Hyppää sisältöön

USA:ssa mustat joutuvat poliisin pysäyttämiksi paljon useammin kuin valkoiset – Nämä seitsemän tilastoa kertovat syvästä epäluulosta

Aiheettomasti Washingtonissa viime kesänä pysäytetyistä 86 prosenttia oli mustaihoisia.

George Floydin surma on lisännyt entisestään mustaihoisten amerikkalaisten epäluuloja poliisia kohtaan. Kuvan mies väitteli poliisin kanssa Hollywoodissa maanantaina. Kuva: Etienne Laurent / EPA

George Floydin julma surma Minneapolisissa on nostanut puheenaiheeksi poliisiväkivallan ja poliisin ennakkoluuloisen suhtautumisen mustaihoisiin amerikkalaisiin.

Tilastot antavat kuvaa siitä, että poliisi ei kohtele kansalaisia tasapuolisesti. Mustaihoiset esimerkiksi kuolevat selvästi todennäköisemmin poliisin luoteihin tai muuhun voimankäyttöön kuin valkoihoiset.

Kokosimme tilastoja, joissa on eritelty sitä, miten poliisi näyttää suhtautuvan kenttätyössään musta- ja valkoihoisiin.

Mustaihoiset joutuvat poliisin surmaamiksi Yhdysvalloissa selvästi todennäköisemmin kuin valkoihoiset. Mustia on noin 12 prosenttia amerikkalaisista, mutta poliisin voimankäytön seurauksena kuolleista heitä on 26 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Amerikkalaisista valkoihoisia on 61 prosenttia, mutta poliisin surmaamista heitä on vain 50 prosenttia.

Mustaihoiset joutuvat myös aseettomina poliisin surmaamiksi suhteessa valkoihoisia useammin.

Lukujen tulkintaa hankaloittaa se, että hengenvaarallisiksi arvioituja tilanteita ei ole Yhdysvalloissa tilastoitu. Kysymys on tulkinnasta ja poliisien subjektiivisesta kokemuksesta.

Joskus, kuten George Floydin tapauksessa, asia selviää silminnäkijän kuvaamalta videolta, toisinaan esimerkiksi valvontakameran kuvasta.

Poliisin pysäytykset ovat arkipäivää mustaihoisille

Kadulla ja liikenteessä mustaihoiset tulevat huomattavasti useammin poliisin pysäyttämiksi kuin valkoihoiset. Tilanne on sama riippumatta siitä, onko kyse lievästä tai vakavammasta rikosepäilystä.

Viime vuonna New Yorkissa poliisin pysäyttämistä ihmisistä noin 8 000 oli mustaihoisia. Kaikista pysäytetyistä se oli 59 prosenttia (siirryt toiseen palveluun). New Yorkin asukkaista mustaihoisia on kuitenkin noin 25 prosenttia.

Poliisi pysäytti New Yorkissa viime vuonna reilut 1 200 valkoihoista. Valkoihoisia oli pysäytetyistä vain yhdeksän prosenttia, vaikka koko New Yorkin asukkaista heitä on noin 45 prosenttia.

Washingtonissa tarkasteltiin viime kesänä neljän viikon aikana pysäytettyjen ihmisten määrää etnisyyden perusteella.

Kaikista poliisin pysäyttämistä 70 prosenttia oli mustaihoisia (siirryt toiseen palveluun) ja 15 prosenttia valkoihoisia. Washingtonin asukkaista mustaihoisia on kuitenkin alle puolet.

Sakon saaneista 61 prosenttia oli mustaihoisia ja 20 prosenttia valkoihoisia.

Aiheettomasti pysäytetyistä 86 prosenttia oli mustaihoisia. Nämä pysäytykset eivät johtaneet sakkoon tai pidätykseen.

Valkoihoisia ilman rangaistustoimia pysäytyksestä selvinneistä oli vain seitsemän prosenttia.

Liikenteessä mustaihoiset joutuvat eri tilastojen perusteella poliisin pysäyttämiksi lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin valkoihoiset. Mustien kohdalla pysäytystä seuraa kolme kertaa todennäköisemmin ruumiintarkastus tai etsintä kuin valkoihoisilla.

Missourin osavaltiossa on tilastoitu poliisin liikenteessä pysäyttämiä kuljettajia ihonvärin perusteella 18 vuoden ajan. Vuosi vuodelta luvut osoittavat, että poliisi pysäyttää mustaihoisia todennäköisemmin kuin valkoihoisia. Kolme vuotta sitten mustaihoiset joutuivat poliisin pysäyttämiksi 85 prosenttia todennäköisemmin kuin valkoihoiset (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää: Kirjeenvaihtajalta: Rakenteellinen rasismi kampittaa Yhdysvaltain mustia kohdusta alkaen, mutta avasiko George Floyd viimein tien pysyvälle muutokselle?

Mustaihoisten luottamus poliisiin vähäistä

Mustaihoisten amerikkalaisten luottamus poliisiin on paljon vähäisempää kuin valkoihoisten.

Pew Research Centerin tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) valkoihoisista vahva luottamus paikalliseen poliisiin on 42 prosentilla, kun taas mustaihoisista vain 14 prosentilla. Poliisiin ei luota lainkaan neljännes mustaihoisista, kun taas valkoihoisista samoin ajattelee vain kuusi prosenttia vastaajista.

Mustaihoiset ovat myös huomattavasti tyytymättömämpiä poliisin voimankäyttöön.

Vain kolmannes afroamerikkalaista arvioi poliisin kohtelevan eri etnisiä ryhmiä tasapuolisesti, kun valkoisista kolme neljästä ajattelee niin. Samoin luvut jakautuvat arvioissa siitä, joutuvatko väärinkäytöksiin syyllistyneet poliisit vastuuseen teoistaan.

"Poliisin motiiveja on vaikea tutkia"

Tilastot siis osoittavat, ettei poliisi suhtaudu Yhdysvalloissa tasapuolisesti eri etnisiin ryhmiin.

Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan ja vallankäyttöön perehtynyt Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala huomauttaa kuitenkin, että järjestelmään sisäänrakennettu rasismi ja yksittäisten ihmisten motiivit ovat kaksi eri asiaa.

– On hyvin paljon erilaisia tilastoja, joita tarkastelemalla nähdään objektiivisesti, että mustat ja valkoiset eivät saa samanlaista kohtelua. Vaikeampi kysymys on, johtuuko se siitä, että poliisit olisivat lähtökohtaisesti pahantahtoisempia mustia ihmisiä kohtaan. Se on kysymys, jota on hyvin vaikea tutkia, Annala sanoo.

Annalan mukaan ongelmaan puuttuminen on erittäin vaikeaa, koska merkittävä osa amerikkalaisista ei myönnä sen olemassaoloa.

– Yhdysvalloissa rasismista suuri osa on piilorasismia. Se voi olla sellaista jopa ihmisille itselleen: omaa rasismia ei tiedosteta. Tai vaikka se tiedostettaisiin, sitä ei haluta myöntää ääneen, Annala toteaa.

– Kun tehdään tutkimusta ihmisten motiiveista, ollaan sen varassa, mitä he itse vastaavat.

Tämän takia poliisin eriarvoiseen käyttäytymiseen johtavista motiiveista on vaikea saada tutkittua tietoa.

Lisäksi erilaisten tapausten tilastointi vaihtelee suuresti eri puolilla Yhdysvaltoja. Yhdessätoista osavaltiossa (siirryt toiseen palveluun) ei esimerkiksi kerätä tilastoja poliisin pysäyttämistä ihmisistä ihonvärin ja etnisen taustan perusteella.

Lisää aiheesta:

Yhdeksän kuukautta ja kadulle – Yhdysvalloissa poliisin koulutus on lyhyt ja painottuu voimankäyttöön

Yhdysvaltain kuohunta kuvina: George Floydin veli kehotti mielenosoittajia luopumaan väkivallasta, Trump vaati virkavallalta kovempia otteita

4.6. klo 10.10 korjaus: Jutussa väitettiin aikaisemmin virheellisesti, että "Valtaosa afroamerikkalaisten pysäytyksistä oli siinä mielessä aiheettomia, että peräti 86 prosenttia pysäytetyistä ei saanut sakkoa tai joutunut pidätetyksi." Korjattu muotoon: "Aiheettomasti pysäytetyistä 86 prosenttia oli mustaihoisia. Nämä pysäytykset eivät johtaneet sakkoon tai pidätykseen."

Suosittelemme sinulle