Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Pitäisikö perheen itse saada valita, onko lapsi etä- vai lähiopetuksessa? Näin Suomen koronapesäkkeen kansanedustajien äänet jakautuvat

Parhaillaan valmistellaan lakia, joka mahdollistaisi etäopetuksen myös syksyllä. Yle kysyi Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien kantaa asiaan.

Tyhjä luokkahuone Helsingin Viikin normaalikoulussa.
Ylen kyselyssä moni kansanedustaja totesi, ettei kukaan vielä tiedä, millainen syksyn koronatilanne tulee olemaan. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle
Esa Koivuranta
Avaa Yle-sovelluksessa

Iso osa Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajista suhtautuu kielteisesti siihen, että koululaisten vanhemmilla pitäisi olla syksyllä mahdollisuus valita etä- ja lähiopetuksen välillä.

Koronavirustartuntoja on ollut epidemian aikana eniten väkirikkaalla Uudellamaalla, ja alueen kouluissa ehdittiin todeta toukokuussa eli lähiopetuksen alkamisen jälkeen ja ennen kesälomia uusia tartuntoja ja altistuksia.

Siksi Yle kysyi Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajilta, mitä mieltä he ovat väitteestä, että syksyllä vanhemmilla pitää olla mahdollisuus valita etä- ja lähiopetuksen välillä.

Verkossa toteutettuun kyselyyn vastasi kahden vaalipiirin 58 kansanedustajasta yhteensä 36.

Vastanneista kuusitoista oli väittämän kanssa eri mieltä. Yhdeksän antaisi vanhemmille mahdollisuuden valita etä- ja lähiopetuksen väliltä, ja yksitoista ei osannut sanoa kantaansa.

Yle kertoi aiemmin toukokuussa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kuumeisesti lakia, joka mahdollistaisi etäopetuksen myös ensi syksynä. Laki yritetään saada valmiiksi pikavauhtia.

Ei-äänet: Yhdenvertaisuudessa haasteita

Kuudestatoista väittämään kielteisesti suhtautuneesta edustajasta osa perusteli näkemystään esimerkiksi lasten yhdenvertaisuudella. Tähän vetosi muun muassa vihreiden Emma Kari.

– Näen tässä haasteita lasten yhdenvertaisuuden kannalta. Emme voi myöskään mitenkään vaatia, että opettajat voisivat samanaikaisesti tarjota oppilaille sekä lähi- että etäopetusta, hän totesi vastauksessaan.

Opettajista kantoi huolta useampikin.

– Laadukkaan etä- ja lähiopetuksen pyörittäminen rinnakkaisina vaihtoehtoina olisi opettajille kohtuutonta, summasi kokoomuksen Kai Mykkänen, mutta lisäsi, että kaikessa opetuksessa kannattaa ottaa innolla käyttöön eri sovellukset ja etätapaamisten edut vaikkapa harvinaisten valinnaisten aineiden ja läksyjen tarkastamisen kohdalla.

Osa korosti vastauksessaan, että sen sijaan, että valinta etä- ja lähiopetuksesta jätettäisiin itse kunkin päätettäväksi, tärkeää olisi tehdä päätöksiä valtakunnan tasolla. SDP:n Eveliina Heinäluoma huomautti, ettei vielä tiedetä, mitä syksy tuo epidemian osalta tullessaan, ja sen takia olisi viisasta nojata hallituksen ja viranomaisten ohjeisiin.

RKP:n Eva Biaudet sanoi, että etäkoulumahdollisuus olisi myönnettävä lapsille poikkeustapauksissa terveyssyistä, mutta muuten lapsilla on oikeus käydä koulua ja sosiaalinen oppimisympäristö on tärkeä osa sitä.

Koulun monipuolista roolia painotti moni muukin.

– Sosiaaliset tilanteet, vuorovaikutus muiden oppilaiden ja opettajien kanssa, ovat tärkeitä lapsen kehitykselle. Kaikilla ei ole kotona riittävää tukea jatkuvaan lapsen etäopetuksen toteuttamiseen, kokoomuksen Mia Laiho tähdensi.

– Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ikäistensä seuraan, sanoi puolestaan vasemmistoliiton Jussi Saramo.

Kyllä-äänet: Toukokuu oli vaarallinen harjoitus

Väittämä sai tukea etenkin perussuomalaisilta, mutta jonkin verran myös muiden puolueiden edustajilta.

Esimerkiksi perussuomalaisten Mari Rantanen oli sitä mieltä, että vanhemmilla pitää olla oikeus valita turvallisempi tapa lapselle. Hänen mukaansa tämä koskettaa riskiryhmiä, mutta voisi olla ratkaisu myös koulukiusatuille lapsille.

Niin ikään perussuomalaisten Arja Juvonen kutsui toukokuun kahta viimeistä viikkoa kouluissa vaaralliseksi harjoitukseksi ja totesi, että etäkoulu on oltava mahdollista valita, koska sillä on tartuntoja ehkäisevä vaikutus.

Nyt-liikkeen Harry Harkimon mielestä etä- ja lähiopetuksen väliltä on voitava valita, jos pandemia on päällä.

Kokoomuksen Heikki Vestman sanoi, että koulut avattiin toukokuussa sosiaalipoliittisista eikä pedagogisista syistä ja että Uudenmaan epidemia-alueella se ei ollut järkevää.

– Jos koronaepidemia jatkuu, kuntien tulee voida tarjota opetusta turvallisesti ja joustavasti. Etäopetusmahdollisuus on syytä säätää yksiselitteisesti perusopetuslakiin.

Kaikki eivät osanneet sanoa kantaansa

Ylen kyselyssä yksitoista Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajaa ei osannut sanoa kantaansa siitä, pitäisikö oppilaiden vanhemmilla olla syksyn tullen mahdollisuus valita etä- ja lähiopetuksen väliltä.

Perusteluissa vedottiin muun muassa yleiseen epätietoisuuteen siitä, miten koronatilanne jatkuu.

SDP:n Maria Guzenina sanoi, että vasta kun nähdään tautitilanteen kehitys, pystytään tekemään asiaan liittyviä päätöksiä.

– Kaikissa tapauksissa on lasten oppiminen kuitenkin aina turvattava.

Vihreiden Mari Holopainen totesi, että lähtökohtaisesti lähiopetuksen on toteuduttava ja oppilaiden saatava tukea koulunkäyntiin.

– Koronavirus voi kuitenkin olla osalle oppilaista ja henkilökunnasta suurempi uhka esimerkiksi riskiryhmään kuulumisen perusteella. Ratkaisuja tulisi voida näissä tilanteissa hakea joustavasti, hän jatkoi.

Myös vasemmistoliiton Mai Kivelä jätti kantansa avoimeksi. Hän sanoi kuitenkin pitävänsä hyvänä, että on olemassa yhtenevä linja, joka pohjautuu asiantuntijoiden arvioon.

– Etä- tai lähiopetusta on annettava tautitilanteen mukaan. Riskiryhmiin kuuluvilla, tai mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluva, on oltava oikeus saada opetusta, vaikka lähiopetus olisi muille mahdollista.

Pitäisikö sinun mielestäsi vanhemmilla olla mahdollisuus valita syksyllä etä- ja lähiopetuksen välillä? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 3. kesäkuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Ylen kysely: Oppivelvollisuusiän korotus jakaa eduskuntaa – oppositio luopuisi, hallitus kannattaa, keskustassa epäröidään

Koulukevät välttyi pelätyltä katastrofilta – kouluista ei tullut "viruslinkoja"

Uusimmat tiedot koronatilanteesta Suomessa ja maailmalla

Uusimmat koronatiedot Uudeltamaalta

Suosittelemme