Hyppää sisältöön

Millä perusteella ja kuinka paljon ravintola voi saada koronahyvitystä? 10 kysymystä ja vastausta tuesta, jota hallitus esittää ravintola-alalle

Tähän juttuun on väännetty rautalangasta pelisäännöt koronahyvityksistä, joita hallitus esittää maksettavaksi ravintola-alan yrityksille.

Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle esitys kahden erillisen tuen paketista huomenna. Työ- ja elinkeinoministeriln mukaan esitys liittyy valtion 2020 III lisätalousarvioesitykseen. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Koronarajoitteiden kurimukseen joutuneille ravintola-alan yrityksille ollaan pian myöntämässä valtion lisätukea. Tukea annetaan sekä palkkoihin että kuluihin, jotka on ollut pakko maksaa kiinniolo- ja take-away -aikana, joka alkoi 4. huhtikuuta ja jatkuu 31. toukokuuta saakka.

Alle on koostettu kysymyksiä ja vastauksia siitä, kuka, miten ja kuinka paljon tukea voi hakea ja saada.

1. Mitä tukia nyt ollaan myöntämässä?

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi alkuillasta kahdesta erillisestä tuesta, joista hallitus aikoo antaa esityksen eduskunnalle huomenna.

Tukea voisi hakea palkanmaksun aloittamista varten ja toista tukea voisi saada hyvityksenä pakollisista kuluista, jotka oli maksettava rajoitusten aikana.

2. Jos kirstu on tyhjä, saako apua uusien palkkojen maksamiseen?

Kyllä saa. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että yritys voi saada 1 000 euroa palkkatukea vakituista työntekijää kohden. Raja tulee 800 työntekijän kohdalla. Tarkoituksena on helpottaa työllistämistä rajoitusten päätyttyä.

Ehtoja kuitenkin on. Yksi edellytys on se, että työntekijälle maksettava palkkasumma on oltava vähintään 2 500 euroa yhteensä kolmelta kuukaudelta rajoituksen lakattua. Tukea täytyy hakea ja lisäksi muut tuet saattavat vaikuttaa asiaan.

Haatainen myös sanoi, että palkkatuki mahdollistaa sen, ettei yritystä ole pakko avata ihan heti, mikäli se ei ole liiketoiminnan kannalta kannattavaa. Kirstuun tulisi näin siis hieman pelivaraa.

3. Entäs tämä toinen tuki, mihin sitä voi saada?

Palkkatuen lisäksi on tulossa myös toinen tuki, ja se on tarkoitettu hyvittämään rajoituksista koituneita haittoja. Tarkemmin ottaen kyse on kuluista, jotka on ollut pakko maksaa, vaikka pulju olisi kiinni.

Hyvitystukea voi saada ministeriön sanoin "joustamattomiin ja ja juokseviin kuluihin, joita ei ole voitu sopeuttaa" huhtikuun alusta toukokuun loppuun jatkuvan, lailla määrätyn rajoituksen ajalla.

Kyseistä hyvitystä ei voi siis saada vaikkapa raaka-aineiden hankintoihin tai investointeihin eikä myöskään palkkakuluihin, koska niitä varten on erillinen tukipaketti, jota käsiteltiin esimerkiksi kysymyksessä numero 2.

4. Millä perusteilla ja paljonko hyvitystä voi siis saada?

Työministeri Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa, että juoksevien kulujen korvausmäärään vaikuttaa suoraan se, paljonko yrityksen myynti on laskenut.

Hyvitystä maksettaisiin vain niille yrityksille, joiden huhtikuun myynti on pienempi kuin tammi–helmikuun keskimyynti ja kohtuullisena hyvityksenä suoritettaisiin enintään 15 prosenttia myynnin laskusta, työministeri sanoi.

Lisäksi hyvityksen määrään vaikuttaa se, onko aiemmin saanut Ely-keskukselta tai Business Finlandilta jotain tukea.

5. Jos on saanut jo tukea Ely-keskuksen kautta, voiko tukea saada nyt?

Voi, mutta Ely-keskuksilta tai Business Finlandilta aiemmin saadut tuet vaikuttavat nyt haettavan tuen määrään. Jos nyt saa tukea, vähennetään siitä Ely-keskukselta tai Business Finlandilta aiemmin saadut tuet.

6. Mistä näitä tukia haetaan?

Palkkatukea maksetaan hakemusta vastaan. Tukipäätöstä tehdessä katsotaan verottajalle ilmoitetut palkkatiedot. Palkkatuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Se toinen tuki, eli rajoitusten haitoista annettava hyvitys, maksetaan pääosin ilman hakemusta, joukkomaksatuksena.

Toivottavasti tukea kaipaava yritys on maksanut arvonlisäveronsa nuhteettomasti, sillä tukea myönnetään Verohallinnon yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Myöntäjänä on jälleen KEHA-keskus.

Muita tukia jo aiemmin hakeneiden täytyy tehdä hakemus hyvityksiä varten.

7. Kuinka monen työntekijän osalta palkkatukea voi saada?

Palkkatukea yritys voi saada maksimissa 800 työntekijän verran. Huomioon otetaan vain työntekijät, jotka ovat olleet vakituisia työntekijöitä yrityksessä jo ennen kriisin alkua.

8. Milloin tukirahat saa?

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa todetaan (siirryt toiseen palveluun), että hyvitys maksetaan kahdessa erässä niille yrityksille, jotka saavat tuen joukkomaksatuksena, siis ilman, että sitä täytyy erikseen hakea. Tiedotteessa todetaan, että "ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti".

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vielä erikseen yrityksille ohjeita tuen hakemisesta.

9. Saavatko isot ravintolaketjut samassa suhteessa tukea kuin yksityisyrittäjät?

Hyvin isot ravintolaketjut saavat todennäköisesti suhteessa vähemmän hyvitystä kuin pienet. Tukeen iskeytyy leikkuri siinä kohtaa, kun yrityksen tammi–helmikuun keskimyynti ylittää miljoonan euron rajan. Työministeri Haatainen totesi, että miljoonan ylittävältä osalta hyvityksen määrä on viisi prosenttia viidentoista sijaan.

Hyvitystä juokseviin kuluihin voi saada maksimissaan 500 000 euroa.

– Leikkurin johdosta suuret toimijat, joilla on useita kymmeniä ravintoloita, saavat suhteessa vähemmän hyvitystä kuin pienemmät. Tarkoitus on varmistaa se, ettei suurten toimijoiden kohdalla tuki nouse suhteessa kohtuuttoman suureksi, Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

10. Jos ravintola on maksanut palkkaa pimeänä muutamalle työntekijälle, annetaanko silloinkin palkkatukea?

Pimeiden työntekijöiden kohdalle ei tukea makseta, koska tukea varten tuen myöntäjän täytyy tietää verottajalle ilmoitetut palkkatiedot ja tukea saa muutenkin vain vakituisten työntekijöiden kohdalta.

Lue myös:

Ravintola-ala: Hallituksen esittämä korvaus ei riitä yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi – ravintoloitsija sanoo avaavansa heti kun se on mahdollista

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: EU-parlamentti ja jäsenmaat sopuun koronatodistuksesta, yliopistoissa yhä luennot etänä syksyllä

Hallitus sopi 120 miljoonan euron paketista ravintoloille: 1000 euron tuki työntekijää kohden, hyvitystä myynnin laskusta

Suosittelemme sinulle