Hyppää sisältöön

Kaikki Euroopan vanhat metsät täytyy suojella, linjaa luonnon köyhtymiseen puuttuva EU-strategia

Euroopan komissio julkaisi suunnitelman luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Euroopassa on jäljellä enää vähän vanhaa, luonnontilaista metsää. Kuva: AOP

Euroopan komissio on julkaissut biodiversiteettistrategian (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoitus on pysäyttää luonnon köyhtyminen vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelma on osa laajaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, Green Dealia.

EU on aiemminkin laatinut monimuotoisuuteen liittyviä direktiivejä ja toimintasuunnitelmia, mutta uudessa strategiassa on ensi kertaa myös määrällisiä tavoitteita suojelluista alueista ja suojeluun varattavista rahoista.

Strategian mukaan jopa 30 prosenttia kaikista Euroopan unionin maiden maa- ja merialueista pitäisi muuttaa suojelualueiksi. Niistä kymmenen prosenttia pitäisi suojella tiukasti, eli esimerkiksi luonnonsuojelulailla.

Aiempi, YK:n biodiversiteetin suojelusopimuksessa ollut suojelutavoite on 17 prosenttia.

Euroopan viimeisten vanhojen metsien suojeluun kiinnitetään strategiassa erityistä huomiota: kaikkia luonnontilaisia ja vanhoja metsiä esitetään suojeltavaksi.

EU lupaa myös 20 miljardia euroa lisärahaa suojeluun vuosittain.

Suunnitelmassa puututaan myös bioenergiaan. Sen mukaan ruokapohjaisia polttoaineita ja kokonaisia puita ei tulisi polttaa energiaksi.

Sama tavoite puiden energiakäytöstä on myös Suomen hallitusohjelmassa, mutta käytännössä sitä ei säädellä. Metsäpolttoaineesta pieni osa on runkopuuta.

– Tämä indikoi, että tulevaisuudessa runkopuiden käyttöä tullaan säätelemään, suojeluasiantuntija Hanna Aho Suomen Luonnosuojeluliitosta sanoo.

Jatkossa EU:n alueella ei myöskään saisi myydä tuotteita, joiden valmistaminen on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä.

Biodiversiteettistrategia ei vielä sido jäsenmaita, vaan se menee ensin EU-parlamentin käsittelyyn. Strategian pohjalta tullaan laittamaan vireille lainsäädäntöä myöhemmin.

Suomen metsästä vain muutama prosentti luonnontilaisia

Luonnonsuojeluliitto pitää suunnitelmaa hyvänä avauksena. Suomen osalta esimerkiksi vanhojen metsien suojelutavoitteet muuttavat Ahon mukaan vähän, sillä suurin osa luonnontilaisesta metsästä on jo suojeltu.

Suojelematonta, vanhaa metsää löytyy eniten Pohjois-Suomesta, mutta myös Etelä-Suomessa on yhä tärkeitä kohteita.

– Erityisesti etelässä suojelu on tärkeää, koska suojeluaste on ylipäänsä hyvin alhainen. Suomen arvokkaita, suojelemattomia metsiä on selvitetty monissa hankkeissa. Nämä selvitykset on aika kaivaa esiin ja alkaa toimimaan, Aho sanoo.

Luonnontilaista metsää on Suomen metsistä alle kolme prosenttia. Suojeltua metsää on kaiken kaikkiaan noin kuusi prosenttia. Jos suojeltuun metsäalaan laskee myös niin sanotun kitumaan, suojelun piirissä on 12 prosenttia. Luvut ovat peräisin Luonnonvarakeskuksesta.

Koko Euroopassa vanhaa metsää on jäljellä (siirryt toiseen palveluun) Suomen lisäksi Ruotsissa, Romaniassa, Slovakiassa ja vuoristoalueilla. Vain 46 prosenttia Euroopan vanhoista metsistä on tiukasti suojeltu.

Suomessa uusia suojeltavia kohteita pitäisi Ahon mukaan löytyä myös nuoremmista metsistä sekä maa- ja merialueista, että EU:n asettama, 30 prosentin tavoite täyttyisi.

Juttua täydennetty 21.5. klo 8.30. Lisätty tietoja liittyen Suomen vanhojen metsien määrään ja suojeluun.

Suosittelemme sinulle