Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Liito-orava heitti jätöksensä Raide-Jokerin valmistelijoille Patterimäessä – Työt jatkunevat poikkeusluvalla

Helsingin kaupungin Raide-Jokeri työmaa takkuaa Patterimäessä, kun alueella on uusia havaintoja liito-oravasta.

Havainnekuva: Raide-Jokeri ylittää Kehä I:n Espoossa.
Havainnekuva: Raide-Jokeri ylittää Kehä I:n Espoossa. Kuva: Ramboll Finland Oy
Petri Kosonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Uudenmaan Ely-keskus on tuoreella päätöksellään kieltänyt aloittamasta Raide-Jokerin valmistelevia rakennustöitä Helsingin Pajamäen Patterimäen puiston alueella.

Ely-keskus katsoo, että pikaraitiotien valmistelevat työt todennäköisesti hävittävät tai heikentävät liito-oravan lisääntymis- ja lehvähdyspaikkoja Patterimäen länsipuolella.

Valmistelevat työt tarkoittavat käytännössä muun muassa puunhakkuita tulevan raitiotielinjauksen tieltä.

Ely-keskus perustaa päätöksensä Helsingin kaupungin teettämään Patterimäen liito-oravaselvitykseen.

Sen mukaan liito-oravan jätöksiä löytyi maaliskuussa vanhoilta ydinalueilta Pajamäen länsipuolelta ja Patterimäen itäpuolelta sekä Patterimäen länsipuolelta Raide-Jokerin linjaukselta ja sen läheltä. Kaikilta kohteilta varmistui myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Ei este, mutta hidaste?

Ely-keskuksen kielto vaikuttaa ehdottomalta, mutta olisi todella yllättävää, jos Raide-Jokerin linjauksia lähdettäisiin tämän perusteella muuttamaan.

Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski ei ole yllättynyt tilanteesta. Valmistelut poikkeusluvan hakemiseksi ovat jo pitkällä.

– Käsitykseni mukaan kaikki edellytykset poikkeusluvan saamiseksi ovat olemassa, Saarikoski sanoo.

Poikkeusluvan saaminen puunhakkuille ja valmisteleville rakennustöille edellyttää kolmen ehdon täyttymistä.

Kyseessä täytyy olla erittäin tärkeä yleinen etu, liito-oravan elinolosuhteet ja suojelu eivät saa heikentyä, ja että rakennushankkeelle ei ole olemassa muuta tyydyttävää ratkaisua.

– Toivon, että saisimme asian mahdollisine valituksineen käsiteltyä syksyn alkuun mennessä, jolloin voisimme edetä Raide-Jokerin valmistelutöissä alueella, sanoo Saarikoski.

Pajamäki-seura: "Ihmettelemme kaupungin toimintaa"

Pajamäki-seura on vaatinut toimenpidekiellon asettamista Pajamäen Patterimäen puistossa alkaville Raide-Jokerin valmisteleville rakennustöille, koska seuran mukaan alue on liito-oravan keskeisintä elinpiiriä.

Helsingin kaupunki ja Raide-Jokeri -hankkeen johto ovat olleet toista mieltä, minkä vuoksi asiaa on selvitelty monen viranomaisen taholta korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Pajamäki-seuran puheenjohtajan Eija Korpelaisen mukaan vaihtoehtoisten raidelinjausten selvitys olisi voinut alkaa aiemmin, koska Raide-Jokerin allianssi ja Ely-keskus saivat jo vuonna 2018 Helsingin kaupungin teettämän liito-oravakartoituksen tulokset käyttöönsä.

Lisäksi kaupunki on teettänyt uuden kartoituksen kaksi vuotta myöhemmin.

– Pajamäki-seurassa ihmettelemme kaupungin toimintaa. Miksi Raide-Jokerin allianssi ja Helsingin kaupunki eivät kartoittaneet Patterimäen länsipuolen liito-oravatilannetta kevään 2019 kartoituksen yhteydessä, vaikka jo edellisenä keväänä Raide-Jokerin linjaukselta oli löytynyt paljon liito-oravan käyttämiä puita, Korpelainen pohtii.

Ely-keskus on aiemmin ollut toista mieltä.

Vuoden 2018 päätöksessä se katsoi, ettei selviä merkkejä liito-oravista ollut, eikä poikkeuslupaa puiden kaatamiseen tarvittu Patterimäen alueella. Raide-Jokerin rakennustyöt saivat vihreää valoa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Pajamäki-seura valittivat Ely-keskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoi, että Ely-keskus ei ollut saanut riittäviä selvityksiä liito-oravan tilanteesta alueella, ja palautti asian Ely-keskuksen käsittelyyn.

Ely-keskus: Patterimäen alueella on liito-oravia

Tuoreella ratkaisullaan Ely-keskus siis kumoaa oman aiemman päätöksensä.

Nyt ratkaisulle on kiistattomat perusteet, sanoo Ely-keskuksen lakimies Tapio Korhonen.

– Uusi selvitys osoittaa kiistatta, että Pajamäen Patterimäen alueella on liito-oravia, joten aiempaa päätöstämme oli syytä muuttaa.

Korhosen mukaan viimeisimmät havainnot liito-oravista on tehty alueella pari viikkoa sitten.

Lue myös:

Liito-oravat estävät toistaiseksi puiden kaatamisen Raide-Jokerin tieltä Patterimäessä – projektijohtaja: "Todennäköisesti haemme poikkeuslupaa puiden kaatoon"

Luonnonsuojelijoiden valitukset voivat jopa hidastaa ilmastokriisin ratkaisua ja turmella luontoa

29.5. klo 12.50 juttua muotoon: "Lisäksi kaupunki on teettänyt uuden kartoituksen kaksi vuotta myöhemmin." Oli aiemmin "Lisäksi kaupunki on teettänyt uuden kartoituksen kaksi vuotta myöhemmin."

Suosittelemme