Hyppää sisältöön

Onko väliä, sijaitseeko yliopisto kilometrin vai vajaan viiden päässä keskustasta? Oulussa uskotaan, että on

Oulussa on luotu pitkään suurkampusta kauemmas keskustasta, mutta nyt halutaan muuttaa pienempiin tiloihin lähemmäksi palveluja.

Oulun yliopisto haluaisi sijoittua Raksilan markettialueelle. Rehtori Jouko Niinimäen mukaan tontilla on hyvin tilaa sekä yliopistolle että päivittäistavarakaupalle. Kuva: Timo Nykyri / Yle
Timo Sipola

Oulun yliopisto haluaa muuttaa lähemmäs keskustaa. Yliopiston hallituksen tätä koskevan päätöksen jälkeen nyt pohditaan, mitä kaikkea keskustakampukselle sijoitettaisiin.

Suomen muissa isoissa yliopistokaupungeissa, kuten Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä, kampukset sijaitsevat suurelta osin keskustassa.

Oulun yliopisto päätettiin aikanaan sijoittaa Linnanmaalle vajaa viisi kilometriä keskustasta pohjoiseen.

Yhtenä vaihtoehtona 1950-luvulla käydyssä keskustelussa oli yliopiston perustaminen Koskikeskukseen reilu kilometri kaupungin keskustasta pohjoiseen.

Nyt Oulun yliopiston hallitus on päätynyt esittämään yliopiston hakeutumista vajaan kilometrin päähän keskustasta itään eli Raksilan markettialueelle.

Sinne tosin kaavaillaan vain 30 000 neliön tiloja, kun Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen sisätilojen pinta-ala on yli 130 000 neliömetriä.

Tässä jutussa avaamme, mitä kaikkea yliopiston keskusta-avaus voisi Oulun tapauksessa tarkoittaa.

Yliopiston näkökulmassa korostuu kaupungin vetovoima

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, millä tavalla kampuksen siirtäminen kaupungin keskustaan tekee Oulun yliopistosta ja Oulun kaupungista vetovoimaisemman?

– Keskustakampukselle rakentuu uuden ajan yliopiston opiskelu- ja työskentelytilaa, ja se on hyvin saavutettavissa jalan, pyörällä, paikallisliikenteellä sekä junallakin.

Opiskelija-asumista on jo Välkkylässä ihan vieressä, ja myös muista kaupunginosista on helppo saapua keskustaan. Keskustakampus ja muut palvelut - esimerkiksi teatteri, kirjasto, Madetojan musiikkitalo, kahvilat, ravintolat - luovat ympäristön, jossa opiskelijat kohtaavat päivisin ja iltaisin.

Opiskelijakokemuksen parantuminen lisää kaupungin vetovoimaa hakuikäisissä nuorissa. Hyvä kaupunkikokemus parantaa pitovoimaa, jota tarvitaan, että nuoret jäisivät alueelle töihin.

Esimerkiksi Helsinki, Tampere, Turku ja Jyväskylä keräävät opiskelijakaupunkitutkimuksissa huomattavasti enemmän suosituksia kuin Oulu. Kampuksen sijainnilla on varmasti merkityksensä.

Mikä tulisi olemaan yliopiston tilojen kokonaisvolyymi Raksilassa sitten kun muuttohanke on saatu päätökseen?

– Suunnittelun lähtökohta on nyt 30 000 neliöä. Se voi muuttua jompaan kumpaan suuntaan. Lopputulos on joka tapauksessa sellainen, että myös marketit mahtuvat alueelle hyvin. Ja sellainen, että rakennusmassa on korkeudeltaan sovitettavissa alueen ympäristöön luontevalla tavalla.

Jääkö Linnanmaalle jotakin yliopiston toimintoja pysyvästi?

– Keskustan tilojen avainasia on ihmisten kohtaaminen. Nyt on päätetty suunnittelusta, joka tuottaisi tilat vain osalle yliopistoa. Linnanmaalta lähdöstä tai jäämisestä ei ole tehty periaatepäätöstä. Uskon, että Linnanmaa on luonteva paikka erityisesti sellaiselle toiminnalle, jossa tarvitaan paljon laboratorioita ja muita raskaampia tiloja.

Linnanmaalle olisi jäämässä paljon tilaa vaativia, erityisesti teknologiaan liittyviä toimintoja, joista Oulu tunnetaan maailmalla. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Muutto voi elävöittää keskustaa, mutta näivettää muita alueita

Aalto-yliopiston strategisen kaupunkisuunnittelun professori Raine Mäntysalo, mitkä ovat kaupunkikehityksen kannalta keskeisimmät erot Linnanmaalla pysymisen ja Raksilaan siirtymisen välillä?

– Suurin hyöty kampuksen perustamisella Raksilaan olisi Oulun keskustan elinvoimaisuudelle. Se voisi antaa myös konkreettista potkua Oulun asemanseudun matkakeskusalueen kehittämiselle.

Oulun asema-alueelle sekä poliisi- ja oikeustalon alueelle on kaavailtu monitoimiareenaa, matkakeskusta, asuntoja parille tuhannelle ihmiselle sekä uusia palveluja ja liiketoimintaa.

Uuden kampuksen perustamisessa Raksilaan pitäisi myös harkita, mitä tiedekuntia sinne siirretään, jotta Linnanmaan nykyisen teknologiakeskittymän tuomia etuja ei menetetä.

Linnanmaan yliopistokampuksen välittömässä yhteydessä toimivat sille toiminnallisesti tärkeät yhteistyökumppanit VTT ja Technopolis teknologiayrityksineen. Myös ammattikorkeakoulu on muuttamassa alueelle yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittämisen mukaisesti.

Oulun keskustan elinvoimaisuus ja houkuttelevuus paranisi muuton myötä, mutta pahimmillaan teknologiakeskittymän toimintaedellytykset heikkenisivät. Oulun yliopiston vetovoimaisuus opiskelijoiden ja niin sanotun luovan luokan keskuudessa voisi parantua.

Kuinka isoja vaikutukset voivat olla yhdyskuntarakenteen kannalta? Entä sosioekonomisessa mielessä?

– Linnanmaan lähellä sijaitsevan Kaijonharjun asuinalueen sosioekonominen kurjistuminen on uhka. Kaijonharjun suuralueen kaupalliset palvelutvoivat näivettyä, jollei merkittävää osaa yliopiston toiminnoista säilytetä Linnanmaalla.

Uusi kampus monipuolistaisi Oulun keskustan sosioekonomista rakennetta ja ostovoimaa, mikäli opiskelijoiden asuminen järjestyisi keskustan alueelta. Raksilaan eivät opiskelija-asunnot mahdu, mutta Raksilan itäpuolella Välkkylässä opiskelija-asuntoja on jo suuri määrä.

Kysymykseksi nousee myös, sijoitetaanko opiskelija-asumista asemanseudun kehitettävälle matkakeskusalueelle?

Kuinka isoja vaikutukset voivat olla liikenteen kannalta?

– Kampusten välistä joukkoliikennettä olisi kehitettävä. Raksilan markettialueen ohi kulkevaa Kajaanintietä uhkaisi ruuhkautuminen.

Uuden kampuksen ja Linnanmaan kampuksen sijoittuminen pohjoiseen vievän rautatien yhteyteen voisi tarjota mahdollisuuksia raidepohjaisille ratkaisuille. Raksilan kampus voisi edistää lähijunaliikenteen järjestämistä työmatkaliikkumisen muotona.

Aalto-yliopiston strategisen kaupunkisuunnittelun professori Raine Mäntysalo pohtii, että olemassa olevaa junarataa voisi hyödyntää radanvarressa sijaitsevien Raksilan ja Linnanmaan kampusten välisessä liikenteessä. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Yliopistohanke voi viivästyttää kaupungin muita suunnitelmia

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, mitä kaikkea yliopiston mahdollinen tulo keskustan lähelle merkitsee Oulun kaupungille?

– Oulun yliopisto on koko Pohjois-Suomen elinvoiman kannalta keskeinen vetovoimatekijä. Sen vuoksi yliopiston mahdollinen sijoittuminen tulevaisuudessa Raksilaan on merkittävä asia niin Oululle kuin koko pohjoiselle Suomelle.

Mitä hanke tarkoittaa alueen olemassa oleville kehityssuunnitelmille? Pysähtyykö näiden asioiden edistyminen?

– Yliopistokampuksen mahdollinen sijoittuminen alueelle vaikuttaa Raksilan markettialueen ja Raksilan urheilupuiston suunnitteluun. Yliopiston käynnistämä hankesuunnittelu kestänee vuoden päivät ja sen aikana noussee esiin useita haasteita, joihin kaupunki pyrkii omalta osaltaan löytämään ratkaisuja.

Kaupungilla on Raksilan alueella useita keskeisiä ja muutoksessa olevia toimintoja. Uusi pääpaloasema rakennetaan Linnanmaalle ja nykyiselle paikalle rakennetaan pienempi paloasema.

Raksilan uimahalli on tulossa elinkaarensa päähän ja senkin tilalle rakennetaan uusi uimahalli. Alueella sijaitsevalla Oulun Energia -areenalla on käyttöikää jäljellä vielä reilun kymmenen vuotta.

Miten kaupunki näkee asian asuntotilanteen ja ihmisten liikkumisen kannalta. Jääkö suunnitelmia toteuttamatta yliopiston hankkeen myötä?

– Mitään suunnitelmia ei jää toteutumatta yliopiston hankkeen myötä. Joidenkin alueiden toteutumisaikataulut voivat muuttua.

Liikenneselvitys on yksi merkittävimmistä selvityksistä, joka on tarkistettava niin Raksilan kuin asema-alueen osalta. Suunnitteluun vaikuttaa erityisesti se, mitä toimintoja ja millaisella laajuudella alueille tulee sijoittumaan.

Oulun yliopiston opiskelijoista toivotaan uutta elinvoimaa kaupungin keskustaan. Raksilan markettialueelta ei ole pitkä matka kaupallisten ja yhteiskunnallisten palveluiden ääreen. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Räjähtääkö pienien asuntojen tarve keskustassa?

Kiinteistövälitysyhtiö Blokin markkinointijohtaja Olli Gunst, mikä vaikutus hankkeella on asuntojen kysyntään toisaalta keskustassa ja toisaalta Linnanmaalla ja muualla kakkosvyöhykkeellä?

– Yliopiston siirtyminen Raksilaan, jonne on Linnanmaata paremmat yhteydet eri puolilta Oulua, johtaa siihen, että yliopiston luoma asuntokysyntä jakautuu nykyistä tasaisemmin eri puolille kaupunkia.

Toisaalta Oulun ammattikorkeakoulun 4 000–6 000 opiskelijaa muuttaa opiskelemaan Linnanmaan kampukselle, mikä vahvistaa kysyntää pohjoisessa.

Saattaa olla, että pitkällä aikavälillä opiskelija-asumisen keskipiste siirtyy lähemmäs keskustakampusta. Se lisäisi pienten asuntojen kysyntää keskusta-alueella ja sen tuntumassa.

Paljon riippuu myös siitä, minne kaavoitetaan pieniä asuntoja, ja miltä alueilta on nopeat joukkoliikenneyhteydet Raksilaan.

Esimerkiksi Alppilaan kaavailtu pohjoinen kaupunkikäytävä, joka sijoittuu sopivasti kahden kampusalueen väliin ja mahdollisesti nopean raitiotielinjan äärelle on erityisen mielenkiintoinen alue.

Raksilan vieressä sijaitsevan asema-alueen omistaa valtiovarainministeriön alaisen Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen tytäryhtiö Senaatin Asema-alueet Oy. Kiinteistökehityksestä ja myynnistä vastaava johtaja Mauri Sahi, mitä Oulun yliopiston mahdollinen tulo keskustan tuntumaan merkitsee Senaattikiinteistöille?

– Yliopiston mahdollisella siirtymisellä pois Linnanmaalta olisi erittäin suuri vaikutus koko Oulun kaupunkirakenteeseen, ei pelkästään asema-alueeseen.

Jatkamme asema-alueen suunnittelua syksyllä 2019 Oulun kaupungin kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen (siirryt toiseen palveluun) tavoitteiden mukaisesti.

Jos ympäristössä on tapahtumassa paljon muutoksia, se aiheuttaa lisää suunnittelutyötä ja asema-alueen maankäytön ratkaisujen pohtimista kaupungin kanssa.

Mikäli Oulun kaupunki näkee yliopiston sijoittumisen asema-alueelle strategisesti tärkeänä ja maankäytöllisesti toimivana ratkaisuna, neuvottelemme tämän mahdollistavan asemakaavoituksen edistämisestä kaupungin kanssa.

Keskustelu on auki 28. toukokuuta kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle