintaperusteisiin ja valintakoejärjestelyihin kootusti nettisivuillaan.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä sanoo, että yliopistojen päätöksestä muuttaa valintaperusteita ei voi valittaa.

– Yliopistolaissa on nimenomainen valituskielto tältä osin. Perusteiden muuttamiseen liittyvää yleistä valitusoikeutta ei ole olemassa.

Ammattikorkeakouluilla myös kaksivaiheinen koe

Ammattikorkeakoulut ilmoittivat jo huhtikuussa, että valintaperusteita ei muuteta. Noin puolet opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella ja puolet etänä tehtävän valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Ensimmäinen järjestetään sähköisenä etäkokeena 4. kesäkuuta. Toisen kokeen ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan toukokuun aikana.

Todistusvalinnalla korkeakouluihin päässeet saavat tiedon viimeistään 27. toukokuuta. Kaikki eivät ehdi saada tietoa ennen valintakokeita. Opiskelijavalinnat ovat selvillä viimeistään 8. heinäkuuta.

Voit keskustella aiheesta 1. toukokuuta kello 23:een asti.

Lue myös:

Miksi todistusvalintaa laajennettiin ja voiko siitä valittaa? Keräsimme vastauksia ja reaktioita yliopistojen opiskelijavalintojen muutoksiin

Yliopistot ilmoittavat muutoksista opiskelijavalintoihin pian: Todistusvalinta kasvamassa koronakevään takia – muutoksista ei voi valittaa

Katariina Kolehniemi laittoi kaiken yhden kortin varaan – haki lääkikseen vain Tampereelle: Katso korkeakouluhaun 600 suosituinta opiskelupaikkaa

Pääsykokeiden korvaus todistusvalinnalla on monen painajainen – opiskelija: "Miksi yliopistot eivät pystyisi järjestämään etäkokeita kuten AMK?

Yliopistot peruvat koronan vuoksi perinteiset pääsykokeet – ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena kesäkuun alussa

Suosittelemme