Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Ensimmäisenä Suomessa: koulujen ja päiväkotien työntekijöille rasisminvastaista koulutusta Helsingissä

Kouluterveyskyselyissä on havaittu, että ulkomaalaistaustaiset oppijat joutuvat kiusatuiksi useammin kuin muut.

Kuvassa on koululaisia.
Selvityksissä on havaittu, että oppilaat kokevat vähättelyä, kun he yrittävät tuoda rasistisia tilanteita esiin. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle
Pauliina Toivanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingissä aloitetaan tänä syksynä kaikkien koulutusasteiden henkilöstön koulutukset rasismin tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Maahanmuuttajien ja kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman projektisuunnittelija Pia Aaltosen mukaan Helsinki toimii rasisminvastaisessa työssä Suomessa edelläkävijänä.

– Tietojemme mukaan muissa kaupungeissa ei ole vielä samalla laajuudella lähdetty toteuttamaan vastaavaa henkilöstön osaamisen kehittämistä rasisminvastaisessa työssä. Ongelma on kuitenkin valtakunnallinen, Aaltonen sanoo.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on koulutettu henkilöstöä tunnistamaan rasismia ja siihen puuttumista alkuvuodesta lähtien. Tänä syksynä antirasistinen koulutus laajenee varhaiskasvatuksesta peruskouluihin ja lukioihin, vapaaseen sivistystyöhön sekä ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden henkilökunnalle.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena on kouluttaa puolet henkilöstöstä rasismin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Ensi syksyn ja vuoden 2021 aikana järjestetään yhteensä 165 rasismiin puuttumisen työpajaa. Koulutukset koostuvat ennakkotehtävistä, lähiopetuksesta ja jatkotyöskentelymateriaalista.

Kaikkien Helsingin suomenkielisten lukioiden henkilöstö on mukana koulutuksessa.

– Koulutus haastaa ajattelemaan omaa asemaa opettajana ja miettimään omia piilossa olevia asenteita. Toivomme, että jokainen työyhteisö valitsee koulutuksen jälkeen omat kehittämiskohteensa, joita he lähtevät yhdessä edistämään, Aaltonen sanoo.

Rasismi on yhteisöllinen ilmiö, joka koskee koko koulua

Syksyllä käynnistyvä koulutuskokonaisuus on osa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa syvennetty valmennusohjelma on tarkoitettu johdolle ja valikoiduille henkilöille. Muille koulutusasteille työpajat toteutetaan niin, että koko henkilöstö osallistuu työpajaan.

– On kaikkien aikuisten tehtävä tehdä päiväkodeista ja kouluista turvallisia paikkoja kaikille oppijoille. Siksi on tärkeää, että koko henkilöstö saa koulutuksen ja heillä on kyky tunnistaa rasismia ja myös puuttua siihen, Pia Aaltonen sanoo.

Koulutuskokonaisuuden rahoittaa Opetushallitus ja Helsingin kaupunki. Kouluttajina ovat Rauhankasvatusinstituutin asiantuntijat. Koulutuksissa tullaan käymään läpi käytännönläheisiä tilanteita esimerkiksi luokkahuoneista ja harjoitellaan niiden purkua ja käsittelyä.

Eri koulutusasteiden koulutuksessa on hieman eroja oppijoiden iän ja rasismin ilmenemismuotojen vuoksi, mutta pääosin koulutus on kaikille sama. Rasismin vastainen kasvatus linkittyy myös varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin.

– Lähtökohta on, että on avoimena ja hyväksyy, että kouluissa voi olla rasismia. Silloin tilanteet on helpompi myös tunnistaa.

Aaltosen mukaan selvityksissä on havaittu, että oppilaat kokevat paljon vähättelyä ja ohittamista, kun he yrittävät tuoda rasistisia tilanteita esiin.

– Tilanteisiin ei tartuta sillä vakavuudella, mitä se vaatisi. Tärkeää on siis puuttua jollakin tavalla, jos havaitsee rasismia.

Aaltonen muistuttaa, että oppilaiden väliset tilanteet tulee käsitellä osallisten lisäksi koko luokan ja koulun kanssa.

– Rasismi on aina yhteisöllinen ilmiö, joka koskee koko koulua, Aaltonen sanoo.

Kiusaaminen on eri asia kuin rasismi

Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seurataan säännöllisesti kouluterveyskyselyillä muun muassa koulukiusaamista ja syrjivää kiusaamista. Ulkomaalaistaustaiset oppijat joutuvat kiusatuiksi useammin kuin muut. Kiusaamisen on raportoitu olevan nimenomaan syrjivää, esimerkiksi ihonväriin tai uskontoon liittyvää kiusaamista eli rasismia.

– Osa ulkomaalaistaustaisten kohtaamasta kiusaamisesta jää piiloon, koska sitä ei huomata. Oppijoiden kokema rasismi ei myöskään ole pelkästään rasistista kiusaamista, vaan se on laajempi asia. Kyse on rakenteellisesta rasismista, kun se on kasvatus- ja koulutusjärjestelmän sisällä tapahtuvaa toimintaa, Pia Aaltonen kertoo.

Aaltonen viittaa Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreeseen selvitykseen, joka osoitti, että oppilaiden kokema rasismi tulee muiden oppilaiden lisäksi opetushenkilökunnalta ja muulta henkilöstöltä.

Aaltosen mielestä päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat yhteiskunnassa keskeisiä instituutioita, joilla on erityinen vastuu sitoutua irti rasismista ja aktiivisesti puuttua siihen. Aaltosen mielestä uusissa selvityksissä on ollut hälyttävää, että rasismia koetaan jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun alimmilla luokilla.

– Meillä on tutkittua tietoa siitä, miten rasismi vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen ja identiteetin kehitykseen. Sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, jos jo lapsena tulee sellainen olo, että jotenkin suljetaan ulkopuolelle – etenkin, jos ulos sulkemista tekevät tärkeät aikuiset omassa arjessa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on nähty rasismin vaikutukset myös koulusta työelämään siirtymiseen. Rasismia ilmenee muun muassa työnantajien erilaisina syrjivinä asenteina ja kommentointina harjoittelupaikkoja hakiessa. Työharjoittelupaikkoja voi olla myös vaikea saada. Näin työelämässä piilevä rasismi ulottuu opiskelujen ajalle.

– Olisi tärkeää, että myös työnantajat ja koulutusorganisaatiot voisivat tehdä yhteistyötä antirasistisessa työssä ja rasismin purkamisessa. Koulutuspuolen rasismin vastainen työ on tärkeää, mutta se ei juuri auta, jos samat ongelmat ovat työelämän puolella taas edessä.

Rasismi on tunnistettu kouluissa ongelmaksi jo ennen kevään tapahtumia

Aaltonen huomauttaa, että syksyllä käynnistyvä koulutus ei ole vain reagointia käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun rasismista, Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitykseen ja Yhdysvaltojen sekä muun maailman mielenilmauksiin.

Rasismi on tunnistettu Helsingin koulutusalalla haasteeksi ja ongelmaksi jo aikaisemminkin. Kehittämissuunnitelma käynnistyi vuonna 2018 osana Mukana-ohjelmaa eli eriarvoisuuden vähentämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanketta.

– On hyvä, että rasismi nousee nyt esiin, mutta tämä ei ole mikään uusi asia, joka on nyt pulpahtanut pinnalle. Ongelma on ollut olemassa Suomessa ja Helsingissä jo ennen tämän kevään tapahtumia, Pia Aaltonen toteaa.

Lue seuraavaksi:

Valtaosa afrikkalaistaustaisista kokee Suomessa syrjintää ihonvärinsä vuoksi, kertoo tuore selvitys – lapsillekin saatetaan huudella törkeyksiä

Rasismi on muutakin kuin silminnähtävää väkivaltaa, muistuttavat nuoret: "Se on paikan vaihtamista bussissa ja vääriä oletuksia"

Suosittelemme sinulle