Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus hylkäsi lähes kaikki valitukset Soklin ympäristöluvasta

Vaasan hallinto-oikeus pysytti Yara Suomi Oy:n Soklin kaivokselle myönnetyn ympäristöluvan osittain voimassa. 

Hallinto-oikeus hylkäsi pääosin aluehallintoviraston päätöksestä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeus kuitenkin hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksen siltä osin kuin se koski Pierkulin alueelle suunniteltua kaivostoimintaa. Arkistokuva. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset ympäristö- ja vesitalousluvasta, joka on annettu Yara Suomi Oy:lle Soklin fosforikaivosta varten Savukosken kunnassa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksestä valitti 12 valittajatahoa ja -ryhmää, yksityisiä henkilöitä, luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistyksiä, kalatalousalueita, osakaskuntia ja paliskunta. Myös luvan hakija valitti muutamasta lupamääräyksestä.

Useimmissa valituksissa vaadittiin lupapäätöksen kumoamista erityisesti kaivostoiminnasta aiheutuvien merkittävien vesistövaikutusten, luonnonarvojen vaarantumisen ja poronhoidon vaikeutumisen vuoksi.

Hallinto-oikeus pääosin hylkäsi aluehallintoviraston päätöksestä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeus kuitenkin hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksen siltä osin kuin se koski Pierkulin alueelle suunniteltua kaivostoimintaa.

Hallinto-oikeus piti aluetta ympäristönsuojelulain tarkoittamana erityisenä luonnonolosuhteena, eikä yhtiö ole selvittänyt riittävästi alueen erityispiirteitä, esimerkiksi pohjaveden alentamisen vaikutuksia lähellä oleviin Natura-alueisiin.

Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, etteivät Sokliojan ja Yli-Nuorttin oikaisu-uomien toteuttamista ja minimivirtaamien varmistamista koskevat suunnitelmat olleet riittävän yksityiskohtaiset, jotta niiden perusteella olisi voitu varmistua siitä, että Nuorttijoen vesistössä luonnonvaraisena elävän järvitaimenen elinolosuhteet säilyisivät.

Tältä osin hallinto-oikeus palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Lue lisää

Valitukset Soklin kaavasta nurin hallinto-oikeudessa

Yara haluaa aloittaa uudelleen neuvottelut valtion kanssa Soklin tiestä

Suosittelemme sinulle